Βουλή - Ερωτήσεις

Θα δοθεί λύση στο θέμα του χρόνου διάρκειας των συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. του καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού Δημοτικού Ωδείου Θέρμης;

24/10/2013
Προς: 
τον Υπουργό Εσωτερικών
Ερώτηση

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:3085/24.10.2013

Θα δοθεί λύση στο θέμα του χρόνου διάρκειας των συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. του καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού Δημοτικού Ωδείου Θέρμης;

Βάσει του εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. με αριθ. Πρωτ. Οικ 36431/13-09-2013 ανακοινώθηκε ότι με την αριθ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/110Β/23148/30-08-2013 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 280/Α΄), εγκρίνεται η απασχόληση 160 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) στη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού,  Περιβάλλοντος & Αθλητισμού του Δήμου Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.ΑΘ.) που αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)  .

Οι 64 προσλήψεις αφορούν το καλλιτεχνικό-διδακτικό προσωπικό του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης, το οποίο ακαδημαϊκά εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η διάρκεια των εν λόγω συμβάσεων που εγκρίθηκαν έχουν 8μηνη διάρκεια, γεγονός που έρχεται σε πλήρη ασυμβατότητα με το διδακτικό έτος, το οποίο βάσει νόμου ανέρχεται σε 10 μήνες.

Προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση και εύλογη απορία το γεγονός ότι:

Ενώ η λειτουργία των Δημοτικών Ωδείων εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους (Φ.Ε.Κ. 229/Αρ.7/1957) ορίζει ως έναρξη του σχολικού έτους την 1η Σεπτεμβρίου με λήξη την 31η Αυγούστου, το Υπουργείο Εσωτερικών, εις βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εγκρίνει μικρότερης διάρκειας συμβάσεις του καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού από τις προβλεπόμενες ανάγκες του διδακτικού έτους, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει σοβαρότατα και αξεπέραστα προβλήματα στην διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού έργου.

Ενώ με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμ. Πρωτ. 31305/31-07-2013 εγκρίθηκαν θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που αφορούν καλλιτεχνικό-διδακτικό προσωπικό Δημοτικών Ωδείων που υπάγονται σε Ν.Π.Δ.Δ., των οποίων η διάρκεια ανέρχεται από 8 ή έως 11μήνες, σε αντίστοιχο έγγραφο που αφορά το καλλιτεχνικό-διδακτικό προσωπικό Δημοτικών Ωδείων που υπάγονται σε Ν.Π.Ι.Δ. ανέρχεται μόνο σε 8 μήνες.

Επειδή είναι αδιανόητο να διαχωρίζεται η λειτουργία των Δημοτικών Ωδείων της χώρας, αναγκάζοντας τα μισά να λειτουργούν με συμβάσεις συμβατές με το σχολικό έτος (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα υπόλοιπα με συμβάσεις μικρότερες, άρα ασύμβατες του σχολικού έτους (Ν.Π.Ι.Δ.) με αποτέλεσμα να μένουν μετέωροι χιλιάδες σπουδαστές και εργαζόμενοι,

Ερωτάται ο κ.  Υπουργός:

•    Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες του σχολικού έτους 2013-2014 ;

•    Σκοπεύει να παρέμβει νομοθετικά ώστε να ρυθμιστεί το θέμα της διάρκειας των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που αφορούν το καλλιτεχνικό-διδακτικό προσωπικό που απασχολείται σε Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α., ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του σχολικού έτους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιάννης Αμανατίδης

Λίτσα Αμμανατίδου – Πασχαλίδου

Ιωάννα Γαϊτάνη

Τάσος (Αναστάσιος) Κουράκης

Δέσποινα Χαραλαμπίδου

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1aLZbRx