Βουλή - Ερωτήσεις

Ανεπίτρεπτη καθυστέρηση στην ένταξη του Ψυχιατρείου, του Νοσοκομείου Κορυδαλλού και των Ειδικών Θεραπευτικών Καταστημάτων Τοξικομανών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

15/01/2014
Προς: 
τους Υπουργούς Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Υγείας
Ερώτηση

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:5426/15.1.2014

Ανεπίτρεπτη καθυστέρηση στη ένταξη του Ψυχιατρείου, του Νοσοκομείου Κορυδαλλού και των Ειδικών Θεραπευτικών Καταστημάτων Τοξικομανών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Υγείας

Από την απάντηση της υπ΄ αριθμ. 2925/21-10-2013 Ερώτησης που καταθέσαμε με θέμα την ελλιπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των κρατουμένων προέκυψαν τα παρακάτω ζητήματα.

Με το ν. 3772/2009 το Ψυχιατρείο και το Νοσοκομείο Κορυδαλλού καθώς και τα ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα Τοξικομανών έχουν υπαχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που ανήκει στο Υπουργείο Υγείας , ώστε να εξασφαλιστεί η κάλυψη όλων των αναγκαίων θέσεων. Για το λόγο αυτό συστήθηκε μικτή επιτροπή των δύο Υπουργείων προκειμένου να επεξεργαστεί τους όρους λειτουργίας τους, ώστε να εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. Ωστόσο η λειτουργία της εν λόγω επιτροπής ανεστάλη, καθώς το Υπουργείο  Υγείας ως επισπεύδον  Υπουργείο δεν προχώρησε στη σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος.

Επειδή μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης στο ΕΣΥ των ανωτέρω θεραπευτικών καταστημάτων οι έκτακτες ανάγκες κάλυψης ιατρικών υπηρεσιών τους αλλά και όλων των καταστημάτων κράτησης της χώρας θα εξυπηρετούντο από ιατρούς νοσοκομείων του ΕΣΥ και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Επειδή για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων απαιτείτο έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Υγείας και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να καθοριστούν οι ειδικότεροι όροι παροχής υπηρεσιών

Επειδή με τη σχεδιαζόμενη διακοπή  παροχής ιατρικών υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα δημιουργηθεί  κενό στην παροχή ιατρικής φροντίδας προς τους κρατουμένους

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί

1.    Γιατί δεν έχουν  προχωρήσει στην σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την ένταξη των ανωτέρω θεραπευτικών καταστημάτων  στο Εθνικό Σύστημα Υγείας;

2.    Γιατί δεν έχει υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να καθοριστούν οι ειδικότεροι όροι παροχής υπηρεσιών προς τους κρατουμένους;

3.    Πώς θα επιλυθεί το κενό στην  ιατρική φροντίδα των κρατουμένων που θα προκαλέσει η σχεδιαζόμενη διακοπή  παροχής υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Κουράκης Τάσος

Κατριβάνου Βασιλική

Μπάρκας  Κώστας

Ξανθός Αντρέας

 
Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1fAKchI