Βουλή - Ερωτήσεις

«Απειλείται με λουκέτο η Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος»

20/04/2010
Προς: 
τους κκ. Υπουργούς • Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης •Οικονομικών •Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης •Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:8966/20.4.2010
 
«Απειλείται με λουκέτο η Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος»
 
 
Το ιστορικό Ίδρυμα της Σχολής Τυφλώνστη Θεσσαλονίκη από το 1948 μέχρι σήμερα παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, κοινωνικής προστασίας και ένταξης σε άτομα με προβλήματα όρασης. Το Ίδρυμα με τις δράσεις του καλύπτει τον ευαίσθητο αυτό τομέα τον οποίο όφειλε να είχε αναπτύξει η Πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες, τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τη διεθνή εμπειρία. Σήμερα λειτουργεί με τη νομική μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου και εξυπηρετεί με τις εκπαιδευτικές και προνοιακές υπηρεσίες του πάνω από 300 άτομα της μισής και πάνω χώρας. Στον παραπάνω αριθμό περιλαμβάνονται εκτός από τους εξωτερικούς και άτομα που διαμένουν ως οικότροφοι στη Σχολή. Με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων 30 χρόνων και εξαιτίας των σκοπιμοτήτων του Δήμου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση έχει πλέον την κυριότητα του μεγαλύτερου τμήματος της περιουσίας του Ιδρύματος, βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργικής αποδιοργάνωσης και οικονομικής ένδειας λόγω της ανεπαρκούς χρηματοδότησης και της μη ένταξής του στο δημόσιο. Πρόσφατα το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής πήρε απόφαση για λήψη δανείου, ύψους 1.300.000 €, υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης, σαν να πρόκειται για εμπορική επιχείρηση.
 
Η συνεχής υποχρηματοδότηση του Ιδρύματος, κυρίως μετά το 2003, έχει ως αποτέλεσμα την εκτόξευση του συνολικού ελλείμματος, στο ποσό των 1.000.000 € περίπου. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται ασφαλιστικές εισφορές, προμηθευτές καθώς επίσης και οι μισθοί των εργαζόμενων. Οι εργαζόμενοι βιώνουν, με ιδιαίτερη ένταση το πρόβλημα, για το λόγο αυτό βρίσκονται σε δυσχερή θέση λόγω της μη καταβολής δεδουλευμένων τεσσάρων μηνών και του δώρου Πάσχα, παρά τις διαβεβαιώσεις της λύσης του προβλήματος από την υφυπουργό, Κα Γεννηματά, μετά τη λήξη της επίσχεσης εργασίας τον περασμένο χρόνο.
 
Επειδή είναι επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία της Σχολής και να σταματήσει ο εμπαιγμός του χώρου των Τυφλών.
Επειδή η Νομαρχία Θεσσαλονίκης πρέπει επιτέλους να πάρει επίσημη θέση και όχι να υπεκφεύγει και να αδιαφορεί, όπως συνέβη στην κινητοποίηση των συνεργαζόμενων φορέων τυφλών στις 15.4.2010.
Επειδή είναι απαραίτητο η Σχολή να διευρύνει τις λειτουργίες της ώστε να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
Επειδή υπάρχουν έντονες και βάσιμες ανησυχίες για την τύχη του Ιδρύματος, λόγω της αδυναμίας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης να χρηματοδοτήσει το Ίδρυμα και των επερχόμενων αλλαγών στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση με την εφαρμογή του «Καλλικράτη».
Επειδή καιοι βουλευτές της Α΄ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ έχουν δηλώσει επανειλημμένα και δεσμευτεί για την εξασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της Σχολής Τυφλών.
Επειδή το κατεξοχήν αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν έχει απαντήσειμέχρι σήμεραστην προηγούμενη ερώτησή μας με αριθμό κατάθεσης 258/26.10.2009.
Επειδή οι τυφλοί της χώρας πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ισότιμοι πολίτες.
 
Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί
  • Πότε θα καταβληθούν τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους της Σχολής;
  • Ποια μέτρα θα λάβουν ώστε η εκπαίδευση και τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και εκπαίδευσης που παρέχει η Σχολή να εξασφαλιστούν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Κράτους;
  • Με ποιο τρόπο θα καλυφθεί το συνολικό έλλειμμα, για την εύρυθμη επαναλειτουργία της Σχολής;
  • Σκοπεύουν να προβούν στην εκπόνηση ειδικής μελέτης με σκοπό την εξασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα και τη βιωσιμότητας της Σχολής;
  • Πώς θα εξασφαλιστεί η αύξηση της χρηματοδότησης, προκειμένου να καταρτιστούν νέα εκπαιδευτικά προγράμματα και να διευρυνθούν οι δραστηριότητές του Ιδρύματος με στόχο την καλύτερη δυνατή κοινωνική ένταξη των ανθρώπων με προβλήματα όρασης ;
 
 
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
 
 
Τάσος Κουράκης
 
 
Ευαγγελία Αμμανατίδου – Πασχαλίδου
 
 
Μουλόπουλος Βασίλης
 
 
Ψαριανός Γρηγόρης
 

 

Απάντηση: