Απόβλητα

Ερώτηση και Α.Κ.Ε: Παύση λειτουργίας Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, λειτουργία Εγκατάστασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) τεχνικοοικονομικά στοιχεία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΥΔΑΠ ΑΕ

07/06/2013
Προς: 
τους κ.κ. Υπουργούς -Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής -Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:11576/1150/7.6.2013

Παύση λειτουργίας Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, λειτουργία Εγκατάστασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) τεχνικοοικονομικά στοιχεία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΥΔΑΠ ΑΕ

 

Στις 15 Απριλίου 2013, με την υπ’ αρ.

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1gS6WXz 

Syndicate content