Βουλή - Ερωτήσεις

Με πόσα χρήματα ζημιώθηκε το Ελληνικό Δημόσιο για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου στην οδό Φράγκων Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν λειτούργησε ποτέ;

21/02/2014
Προς: 
τους κ. Υπουργούς • Υγείας • Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας • Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Ερώτηση

Αρίθμος πρωτοκόλλου κατάθεσης:787/6477/21.2.2014

 

Με πόσα χρήματα ζημιώθηκε το Ελληνικό Δημόσιο για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου στην οδό Φράγκων Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν λειτούργησε ποτέ;

Με την υπ' αριθμ. Υ3α/ΓΠ οικ. 12406/6-2-2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση, εγκρίθηκε η σύσταση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου, ως αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου 'Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ', και η στέγασή του στο κτίριο επί της οδού Φράγκων, όπου μέχρι το Δεκέμβριο του 1999 λειτουργούσε το Β΄ συγκρότημα του εν λόγω Νοσοκομείου.

Το έργο «Μελέτη-ανακατασκευή και εξοπλισμός Κέντρου Υγείας αστικής περιοχής του Α΄ Διαμερίσματος Δήμου Θεσσαλονίκης (κτίριο επί της οδού Φράγκων)» είχε ανατεθεί με Υπουργική Απόφαση στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε, με προϋπολογισμό 4.200.000 € από τους πόρους του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Ωστόσο, σύμφωνα με την απάντηση (40889/08/04/2009) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε σχετική μας ερώτηση (16515/20-3-2009) «η εργολαβία που είχε ξεκινήσει με την από 6/5/2003 σύμβαση λύθηκε σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΔΣ της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ στις 21/11/2008, καθώς οι εργασίες είχαν διακοπεί για μακρό χρονικό διάστημα λόγω πρόσθετων εργασιών που αφορούσαν σε ενισχύσεις του φέροντα οργανισμού, που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στη Μελέτη Δημοπράτησης, καθώς θα έπρεπε να γίνουν καθαιρέσεις εσωτερικά του κτιρίου, διαδικασία που δεν ήταν δυνατόν να γίνει κατά τη φάση της εκπόνησης της Μελέτης Δημοπράτησης». Εν τέλει το εν λόγω έργο απεντάχθηκε από τα εγκεκριμένα του Γ΄ ΚΠΣ, ενώ έχουν απορροφηθεί από τον συνολικό αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 104.521,13 €, ποσό το οποίο αποτελούσε μη επιλέξιμη δαπάνη και επιβάρυνε εθνικούς πόρους.

Η αίτηση της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε για εκ νέου χρηματοδότηση του έργου απερρίφθη από την αρμόδια Μονάδα Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω έλλειψης των απαραίτητων μελετών. Καθώς ποτέ δεν υποβλήθηκε ο πλήρης φάκελος για τη χρηματοδότηση από τη ΔΕΠΑΝΟΜ το έργο έμεινε εκτός προγραμματισμού στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), περιόδου 2007-2013.

Παράλληλα, από το 2005 έως τον Ιανουάριο του 2009, το Δημόσιο κατέβαλε συνολικά για ενοίκιο του υπό κατασκευή κτιρίου, ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής των Αδελφών του Ελέους του Αγ. Βικεντίου του Απ. Παύλου, το ποσό των 488.194,58 €, τα οποία εξανεμίστηκαν με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών, σε βάρος της υγείας των κατοίκων και του δημοσίου συμφέροντος.


Στις 11/02/2010 και στις 21/06/2010 είχαμε καταθέσει σχετικές ερωτήσεις, οι οποίες όμως δεν έχουν απαντηθεί.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1)      Ποιο το συνολικό ποσό των χρημάτων που καταβλήθηκαν για το εν λόγω κτίριο (ενοίκιο, φύλαξη, λογαριασμοί ΔΕΚΟ);

2)      Θα αναζητηθούν και θα καταλογισθούν οι ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση για τις εγκληματικές καθυστερήσεις;
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε ακριβές αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ της Ιεράς Μονής των Αδελφών του Ελέους του Αγ. Βικεντίου του Αποστόλου Παύλου και του Δημοσίου και αντίγραφο της σύμβασης έργου από την κατασκευάστρια/ ανάδοχο εταιρία.

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τάσος Κουράκης

Λίτσα Αμμανατίδου

Δέσποινα Χαραλαμπίδου

Ιωάννα Γαϊτάνη

Γιάννης Αμανατίδης

 

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1do99qm