Βουλή - Ερωτήσεις

Έχει η κυβέρνηση πολιτική ανάπτυξης του αθλητισμού στην εκπαίδευση και του «αθλητισμού για όλους»;

20/12/2007
Προς: 
Υπουργούς Πολιτισμού και Παιδείας
Ερώτηση

Η αθλητική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως και παλαιότερα του ΠΑΣΟΚ, είναι προσανατολισμένη στη διεκδίκηση και ανάληψη μεγάλων διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων από τη χώρα μας. Αυτό το γεγονός, που δείχνει το συνολικό προσανατολισμό της πολιτείας στο τομέα του αθλητισμού, επηρεάζει τις αθλητικές διοικητικές δομές, καθορίζει την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε συγκεκριμένη κατεύθυνση για την ενίσχυση του «υψηλού» αθλητισμού, τη δημιουργία των αντίστοιχων αθλητικών υποδομών. Φυσικά για τον ίδιο σκοπό κατασπαταλώνται τεράστια ποσά, με αποτέλεσμα την ανατροπή κάθε ορθολογισμού στη κατανομή των πόρων που διατίθενται για τον αθλητισμό συνολικά.
Την ίδια στιγμή και σε σχέση με τα παραπάνω, είναι εμφανής η αναντιστοιχία στη διοικητική, οικονομική, τεχνική και επιστημονική στήριξη που παρέχει η πολιτεία για την ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού, κυρίως της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στα σχολεία, του «αθλητισμού για όλους», καθώς επίσης και του ερασιτεχνικού σωματειακού αθλητισμού.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

Γιατί ενώ η χώρα μας έχει τις δυνατότητες και παρέχει τα μέσα για τη διοργάνωση μεγάλων και πολυδάπανων διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων δεν κάνει το ίδιο για τον αθλητισμό στην εκπαίδευση και σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για τον εξορθολογισμό του συστήματος φυσικής αγωγής στα σχολεία;
Θεωρείτε επαρκές το νομοθετικό πλαίσιο για το σχολικό αθλητισμό και γιατί ποτέ στη Βουλή των Ελλήνων δεν έχετε καταθέσει προς συζήτηση καμιά σχετική νομοθετική ρύθμιση;
Θεωρείτε επαρκείς τους πόρους που διατίθενται για τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού, «αθλητισμού για όλους» και πως αξιολογείτε την αποτελεσματικότητά τους;
Επίσης καλείται ο Υπουργός να ενημερώσει και να καταθέσει

Στοιχεία για τον αριθμό των αθλούμενων πολιτών στη χώρα
Κατάλογο των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού από την τοπική αυτοδιοίκηση και στοιχεία για τον αριθμό των πολιτών που συμμετέχουν σερ αυτά καθώς και το κόστος τους
τα σχετικά έγγραφα για όλες τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, τις οποίες προτίθεται η αθλητική ηγεσία να φιλοξενήσει στην Ελλάδα και για τις οποίες ήδη έχει κατατεθεί υποψηφιότητα ή πρόκειται να κατατεθεί μέχρι το 2013. Για όσες από αυτές έχουν ζητήσει σχετική έγκριση οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες καλείστε να καταθέσετε τη σχετική αλληλογραφία.