Βουλή - Ερωτήσεις

«Εκτός ΑΣΕΠ οι πτυχιούχοι του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα»

29/10/2008
Προς: 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

Εκτός του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς βρίσκονται οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, καθώς δεν αναγνωρίζονται ως φιλόλογοι ΠΕ02, όπως προκύπτει και από το ΦΕΚ του διαγωνισμού για τον ΑΣΕΠ. Το γεγονός μάλιστα πως έχουν δυνατότητα συμμετοχής στο γραπτό διαγωνισμό που γίνεται μια φορά ανά δύο χρόνια οι απόφοιτοι Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας δείχνει πως γύρισε «μπούμερανγκ» στο Πανεπιστήμιο η επιλογή να προστεθεί στον τίτλο του τμήματος και η «Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών», η οποία απέβλεπε στο να υπάρχουν περισσότερες επιλογές απασχόλησης για τους απoφοίτους του τμήματος. Τώρα οι απόφοιτοι αυτοί περιορίζονται να απασχοληθούν σε κοινωφελείς κυρίως οργανισμούς, αλλά όχι στο χώρο της εκπαίδευσης. Θεωρούμε ότι είναι μεγάλη αδικία για τους αποφοίτους της ανωτέρω Σχολής να μην μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών ΠΕ02. Ερωτάται ο κύριος υπουργός 1.Για ποιο λόγο εξαιρούνται οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ; 2.Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί; 3.Θα τροποποιήσει το συγκεκριμένο ΦΕΚ, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και οι εν λόγω απόφοιτοι;