Βουλή - Ερωτήσεις

« Ανοικτό ή Ταξικό το ΕΑΠ ( Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο;»

02/03/2010
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:6857/2.3.2010
 
« Ανοικτό ή Ταξικό το ΕΑΠ ( Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο;»
 
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), είναι το 19ο ελληνικό Α.Ε.Ι. Όπως και τα άλλα Α.Ε.Ι., είναι Ν.Π.Δ.Δ., αυτοτελές και αυτοδιοικούμενο. Η λειτουργία του καθορίζεται από το Ν.2552/97 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000, από το αρθ. 3 του   Ν. 3027/2002 & από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004 ).
Αποστολή του Ε.Α.Π. είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας.      Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με κλήρωση.
    
Το ΕΑΠ ως ΝΠΔΔ που παρέχει ανώτατη εκπαίδευση, κατ' επιταγήν το άρθρου 16, παρ. 4 του συντάγματος, δεν μπορεί παρά να την παρέχει δωρεάν. Διάταξη όμως του νόμου 2552/1997 , προβλέπει την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών στις δαπάνες σπουδών. *Η ρύθμιση-κλειδί περί «οικονομικής συμμετοχής» των φοιτητών είναι αυτή που «νομιμοποιεί» την επιβολή διδάκτρων.
   
Αυτή η οικονομική συμμετοχή για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 , μεταφράζεται σε 700€ ανά θεματική ενότητα. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση 12 θεματικών ενοτήτων. Έτσι το σύνολο του ποσού που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών φθάνει τα 8.400 ευρώ . Το κόστος της φοίτησης το 2000 ήταν 440 € ανά θεματική ενότητα, ενώ σήμερα απαιτούνται 700€.  Μια αύξηση, δηλαδή, της τάξης του 63%!  Σε μια πολύ δύσκολη οικονομικά εποχή, στην εποχή των 700€, τα 700€  ανά θεματική ενότητα είναι δυσβάσταχτα. Και είναι δυσβάσταχτα διότι αφορούν κυρίως νέους ανθρώπους , οι οποίοι δεν ανήκουν πια στη γενιά των 700€ αλλά των 400€ . 
    
Το θέμα έχει φτάσει στη Δικαιοσύνη, καθώς έχει κατατεθεί αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών, κατά της άρνησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Πατρών να εγγράψει φοιτητή που δεν δέχτηκε να πληρώσει δίδακτρα, επικοαλούμενος το συνταγματικό δικαίωμα της δωρεάν παιδείας.                                                                                 
 
Σήμερα καταβάλλονται στο ΕΑΠ περίπου 20 εκατ. ευρώ το χρόνο από τους 24.000 φοιτητές του. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς , το ποσό που αφορά μισθώσεις αιθουσών, διδακτικό υλικό και δαπάνες επικοινωνίας ανέρχεται στο 14,1% των δαπανών του. Γεγονός που σημαίνει ότι οι φοιτητές έπρεπε να καταβάλλουν 98,7 € ανά θεματική ενότητα αντί των 700 € ή συνολικό ποσό 2,8 εκατ. ευρώ ετησίως αντί των 20 εκατ. που καταβάλλουν σήμερα.
Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους και με δεδομένη την ισχύ των άρθρων   16 παρ.7 και 4 παρ.5 του Συντάγματος
 
Ερωτάται η Υπουργός:
Προτίθεσθε να προχωρήσετε στην άρση αυτής της κατάφορης αδικίας τροποποιώντας τον Ν.2552/97  ,στα θέματα που αφορούν την «οικονομική συμμετοχή» ήτοι δίδακτρα των φοιτητών του ΕΑΠ; Οι
 
ερωτώντες Βουλευτές
 
Βασίλης Μουλόπουλος
Τάσος Κουράκης
Γρηγόρης Ψαριανός

 

Απάντηση: