Βουλή - Ερωτήσεις

Χρήση ακατάλληλου νερού για ύδρευση σε περιοχές της Χαλκιδικής

10/11/2008
Προς: 
Υπουργούς Εσωτερικών, ΠΕΧΩΔΕ
Ερώτηση

 

Ρήση ακατάλληλου νερού για ύδρευση σε περιοχές της Χαλκιδικής

Στη Χαλκιδική η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων, σε συνδυασμό με τα ανεπαρκή υδρευτικά δίκτυα της περιοχής, έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία  κάλυψης των αναγκών υδροδότησης. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο κατά την τουριστική περίοδο λόγω του μεγάλου αριθμού επισκεπτών. Το γεγονός αυτό το εκμεταλλεύονται ιδιώτες, οι οποίοι διαθέτουν το νερό των γεωτρήσεών τους για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών ενώ έχουν αδειοδοτηθεί μόνο για αρδευτική χρήση. Το νερό που φτάνει με τον τρόπο αυτό στους καταναλωτές δεν έχει περάσει από τους απαιτούμενους ελέγχους και πολλές φορές αποδεικνύεται ακατάλληλο για ανθρώπινη χρήση.
Συγκεκριμένα από το 2006 κάτοικοι Δήμων της Χαλκιδικής κατήγγειλαν  στο Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) την ακαταλληλότητα του νερού ύδρευσης. Το (ΚΕΠΚΑ) μετέφερε τις καταγγελίες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία αναγκάστηκε να προχωρήσει σε επιτόπιους ελέγχους και πρόσφατα με τα 2520/10-10-2008 και 4681/22-10-2008 έγγραφά της αποφάσισε την απαγόρευση χρήσης και διάθεσης νερού από οκτώ ιδιωτικές γεωτρήσεις στους Δήμους Νέας Καλλικράτειας, Νέας Τρίγλιας και Νέων Μουδανιών των οποίων το νερό κρίθηκε ακατάλληλο είτε χημικά είτε μικροβιολογικά κατά περίπτωση.                
Επειδή:
Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό,
Είναι υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύει τα υδατικά αποθέματα και την ποιότητάς τους,
Είναι υποχρέωση της πολιτείας εξασφαλίζει την παροχή καλής ποιότητας νερού στους πολίτες.
Υπάρχει κίνδυνος για την δημόσια υγεία από την κατανάλωση νερού επιβαρυμένου χημικά είτε μικροβιολογικά ,
 
Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:
- Γιατί η Περιφέρεια καθυστέρησε τρία χρόνια στην έκδοση απόφασης για την απαγόρευση χρήσης του νερού, ενώ η ακαταλληλότητά του είχε διαπιστωθεί ήδη από το 2005;
- Τι μέτρα έχουν ληφθεί για την ενημέρωση των πολιτών των περιοχών στις οποίες εντοπίστηκε το μολυσμένο νερό;
- Ποια υδρευτικά έργα προγραμματίζονται για να εξασφαλιστεί η υδροδότηση των παραπάνω περιοχών με κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση νερό;
- Ποια  είναι τα έργα που έχουν προγραμματιστεί στο νομό Χαλκιδικής για την προστασία και τον εμπλουτισμό των υδατικών αποθεμάτων;
 
Οι ερωτώντες  βουλευτές
Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία
Κουράκης Αναστάσιος