Υπουργείο Οικονομικών

Έστω και τώρα , το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο χρειάζεται να παραμείνει αυτοτελής δημόσια τράπεζα, συνεχίζοντας να διαδραματίζει το ρόλο του

07/11/2013
Προς: 
τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:3578/7.11.2013

Έστω και τώρα , το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο χρειάζεται να παραμείνει αυτοτελής δημόσια τράπεζα, συνεχίζοντας να διαδραματίζει το ρόλο του

 

Syndicate content