Δελτία Τύπου

«Δικαίωμα μετεγγραφής στους εισακτέους με το 10%, ευνοϊκότερη μεταχείριση στο δικαίωμα μετεγγραφής για τα τέκνα κατοίκων νησιωτικών περιοχών και επανασύσταση των καταργηθεισών ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ, ζητά με τρεις Τροπολογίες του ο ΣΥΡΙΖΑ»

Ημερομηνία: 
01/10/2014

 

«Δικαίωμα μετεγγραφής στους εισακτέους με το 10%, ευνοϊκότερη μεταχείριση στο δικαίωμα μετεγγραφής για τα τέκνα κατοίκων νησιωτικών περιοχών και επανασύσταση των καταργηθεισών ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ, ζητά με τρεις Τροπολογίες του ο ΣΥΡΙΖΑ»

 

Τρείς Τροπολογίες κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο σχέδιο Νόμου «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.», το οποίο συζητείται και σήμερα στη Βουλή.

Η πρώτη Τροπολογία, αφορά το δικαίωμα μετεγγραφής των επιτυχόντων οι οποίοι έκαναν χρήση της βεβαίωσης πρόσβασης των δύο προηγουμένων της εισαγωγής τους ετών. (10%). Σύμφωνα με το σκεπτικό της κατατεθείσας Τροπολογίας, οι εισακτέοι αυτοί είναι ισότιμοι με το υπόλοιπο 90% των εισακτέων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχουν εξεταστεί και αυτοί σε Πανελλαδικές εξετάσεις και δεν προστίθενται στον αριθμό των εισακτέων  αλλά αποτελούν εξ αρχής, το 10% αυτού του αριθμού. Ως εκ τούτου, δεν θα έπρεπε να εξαιρούνται του δικαιώματος μετεγγραφής αλλά να συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία.

Η δεύτερη Τροπολογία, αφορά το δικαίωμα μετεγγραφής των τέκνων κατοίκων νησιωτικών περιοχών. Λόγω των ιδιαίτερων γεωοικονομικών, κοινωνικών και συγκοινωνιακών συνθηκών στις νησιωτικές περιοχές, προβλέπεται τα τέκνα κατοίκων νησιωτικών περιοχών να έχουν δικαίωμα μετεγγραφής κατ’ επιλογήν και σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ που βρίσκεται εκτός Περιφέρειας κατοικίας των γονέων τους, με κριτήριο την αμεσότερη ακτοπλοϊκή σύνδεση του τόπου κατοικίας των γονέων με την Περιφέρεια στην οποία εδρεύει η Σχολή ή το Τμήμα υποδοχής.

Η τρίτη Τροπολογία, προβλέπει την επανασύσταση των καταργηθεισών ειδικοτήτων σε ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και την επαναπρόσληψη των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα των τριών Τροπολογιών.

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ -ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

«Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.»

Θέμα : Δικαίωμα μεταφοράς θέσης των εισακτέων με το δικαίωμα συμμετοχής του 10% στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προβλέπεται δικαίωμα μεταφοράς θέσης στους επιτυχόντες του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, οι οποίοι έκαναν χρήση του δικαιώματος συμμετοχής στο 10% του συνόλου των θέσεων εισακτέων με τη βεβαίωση πρόσβασης, για λόγους ισονομίας εφόσον στους επιτυχόντες του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, ανήκουν εξίσου, τόσο όσοι έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013-2014 - οι οποίοι και κάλυψαν το 90% του συνόλου των θέσεων εισαγωγής- όσο και εκείνοι ο οποίοι έκαναν χρήση του δικαιώματος συμμετοχής στο υπόλοιπο 10% του συνόλου των θέσεων εισακτέων με τη βεβαίωση πρόσβασης .

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο…

1. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 53 του Ν.4264/14 μετά τη φράση «του σχολικού έτους 2013-2014 και εντεύθεν» προστίθεται η φράση «και όσους εισήχθησαν σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 κάνοντας χρήση του δικαιώματος συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων με τη βεβαίωση πρόσβασης».

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 του Ν. 4274/14 μετά τη φράση «του σχολικού έτους 2013-2014» προστίθεται η φράση «ή όσοι εισήχθησαν σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 κάνοντας χρήση του δικαιώματος συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων με τη βεβαίωση πρόσβασης».

Αθήνα, 01/10/2014

Οι προτείνοντες βουλευτές

Κουράκης Αναστάσιος

Αμανατίδης Ιωάννης

Βαμβακά Τζένη

Γεωργοπούλου Έφη

Κανελλοπούλου Μαρία

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Μαντάς Χρήστος

Πάντζας Γεώργιος

Συρμαλένιος Νικόλαος

Φωτίου Θεανώ

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ –ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

«Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.»

Θέμα: Μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ τέκνων κατοίκων νησιώτικων περιοχών  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το Άρθρο 101 του Συντάγματος, παράγραφος 4:
"Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξη τους."

Εξαιτίας:
1. της έλλειψης συγκοινωνιακής σύνδεσης ανάμεσα στα νησιά όπου εδρεύουν Τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ και στα υπόλοιπα νησιά (48 κατοικημένα νησιά στο Νότιο Αιγαίο)
2. της ευκολότερης πρόσβασης των Κυκλάδων με την πρωτεύουσα της χώρας
3. του υπέρογκου κόστος μετακίνησης των νησιωτών ακόμα και για τις απλές υποθέσεις που πρέπει να διεκπεραιώσουν με την δημόσια διοίκηση (κατάργηση Δ.Ο.Υ, γραφείων ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κτλ), το οποίο έχει βαρύνει δυσανάλογα τα νοικοκυριά, προτείνεται να δίνεται η δυνατότητα επιλογής μεταφορά θέσης στους νησιώτες είτε για Τμήμα ή Σχολή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Οικείας Περιφέρειας είτε γειτονικής περιφέρειας, εφόσον αυτή είναι άμεσα ακτοπλοϊκά συνδεδεμένη με την κατοικία των γονέων.
Οι γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες επιβάλουν την διακριτική αυτή μεταχείριση.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ –ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο…

 

Οι επιτυχόντες σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, οι οποίοι δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους και των οποίων η μόνιμη κατοικία των γονέων βρίσκεται σε νησιωτική περιοχή με την έννοια του αρ.101, παρ.4 του Συντάγματος, δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους κατ’ επιλογήν και σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ που βρίσκεται εκτός Περιφέρειας κατοικίας των γονέων τους, με κριτήριο την αμεσότερη ακτοπλοϊκή σύνδεση του τόπου κατοικίας των γονέων με την Περιφέρεια στην οποία εδρεύει η Σχολή ή το Τμήμα υποδοχής.

 

Αθήνα 01/10/2014

Οι προτείνοντες βουλευτές

Κουράκης Αναστάσιος

Αμανατίδης Ιωάννης

Βαμβακά Τζένη

Γεωργοπούλου Έφη

Κανελλοπούλου Μαρία

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Μαντάς Χρήστος

Πάντζας Γεώργιος

Συρμαλένιος Νικόλαος

Φωτίου Θεανώ

 

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων».

 

Θέμα: Επανασύσταση καταργηθέντων ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και επαναπρόσληψη των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 Χιλιάδες εκπαιδευτικοί της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης βρίσκονται σε διαθεσιμότητα από τις 22/07/2013. Από τους 1800 εκπαιδευτικούς, μόνο 174 από αυτούς τοποθετήθηκαν σε άλλες θέσεις. Επίσης σε 85 από αυτούς έχει γίνει περικοπή μισθοδοσίας από τις 22/3/14, χωρίς να έχει εκδοθεί πράξη απόλυσης. Για τους υπόλοιπους 1540 υπάρχει ακόμα η ομηρία των πινάκων και η αβεβαιότητα των απολύσεων. Αρκετοί από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς απειλούνται με απολύσεις.

Με την εφαρμογή των νόμων  4172/13 και 4186/13, καταργήθηκαν και οι αντίστοιχες ειδικότητες στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ και σοβαρές επιπτώσεις σε 20.000 μαθητές – μαθήτριες και τις οικογένειές τους. Πάνω από 800 εργαστήρια των σχολείων αυτών αχρηστεύονται. Με την τοποθέτηση σε διαθεσιμότητα όλων των ΔΕ εκπαιδευτικών (ανεξάρτητα από ειδικότητα) σε αρκετά από τα εναπομείναντα εργαστήρια τίθεται θέμα συντήρησης και ασφάλειας του εξοπλισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει άμεση ανάγκη για την επαναλειτουργία των Τομέων (Υγείας Πρόνοιας, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αισθητικής Κομμωτικής) και όλων των ειδικοτήτων τους, στο νέο ΕΠΑΛ, με την ταυτόχρονη επιστροφή όλων των εκπαιδευτικών και μαθητών στα σχολεία. Η προτεινόμενη τροπολογία προσθήκη έχει ως στόχο να μην γίνει καμία απόλυση εκπαιδευτικού και να τοποθετηθούν όλοι σε νέες θέσεις, καθώς και να επαναλειτουργήσουν οι ειδικότητες των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ που καταργήθηκαν.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο…

 

1. Παρατείνεται η διαθεσιμότητα σε όσους εκπαιδευτικούς έληξε στις 22/3/2014 σύμφωνα με το αρ. 82 του ν.4172/13,  μέχρι την τοποθέτηση τους σε νέες θέσεις. Συνεχίζεται η μισθοδοσία των ανωτέρω εκπαιδευτικών, στο ύψος που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και αναδρομικά από τις 22/3/2014. Με ευθύνη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων, προκηρύσσονται αντίστοιχες θέσεις στο Υπουργείο Παιδείας για όλους τους παραπάνω εκπαιδευτικούς αλλά και για όσους είχαν αποκλειστεί για οποιοδήποτε λόγο από τις προκηρύξεις 6,8, και 10/13 του ΑΣΕΠ.

2. Μετά την οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που καταλαμβάνουν θέσεις με βάση τους οριστικούς πίνακες των προκηρύξεων αρ.8/13 και 10/13 του ΑΣΕΠ, γίνεται επαναπροσδιορισμός και νέα προκήρυξη των θέσεων που παρέμειναν κενές. Ο επαναπροσδιορισμός των θέσεων γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας με βάση τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών που δεν κατέλαβαν θέση στους οριστικούς πίνακες. Τις θέσεις αυτές καταλαμβάνουν όλοι οι εναπομείναντες εκπαιδευτικοί που είχαν κάνει αίτηση στις ανωτέρω προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

3. Οι παραπάνω διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3, πραγματοποιούνται με μία και ενιαία προκήρυξη του ΑΣΕΠ και ολοκληρώνονται μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2014-15.

4. Στο τέλος του άρθρου 8 του ν.4186/13 προστίθεται η παρακάτω παράγραφος:

 

Ομάδα προσανατολισμού Υγείας-Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας

1. Βοηθός Νοσηλευτή

2. Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων

3. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

4. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

5. Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

6. Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων

7. Βοηθός Φαρμακείου

 

 Τομέας Αισθητικής - Κομμωτικής 

1. Αισθητικής Τέχνης

2. Κομμωτικής Τέχνης

 

 Ομάδα προσανατολισμού γραφικών τεχνών και καλλιτεχνικών εφαρμογών

Τομέας εφαρμοσμένων τεχνών

1.Γραφικών Τεχνών

2. Σχεδιασμού εσωτερικών χώρων

3. Αργυροχρυσοχοϊας

4. Συντήρηση έργων τέχνης – αποκατάστασης

5. Σχεδίασης και παραγωγής Ενδύματος

 

 Το πρόγραμμα σπουδών όλων των τάξεων στους παραπάνω τομείς και ειδικότητες θα εκδοθεί με απόφαση Υπουργού.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

 

Αναστάσιος Κουράκης

 

Γιάννης Αμανατίδης

 

Δριτσέλη Παναγιώτα

 

Βαμβακά Τζένη

 

Αυλωνίτου Ελένη

 

Μαντάς Χρήστος

 

Φωτίου Θεανώ

 

Αϊχάν Καρά Γιουσούφ

 

Κανελλοπούλου Μαρία

 

Πάντζας Γιώργος

 

Κριτσωτάκης Μιχάλης

 

Χατζησοφιά Άννα

 

Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Έφη

 

Κουρουμπλής Παναγιώτης