Βουλή - Ερωτήσεις

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εθνική Τράπεζα με φωτογράφιση συναλλασσόμενων.

07/05/2009
Προς: 
κκ. Υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών
Ερώτηση

Τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει πολλές καταγγελίες πολιτών σχετικά με την πρακτική της Εθνικής Τράπεζας που συνίσταται στη λήψη φωτογραφίας όσων επιθυμούν να εισέλθουν σε υποκατάστημα της ανά την επικράτεια.
Προκειμένου να επιτρέψει την είσοδο στους συναλλασσόμενους, η τράπεζα επιβάλλει την φωτογράφιση – ιριδοσκόπησή τους μέσα σε ειδικό κουβούκλιο με διπλή πόρτα, χωρίς ωστόσο να τους έχει προηγουμένως ενημερώσει για την ύπαρξη σχετικής άδειας από την Αρχή Προστασίας Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων. Με δεδομένο, εξάλλου, ότι πολλοί ηλικιωμένοι συναλλασσόμενοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους ηλεκτρονικά συστήματα, καθίσταται προφανής η ταλαιπωρία που υφίστανται οι ίδιοι, αλλά και οι λοιποί συναλλασσόμενοι από τις ουρές που δημιουργούνται στην είσοδο των υποκαταστημάτων.
Με την οδηγία 1122/2000 της Ανεξάρτητης Αρχής ορίζεται μεταξύ των κριτηρίων για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων η αρχή της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Επομένως, η οποιαδήποτε λήψη δεδομένων θα πρέπει να συνοδεύεται από ενημέρωση των υποκειμένων τόσο για το σκοπό όσο και για τα μέσα επεξεργασίας και αποθήκευσης των πληροφοριών. Στη συγκεκριμένη τράπεζα όμως, είχε αναρτηθεί κείμενο περιλαμβάνοντας μόνο εντολές για τον τρόπο συλλογή τους.
Δεδομένου, ότι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεν έχει ακόμα αποφανθεί σχετικά με τη δυνατότητα λήψης φωτογραφίας συναλλασσόμενων σε τράπεζες, ότι η ιριδοσκόπηση μπορεί να προκαλέσει ακόμα και διαταραχή οράσεως, ότι η διαδικασία βλάπτει μονομερώς καταχρηστικά και εις βάρος των συναλλασσόμενων τη συμβατική τους σχέση με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος καθώς σε περίπτωση διαμαρτυρίας δεν προβλέπεται εναλλακτικός τρόπος εισόδου στα υποκαταστήματα,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί :

• Για ποιον λόγο η Εθνική Τράπεζα αποφάσισε να εγκαταστήσει το νέο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου χωρίς να λάβει προηγουμένως την άδεια της Αρχής και προφανώς χωρίς να γνωστοποιήσει την πρόθεσή της αυτή στους συναλλασσόμενους;
• Τι προτίθεται να πράξει άμεσα η κυβέρνηση ώστε να τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου μέχρι να αποφανθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αλλά και για να διευκολυνθούν οι συναλλαγές;
• Είναι σε θέση η κυβέρνηση να δεσμευθεί ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα της Εθνικής Τράπεζας που φωτογραφίζουν τους συναλλασσόμενους, δεν αρχειοθετούν, δεν επεξεργάζονται και δεν προωθούν τις φωτογραφίες τους σε τρίτους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Τάσος Κουράκης

Νίκος Τσούκαλης