Βουλή - Ερωτήσεις

Παράλογες πρακτικές στην εφαρμογή του αντικοινωνικού μέτρου της διαθεσιμότητας

09/07/2014
Προς: 
τους κ.κ. Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ερώτηση

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:1001/10.7.2014

Παράλογες πρακτικές στην εφαρμογή του αντικοινωνικού μέτρου της διαθεσιμότητας

Οι υπάλληλοι ΔΕ Εμπειροτεχνίτες του Υπουργείου Εργασίας ανήκουν εδώ και πολλά χρόνια στο καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό Καθηγητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των οποίων οι οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις συστάθηκαν σύμφωνα με τον Νόμο 2190/94 για να καλυφθούν οι ανάγκες των Επαγγελματικών Σχολών του Κράτους που υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας, στην ειδικότητα του δευτερογενούς τομέα παραγωγής, αυτού της μεταποίησης. Προ της διαθεσιμότητας οι ΔΕ Εμπειροτεχνίτες υπηρετούσαν ως μόνιμοι καθηγητές Eπαγγελματικής Εκπαίδευσης με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου, στις τότε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) σε αντικείμενα (Κοπτική, Μηχανική Αυτοκινήτων, Κομμωτική κ.α.) που σήμερα λειτουργούν στις ΣΕΚ (Σχολές επαγγελματικής Κατάρτισης N.4186/2013). 


Οι 86 εν ενεργεία καθηγητές ΔΕ Εμπειροτεχνίτες βρέθηκαν με την διαθεσιμότητα εκτός των Σχολών και εκτός Δημοσίου Τομέα, καθόσον εντάχθηκαν τον Οκτώβριο στην κατάργηση συλλήβδην Κλάδων Υπαλλήλων χαμηλών προσόντων του Υπουργείου Εργασίας. Με τον νόμο όμως για την ίδρυση των ΣΕΚ – Δημοσίων ΙΕΚ (Ν.4186/2013) ΦΕΚ 193/Α΄/17-9-2013 και την απόφαση του ΟΑΕΔ με αριθμό 1434/21/6-5-2014 που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 1386, συνέβη το εξής παράλογο, οι καταργηθείσες ειδικότητες επανασυστάθηκαν, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη πρόσληψης καθηγητικού προσωπικού με τα ίδια ακριβώς προσόντα. Ο ΟΑΕΔ με την προκήρυξη ειδικοτήτων για την πρόσληψη  ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού, με ημερομηνία 20/6/2013 και Αριθμό Πρωτοκόλλου 51989 προχώρησε τον Ιούνιο του 2013 σε προσλήψεις ωρομίσθιων εμπειροτεχνιτών με τα ίδια προσόντα με τους μόνιμους εμπειροτεχνίτες, με μικρότερη βέβαια επαγγελματική και διδακτική εμπειρία. Μερικούς μήνες αργότερα οι μόνιμοι εμπειροτεχνίτες κατέληξαν στην διαθεσιμότητα. Παρόμοια 
προκήρυξη αναμένεται και για την στελέχωση του ΟΑΕΔ για το 2014-2015. Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Εργασίας αμελεί αδικαιολόγητα να τους εντάξει σε καθεστώς εσωτερικής κινητικότητας στις αντίστοιχες κενές θέσεις των Σχολών Εκπαιδευτικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).

Κατά αυτόν τον τρόπο, με τη λήξη της διαθεσιμότητάς τους, οι 86 καθηγητές ΔΕ εμπειροτεχνίτες, ανεξάρτητα της διδακτικής τους εμπειρίας, εντάχθηκαν στην κινητικότητα με την προκήρυξη ΔΙΠΒΒ/Β.2/Δ/10/ΟΙΚ22738/ 19-08-2013 1205-5-2014 ΦΕΚ τ. Β της κινητικότητας Διοικητικών Υπαλλήλων χωρίς να μοριοδοτείται ο τρόπος εισαγωγής τους (Ν.2190/94) και χωρίς να μοριοδοτούνται από το κριτήριο 4.1 της προκύρηξης αφού δεν έχουν αξιολογηθεί ως καθηγητές.

Επειδή, η «διαθεσιμότητα» και η «εφεδρεία» αποτελούν στο σύνολό τους μέτρα κοινωνικά ανάλγητα που δεν λαμβάνουν υπόψη τους ούτε τις ανάγκες της Εκπαίδευσης και συνολικά του Δημοσίου τομέα, ούτε τις ανάγκες των πολιτών για υπηρεσίες κοινωνικού κράτους, ούτε τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των εργαζομένων 

Επειδή, είναι απαράδεκτη η τακτική της κυβέρνησης να προσπαθεί να αντικαθιστά το μέχρι τώρα μόνιμο προσωπικό με ωρομίσθιους, κακοπληρωμένους και χωρίς εργασιακά δικαιώματα ανθρώπους

Επειδή, άνθρωποι που εργάστηκαν στον ΟΑΕΔ έως και 20 χρόνια, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, θα βρεθούν ουσιαστικά απολυμένοι, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ούτε η διδακτική τους εμπειρία, ούτε οι ανάγκες «ειδικών» δομών όπως η μονάδα κατάρτισης εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΠΒΜ Λακκιάς του ΟΑΕΔ και αντικαθίστανται από ακόμη πιο κακοπληρωμένους ωρομίσθιους Εμπειροτεχνίτες, που καλούνται να καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Τι προτίθεται να πράξει ώστε οι 86 ΔΕ Εμπειροτεχνίτες που έχουν βγει σε διαθεσιμότητα να επαναπροσληφθούν στα ΣΕΚ του ΟΑΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη την διδακτική τους εμπειρία, από τη στιγμή που οι καταργηθείσες ειδικότητες επανασυστάθηκαν (Ν.4186/2013 Απόφαση ΟΑΕΔ 1434/21/6-5-2014);
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
Χαραλαμπίδου Δέσποινα
Κουράκης Αναστάσιος (Τάσος)
Στρατούλης Δημήτρης
Μπάρκας Κώστας
Μπόλαρη Μαρία
Γαϊτάνη Ιωάννα
Σταθάς Ιωάννης
Καραγιαννίδης Χρήστος

  

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1zWp2lw