Βουλή - Ερωτήσεις

Ερώτηση και Α.Κ.Ε. Περιβαλλοντική και υγειονομική απειλή από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης

19/03/2013
Προς: 
ους κ.κ. Υπουργούς - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής -Εσωτερικών
Ερώτηση

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:8626/749/19.3.2013

 

Περιβαλλοντική και υγειονομική απειλή από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης

 

Ο “πιο σύγχρονος ΧΥΤΑ της Ευρώπης”, όπως είχε διαφημιστεί κατά την έναρξη λειτουργίας του το 2008, ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, κινδυνεύει άμεσα πλέον με κορεσμό και καταστροφή, ενώ η υπολειτουργία του δημιουργεί σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή.

 

Μετά από επίσκεψη που πραγματοποίησε στον χώρο του ΧΥΤΑ Μαυροράχης η Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, που σύστησε προ μηνών ο Δήμος Λαγκαδά, διαπιστώθηκε ότι όχι μόνον δεν υπάρχει καμιά βελτίωση στον τρόπο λειτουργίας του έργου, αλλά αντίθετα:

-        υπολειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός λόγω έλλειψης προσωπικού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επεξεργαστεί όλο τον όγκο των στραγγισμάτων και το υπόλοιπο να αποστέλλεται με βυτία στον σταθμό των Ταγαράδων,

-        υπήρχε υπερχείλιση των στραγγισμάτων των σκουπιδιών από τα κύτταρα στα κανάλια των ομβρίων και σχηματιζότανε ένα μαύρο και δύσοσμο, αφρίζον ρυάκι που κατέληγε στους τσιμεντένιους σωλήνες που οδηγούν τα νερά της βροχής έξω από το χώρο του ΧΥΤΑ σε παρακείμενο ρυάκι,

-        σε διάφορα σημεία υπήρχε έντονη δυσοσμία σαν υγραέριο, την ίδια που διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πολύ συχνά στο γειτονικό χωριό Άσσηρος.

 

Μετά την επίσκεψη, περιβαλλοντικός σύλλογος της περιοχής κατέθεσε σχετική αίτηση-καταγγελία προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ζητώντας την άμεση παρέμβασή της. Σε έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας λήφθηκαν δύο δείγματα, από το ρέμα που διέρχεται εντός της εγκατάστασης του ΧΥΤΑ και οδηγεί στο φυσικό αποδέκτη και από τη δεξαμενή καθίζησης (SBR) που βρισκόταν σε κατάσταση ηρεμίας. Μετά τη σχετική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, αμφότερα τα δείγματα παρουσίαζαν σημαντικές υπερβάσεις από τις προβλεπόμενες τιμές, όπως αυτές καθορίστηκαν και ισχύουν σύμφωνα με την Αριθμ. 30/οικ. 2885 Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1079Β/15.07.2010).

Σύμφωνα με δεύτερη αίτηση-καταγγελία του ίδιου συλλόγου, ο όγκος των απορριμμάτων που έχουν δεχτεί και εξακολουθούν να δέχονται τα υπάρχοντα κύτταρα του ΧΥΤΑ Μαυροράχης έχει ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο, με αποτέλεσμα να τίθεται θέμα ασφάλειας και αρτιμέλειας των κυττάρων (διάβρωση ή σχίσιμο των προστατευτικών υποστρωμάτων), με αποτέλεσμα όλα τα διασταλλάζοντα να περνούν στον υδροφόρο ορίζοντα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά εξέδωσε ψήφισμα (15.02.2013) στο οποίο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές με όλα τα στοιχεία που έχει στην διάθεσή του ο Δήμος για τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα ο ΧΥΤΑ. Με το ίδιο ψήφισμα αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε 24ωρος προειδοποιητικός αποκλεισμός του ΧΥΤΑ Μαυροράχης από το Δήμο Λαγκαδά, σε συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις, κοινωνικούς φορείς και τη στήριξη των δημοτών, ως μέσο πίεσης για τη σωστή λειτουργία του ΧΥΤΑ, ενώ αφέθηκε ανοιχτό το ενδεχόμενο επ’ αόριστον αποκλεισμού του.

Στο ψήφισμα ζητείται επιπλέον να εξεταστούν ένα προς ένα τα σημεία της συμφωνίας του ΦΟΔΣΑ με τον πρώην Δήμο Λαχανά για να διαπιστωθεί ποια από αυτά τηρούνται σήμερα και ποια όχι, καθώς και χρονοδιάγραμμα λήψης άμεσων μέτρων για την σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές συμβάσεις.

 

Δεδομένου ότι

-        ελλοχεύουν πολλοί κίνδυνοι για την υγεία των κατοίκων όλων των γύρω περιοχών,

-        ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης είναι χωροθετημένος εντός των ορίων της Γ’ Ζώνης Προστασίας του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών (Δίκτυο NATURA 2000) και η μόλυνση που προκαλείται επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη ευαίσθητη περιοχή,

-        οι ΧΥΤΑ αποτελούν, ούτως ή άλλως, μια εξαιρετικά επιβαρυντική εγκατάσταση για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων μιας περιοχής, οπότε το κύριο διακύβευμα είναι το κατά πόσο η λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης περιλαμβάνει ή όχι δραστηριότητες, που συντελούν στην ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση της περιοχής.

 

 

Για τους παραπάνω λόγους,

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 

  1. 1.      Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβουν για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Μαυροράχης;
  2. 2.      Υφίσταται Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας του εν λόγω ΧΥΤΑ, καθώς και εγκεκριμένο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συνθηκών; Εάν ναι, τι προβλέπουν τα παραπάνω, ειδικότερα για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα; Έχουν τηρηθεί όσα προβλέπονται για αυτές τις περιπτώσεις από τον Κανονισμό Λειτουργίας και από το Σχέδιο; Εφόσον δεν έχουν τηρηθεί, ποια μέτρα θα ληφθούν σχετικά;
  3. 3.      Έχουν γίνει αυτοψίες ελέγχου στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης την τελευταία τριετία; Εάν ναι, πότε έγιναν και ποια στοιχεία προέκυψαν από αυτές;
  4. 4.      Πραγματοποιούνται, και με ποια συχνότητα, μετρήσεις α) για τη σκόνη, τους αέριους ρύπους και τις οσμές που εκλύονται από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ καθώς και β) για τα υγρά απόβλητα;

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Παρακαλούμε επίσης, να μας κατατεθούν τα ακόλουθα έγγραφα:

 

  1.        I.            Τα πορίσματα των αυτοψιών ελέγχου στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης της τελευταίας τριετίας
  2.     II.            Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο ΧΥΤΑ α) για τη σκόνη, τους αέριους ρύπους και τις οσμές καθώς και β) για τα υγρά απόβλητα
  3.  III.            Οι ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας του ΧΥΤΑ Μαυροράχης των τελευταίων τριών ετών
  4.  IV.            Η Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΧΥΤΑ καθώς και το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συνθηκών

 

 

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

 

Ηρώ Διώτη

 

Γιάννης Αμανατίδης

 

Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου

 

Ιωάννα Γαϊτάνη

 

Αναστάσιος Κουράκης

 

Δέσποινα Χαραλαμπίδου

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1guA21z