Βουλή - Ερωτήσεις

Το Κέντρο Υγείας Ευόσμου υπολειτουργεί με «δανεικό» προσωπικό

22/06/2009
Προς: 
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ερώτηση

 

ΘΕΜΑ : Το Κέντρο Υγείας Ευόσμου υπολειτουργεί με «δανεικό» προσωπικό
 
     Την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2009 εγκαινιάστηκε το μεγαλύτερο Κέντρο Υγείας αστικού τύπου που λειτουργεί μέχρι στιγμής στην Ελλάδα και παραδόθηκε στη διάθεση των πολιτών δέκα (10) μέρες αργότερα. Η λειτουργία του στοχεύει στην εξυπηρέτηση των κατοίκων της Δυτικής Θεσσαλονίκης και στην αποσυμφόρηση των άλλων νοσοκομείων της πόλης, καθώς έχει τη δυνατότητα να παρέχει άμεση φροντίδα στους ασθενείς σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.
     Δύο μήνες μετά την εγκαινίασή του, το Κ.Υ , παρά τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό και την τεχνολογικά εξελιγμένη υποδομή του, λειτουργεί μόνο σε πρωινή βάρδια διεκπεραιώνοντας κατά βάση συνταγογραφήσεις, μία διαδικασία που υπάγεται στις αρμοδιότητες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Επιπλέον, οι ανάγκες του προσωπικού καλύπτονται με σταδιακές αποσπάσεις ιατρών και νοσηλευτών από άλλα Κ.Υ της περιφέρειας έχοντας ως αποτέλεσμα τελικά τη δυσλειτουργία όλων. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) όπου το υγειονομικό προσωπικό υποχρεούται να εργάζεται σε συνεχόμενες βάρδιες προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των εφημεριών.
     Η πρόταση οργανογράμματος, που είχε υποβληθεί ήδη πριν από την εγκαινίαση του Κ.Υ και εκκρεμεί με ευθύνη του Υπουργείου, προβλέπει είκοσι τρεις (23) θέσεις ιατρικού και τριάντα (30) νοσηλευτικού προσωπικού, ωστόσο το δυναμικό του σήμερα αριθμεί μόνο έξι (6) ιατρούς και δεκαοχτώ (18) νοσηλευτές. Πρέπει να επισημανθεί ότι ο Υπουργός Υγείας κ. Δημήτριος Αβραμόπουλος εξήγγειλε πως η στελέχωση των Κ.Υ θα καλύπτονταν από τις επικείμενες πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.500) προσλήψεις και από τις μετατάξεις εργαζομένων από μεγάλα νοσοκομεία της πόλης.
Επειδή, όπως είναι γνωστό, ο αριθμός των ανέργων ιατρών και νοσηλευτών είναι πολύ μεγάλος και η στήριξη της δημόσιας υγείας είναι επιτακτική,
ερωτάται ο κ. Υπουργός :
Πότε προτίθεστε να προχωρήσετε σε άμεσες προσλήψεις προσωπικού, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της δυσλειτουργίας του Κέντρου Υγείας Ευόσμου και των υπολοίπων νοσηλευτικών ιδρυμάτων αστικού και περιφερειακού τύπου;
 
 
Ο ερωτών βουλευτής
 
 
                                                                                                           Τάσος Κουράκης
 

 

Απάντηση: