Βουλή - Ερωτήσεις

Παράνομη αδειοδότηση και λειτουργία εγκατάστασης SEVESO στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα

07/10/2013
Προς: 
τους κ.κ. Υπουργούς - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Εσωτερικών
Ερώτηση

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:2381/7.10.2013

Παράνομη αδειοδότηση και λειτουργία εγκατάστασης SEVESO στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα

 

Το ΥΠΕΚΑ με την 212619/05-03-2013 Υπουργική Απόφασή του ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για την αδειοδότηση της μονάδας αποθήκευσης εμπορευμάτων και ορυκτών υλών της BALKAN LOGISTICS. Η απόφαση αυτή στηρίχθηκε στο με αριθμό 41494/20-8-2012 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με το οποίο «η προτεινόμενη δραστηριότητα στην αιτούμενη περιοχή είναι σύμφωνη με τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο». Στην εν λόγω μονάδα μεταφέρονται συμπυκνώματα γαληνίτη, σφαλερίτη και σιδηροπυρίτη/αρσενοπυρίτη από τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου και Ολυμπιάδας της HELLAS GOLD.

Ωστόσο, η εγκατάσταση υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (Οδηγία SEVESO II –ΚΥΑ 12044/613/2007) και σύμφωνα με την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα ν. Θεσσαλονίκης υπάρχει ρητή «απαγόρευση της εγκατάστασης οποιασδήποτε νέας μονάδας SEVESO στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου» (ΦΕΚ 304 ΑΑΠ/7-11-2011).

Επειδή η κατάφωρη και απροσχημάτιστη καταστρατήγηση της νομοθετημένης απαγόρευσης εγκατάστασης, η οποία καθιστά την αδειοδότηση της BALKAN LOGISTICS παράνομη, εντάσσεται στην κυβερνητική, μνημονιακή πολιτική της εξυπηρέτησης με κάθε τρόπο των συμφερόντων της HELLAS GOLD,

Επειδή εκτός από την απαγόρευση νέων μονάδων SEVESO, στο Γ.Π.Σ. Εχεδώρου, υπάρχουν και συγκεκριμένες προβλέψεις και μέτρα για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις στην περιοχή

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Σε ποιές ενέργειες θα προβούν για την ανάκληση της κατάφωρα παράνομης αδειοδότησης της επιχείρησης Balkan Logistics;

2) Έχει γίνει έλεγχος αν διαθέτει ή όχι η εταιρεία σχέδιο πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων;

3) Πώς διασφαλίζεται «η υποχρεωτική μείωση των παραμέτρων επικινδυνότητας για όλες τις συγκεκριμένες υφιστάμενες δραστηριότητες εντός δεκαετίας» στην εν λόγω περιοχή, όπως προβλέπεται από την τροποποίηση του Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Εχεδώρου (ΦΕΚ 304 ΑΑΠ/7-11-2011);

4) Ενώ έχουν παρέλθει ήδη δύο χρόνια από την έγκριση-θέσπιση του ΓΠΣ Εχεδώρου, έχειπροωθηθεί η, επίσης προβλεπόμενη, «εντός το πολύ μιας πενταετίας η σύνταξη “ειδικής μελέτης” για το σύνολο των εν λόγω εγκαταστάσεων που θα αποτρέπει τους κινδύνους από την ύπαρξη και λειτουργία τους και θα προωθεί μια βιώσιμη λύση από άποψη χωροταξική, περιβαλλοντική κοινωνική και οικονομική»;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές:

Ηρώ Διώτη

Λίτσα Αμμανατίδου

Τάσος Κουράκης

Δέσποινα Χαραλαμπίδου

Ιωάννα Γαϊτάνη

Γιάννης Αμανατίδης

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1cL0Ghe