Βουλή - Ερωτήσεις

«Απεμπλοκή του θέματος νέων θέσεων μελών Ειδικού & Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)»

02/03/2011
Προς: 
τους κ. κ. Υπουργούς: • Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων • Οικονομίας
Ερώτηση

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:12398/2.3.2011

 
 
«Απεμπλοκή του θέματος νέων θέσεων μελών Ειδικού & Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)»
Ο φορέας του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) θεσμοθετήθηκε σχετικά πρόσφατα με το άρθρο 13 του Ν. 2817/2000. Τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π., ως διδακτικό προσωπικό των Πανεπιστήμιων, επιτελούν δημόσιο λειτούργημα, έχουν συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, εκλέγονται με προκηρύξεις και με ανοικτές διαδικασίες εκλογής. Παρά τις αντιξοότητες ο Φορέας έχει πετύχει την καταξίωση και τη θέση που του ανήκει.
Ο φορέας Ε.Ε.ΔΙ.Π. στελεχώθηκε κυρίως από εντάξεις στη σύσταση του και στη συνέχεια από λιγοστές προσλήψεις που δε κάλυπταν ούτε τις αποχωρήσεις μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π.. Με τις πρόσφατες τετραετείς προγραμματικές συμβάσεις ΑΕΙ-ΥΠΔΒΜΘ  δοθήκαν 100 νέες θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π./έτος στο σύνολο των Πανεπιστημίων. Επιπλέον, επεκτάθηκε και στα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων ρύθμιση που ίσχυε για τα μέλη Δ.Ε.Π. περί πλήρωσης κενωθεισών θέσεων που κενώνονται για οποιαδήποτε λόγω (άρθρο 23, Ν. 3749/2009). Όμως, οι ανάγκες σε μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων είναι μεγαλύτερες από αυτές που έχουν προγραμματιστεί.
Σήμερα, υπάρχει σημαντική καθυστέρηση, έως πάγωμα, στην υλοποίηση προσλήψεων μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. είτε μέσω της πλήρωσης κενωθεισών θέσεων, είτε μέσω των τετραετών προγραμματικών συμβάσεων. Η εφαρμογή του 1 προς 5 στις προσλήψεις μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστήμιων, καταργεί τις τετραετείς προγραμματικές συμβάσεις Α.Ε.Ι.-Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και οδηγεί σε περαιτέρω γήρανση του Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων και σε ουσιαστική μείωση του πληθυσμού του Φορέα Ε.Ε.ΔΙ.Π..
Ερωτώνται οι κ.κ . Υπουργοί :
1.     Τι μέτρα έχετε λάβει ή προτίθεστε να λάβετε για την άρση της αδικίας και την απεμπλοκή του θέματος, ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία διορισμοί και ποια η θέση τους για την εφαρμογή του 1/5 στα Α.Ε.Ι για τις προσλήψεις μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π.;
2.     Ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των διορισμών που εκκρεμούν;
Ο ερωτών βουλευτής
 
Τάσος Κουράκης

 

Απάντηση: