Βουλή - Ερωτήσεις

Κατάργηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού και υποβάθμιση του χωροταξικού σχεδιασμού στην Θεσσαλονική

24/04/2013
Προς: 
τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Ερώτηση

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:10070/24.4.2013 

Κατάργηση Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης και υποβάθμιση του χωροταξικού σχεδιασμού στην Θεσσαλονίκη

Τελευταία γινόμαστε μάρτυρες μιας συστηματικής προσπάθειας διεύρυνσης και εμβάθυνσης του θεσμικού πλαισίου για τον χωροταξικό, πολεοδομικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο και στις Περιφέρειες της χώρας, στην κατεύθυνση διευκόλυνσης της προώθησης επενδύσεων fast track, με ανυπολόγιστες καταστροφικές συνέπειες – σήμερα, αλλά και στο άμεσο και απώτερο μέλλον – στο περιβάλλον, στην εθνική οικονομία και στο επίπεδο διαβίωσης του ελληνικού λαού.

Η προωθούμενη κατάργηση του δεσμευτικού χαρακτήρα του σχεδιασμού σε επίπεδο γενικού (εθνικού) πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και “αειφόρου” ανάπτυξης, αλλά και των ειδικών και των περιφερειακών πλαισίων, των ρυθμιστικών σχεδίων των μεγάλων και μικρότερων πόλεων, ακόμη και των γενικών πολεοδομικών σχεδίων των δήμων της χώρας διαμορφώνουν το πλαίσιο απορρύθμισής του σχεδιασμού στο σύνολό του.

Και όλα αυτά αποφασίστηκαν στα πλαίσια μιας επιτροπής / ομάδας εργασίας του Υπουργείου για τη Μεταρρύθμιση του συστήματος Χωροταξικού & Πολεοδομικού Σχεδιασμού, αλλά και άλλων επιτροπών για το Νέο Οργανόγραμμα του Υ.Π.Ε.Κ.Α., μέσω των οποίων δρομολογήθηκαν εξελίξεις και πολιτικές με αδιαφανείς και εξωθεσμικές διαδικασίες, χωρίς την ενημέρωση και συμμετοχή των εργαζομένων τους οποίους αυτές αφορούν και οι οποίοι κατά τεκμήριο θα κληθούν να τις εφαρμόσουν.

Στα πλαίσια αυτά, με ιδιαίτερη ανησυχία διαπιστώσαμε, μεταξύ άλλων, την πρόταση για κατάργηση – μεταξύ των υπολοίπων Οργανισμών του Υπουργείου – και του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης (Ο.Ρ.ΘΕ.) και την αντικατάστασή του από το «Γραφείο ρυθμιστικού σχεδίου Θεσσαλονίκης» του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Ο Ο.Ρ.ΘΕ. επί δεκαετίες αποτέλεσε για την πόλη της Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή τον ρυθμιστικό παράγοντα των ενίοτε αντιτιθέμενων χρήσεων γης και των ζητημάτων περιβαλλοντικής προστασίας και ποιότητας ζωής. Και αυτό παρά τις όποιες αδυναμίες του, λόγω των πολιτικών επιλογών της κεντρικής – κύρια – πολιτικής ηγεσίας, που αρχικά δεν στήριξε και στη συνέχεια υπονόμευσε το έργο του προς χάριν ισχυρών οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων.

Θεωρούμε ότι σε ένα περιβάλλον που υποβαθμίζει συνεχώς  την ποιότητα ζωής των πολιτών, η κατάργηση του Ο.Ρ.ΘΕ. και η αντικατάστασή του από ένα γραφείο, ενός τμήματος, μίας υποδιεύθυνσης  του Υ.Π.Ε.Κ.Α., δεν συμβάλλει στην αναγκαία αναβάθμιση του ρόλου του, στην αυτονομία που πρέπει να χαίρει έναντι της κρατικής εξουσίας, και στην ανάγκη συμμετοχής των πολιτών στον σχεδιασμό. Πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει κατατεθεί και στο πλαίσιο της διαβούλευσης με κόμματα και φορείς που οργάνωσε ο Οργανισμός, είναι η αξιοποίηση της τριών δεκαετιών τεχνογνωσίας του ΟΡ.ΘΕ. σε μελέτες, έρευνες και προσωπικό, με την ύπαρξη αιρετής διοικητικής βαθμίδας από την οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις για ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή, καθόσον απαιτείται μία ενιαία και σφαιρική αντιμετώπιση ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης, του χωρικού σχεδιασμού, της κοινωνικής πολιτικής, του περιβάλλοντος, των μεταφορών και της πολιτικής προστασίας και ασφάλειας.

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

 

  • Θεωρεί ότι το προβλεπόμενο από το νέο οργανόγραμμα που προτείνεται από το Υ.Π.Ε.Κ.Α.  «Γραφείο ρυθμιστικού σχεδίου Θεσσαλονίκης», στα πλαίσια ενός «Τμήματος ρυθμιστικών σχεδίων και οικιστικών συνόλων» της «Δ/νσης χωροταξίας και ρυθμιστικών σχεδίων» της «Γενικής Δ/νσης χωροταξίας και αστικού σχεδιασμού» του Υ.Π.Ε.Κ.Α., είναι ικανό να επιτελέσει τον ρόλο μιας υπηρεσιακής μονάδας επαρκούς για την κάλυψη των ζωτικών σχετικών προβλημάτων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης;

 

  • Προτίθεται να καταθέσει για ψήφιση στη Βουλή  επικαιροποιημένο  Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης λαμβάνοντας υπόψη κατά προτεραιότητα τις επείγουσες ανάγκες των κοινωνικά ασθενέστερων αλλά και ζητήματα όπως την ανάγκη ανάπτυξης της  περιφέρειας, την ανάγκη διασφάλισης ελεύθερων χώρων, την συστηματική υποβάθμιση της δυτικής Θεσσαλονίκης και που θα απαντά στο ζήτημα της διαχείρισης των αστικών απορριμάτων με οικονομικές, περιβαλλοντικά ασφαλείς και προσιτές στους πολίτες λύσεις;

   

  • Ποιος ρόλος επιφυλάσσεται στην Θεσσαλονίκη, τη δεύτερη μητροπολιτική περιοχή της χώρας, με τα οξυμμένα προβλήματα ανεργίας, αποβιομηχάνισης, αποανάπτυξης και ταυτόχρονης περιβαλλοντικής υποβάθμισης, η οποία εντείνεται από τα μνημονιακά μέτρα λιτότητας και υπερφορολόγησης των λαϊκών στρωμάτων του πληθυσμού;

 

  • Πώς θα διασφαλιστεί η διατήρηση και ανάδειξη του μητροπολιτικού χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή, ο διακριτός μητροπολιτικός σχεδιασμός (χωροταξικός, πολεοδομικός και περιβαλλοντικός), η απαραίτητη αποκεντρωμένη δομή του φορέα υλοποίησής του και η αξιοποίηση της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας του Ο.Ρ.ΘΕ. σε μελέτες, έρευνες και προσωπικό;

 

  • Προτίθεται ή όχι να παρέμβει ώστε να διασφαλιστεί, και με ποιο τρόπο, η σταθερή εργασιακή σχέση του σημερινού έμπειρου στελεχιακού δυναμικού του ΟΡ.ΘΕ., που μέρος του τον στελεχώνει από την αρχή της ίδρυσής του, προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του μέσα στον ίδιο τον φυσικό χώρο στον οποίο η δουλειά του αναφέρεται, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, αλλά και να υπάρξει δυνατότητα ανάπτυξης μιας αξιόμαχης υπηρεσίας με επαρκή στελέχωση και από νέο προσωπικό;

 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Γαϊτάνη Ιωάννα

 

Αμανατίδης Ιωάννης

 

Αμμανατίδου – Πασχαλίδου Ευαγγελία (Λίτσα)

 

Κουράκης Αναστάσιος (Τάσος)

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1fmnztR