Βουλή - Ερωτήσεις

«Προβλήματα με τις παραλείψεις του Προεδρικού Διατάγματος που ρυθμίζει τη μετονομασία και τη διοικητική μεταφορά του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα το Κιλκίς».

01/08/2013
Προς: 
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:448/1.8.2013

«Προβλήματα με τις παραλείψεις του Προεδρικού Διατάγματος που ρυθμίζει τη μετονομασία και τη διοικητική μεταφορά του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα το Κιλκίς».

Με το υπ΄ αριθμόν 102/2013 Προεδρικό Διάταγμα ιδρύθηκε το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την πόλη των Σερρών. Επιπλέον αποφασίστηκε η μετονομασία και η διοικητική μεταφορά του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων του Παραρτήματος Κιλκίς του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στην πόλη του Κιλκίς.

Στο εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα γίνεται λόγος μόνο για τους φοιτητές και  το πάσης φύσεως προσωπικό του Τμήματος που εντάσσονται αυτοδίκαια στο αντίστοιχο μετονομαζόμενο Τμήμα. Καμία όμως αναφορά δε γίνεται για τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Το αποτέλεσμα είναι να μεταβιβάζεται διοικητικά το μετονομασθέν Τμήμα στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, όμως για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, που εδώ και χρόνια βρίσκονται υπό κατασκευή με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του συγκεκριμένου τμήματος, δεν προβλέπεται καμία ρύθμιση.

Το 2002 το υπουργείο Γεωργίας παραχώρησε στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης  κοινόχρηστη έκταση 60.000 τ.μ. στο Κιλκίς, με σκοπό την ίδρυση του εν λόγω παραρτήματος με τον τίτλο «Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων». Στο παραχωρητήριο του Υπουργείου Γεωργίας (Αριθμ. Πρωτ. 4104 π.ε.) αναφέρεται ρητά ότι η παραχώρηση τελεί υπό τον όρο της μη εκποίησης της παραχωρούμενης έκτασης και της μη αλλαγής του σκοπού για τον οποίο γίνεται.

Το συγκρότημα των κτιρίων που θα στεγάσει το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης, βρίσκεται σε διαδικασία αποπεράτωσης και  αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Σας γνωστοποιούμε ότι η διαδικασία κατασκευής διήρκησε περισσότερα χρόνια από όσα αρχικά προβλέπονταν καθώς ο πρώτος εργολάβος κηρύχθηκε έκπτωτος και ανέλαβε δεύτερος εργολάβος. Επιπλέον έχει γίνει μεταφορά κάποιων εργαστηρίων στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις. Πριν όμως ολοκληρωθεί η διαδικασία αποπεράτωσης και η ολική παραλαβή του κτιρίου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί  για τις ανάγκες του τμήματος, η παράλειψη στο προαναφερθέν προεδρικό διάταγμα εγείρει μια σειρά καινούριων προβλημάτων καθώς το Τμήμα ανήκει πια διοικητικά στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και οι κτιριακές εγκαταστάσεις ανήκουν στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσ/νικής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να διασφαλισθεί η αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και να αναζητηθούν οι τυχόν ευθύνες που προκύπτουν σχετικά με το εν λόγω έργο;

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο  προκειμένου να αρθούν οι παραλείψεις του προεδρικού διατάγματος 102/2013, όπου ρυθμίζεται η μετονομασία του Τμήματος, η διοικητική ένταξή του στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, η ένταξη των φοιτητών και του προσωπικού όχι όμως και των κτιριακών εγκαταστάσεων;

Οι ερωτώντες βουλευτές:


Ειρήνη Ελένη Αγαθοπούλου

Ευαγγελία Αμμανατίδου

Χαρούλα Καφαντάρη

Αναστάσιος Κουράκης

Αλέξιος Μητρόπουλος

Γεώργιος Πάντζας

Ιωάννης Σταθάς

Αφροδίτη Σταμπουλή

Μαρία Τριανταφύλλου

Δέσποινα Χαραλαμπίδου

Απάντηση: 

Παρακολουθήστε την εξέλιξη της ερώτησης εδώ: http://bit.ly/18MFYyH