Βουλή - Ερωτήσεις

Το Υπουργείο Παιδείας αδιαφορεί για το δικαίωμα των κρατουμένων στην εκπαίδευση

30/05/2008
Προς: 
Υπουργό Παιδείας
Ερώτηση

Σύμφωνα με το σωφρονιστικό κώδικα η εκπαίδευση των κρατουμένων αποβλέπει στην απόκτηση ή συμπλήρωση εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων καθώς και στην επαγγελματική κατάρτισή τους.

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) αποτελούν εκπαιδευτικές δομές του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων ( Ι.Δ.ΕΚ.Ε. ) το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.).

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Κ.Ε.Ε. απευθύνονται στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ( τσιγγάνοι, φυλακισμένοι, μουσουλμανική μειονότητα, μετανάστες-παλιννοστούντες-πρόσφυγες). Σε νομούς ,που υπάρχουν φυλακές, τα Κ.Ε.Ε. παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στους κρατούμενους, μέσα στους χώρους των φυλακών και με τη συνεργασία της Διεύθυνσής τους.

Ερωτάται ο κ. υπουργός

1.Γιατί δεν λειτουργούν Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας;

2.Ποια εκπαιδευτικά προγράμματα (τίτλος προγράμματος, αριθμός συμμετεχόντων) έχουν οργανώσει τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων στα σωφρονιστικά καταστήματα κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2007-2008;

3.Για ποιο λόγο δεν λειτουργούν οι εκπαιδευτικές δομές της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας;
Ποιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα προσφέρουν στους κρατούμενους την επόμενη χρονιά;