Βουλή - Ερωτήσεις

« Σήμα κινδύνου για τον Τιταρήσιο ποταμό»

08/07/2009
Προς: 
τους κ κ. Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και Εσωτερικών
Ερώτηση

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

« Σήμα κινδύνου για τον Τιταρήσιο ποταμό»
 
Σοβαρότατο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής Τυρνάβου αλλά και των Δήμων Αμπελώνα και Λάρισας, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους για ύδρευση αλλά και άρδευση των αγροτικών εκτάσεων της περιοχής.
Η μείωση των επιφανειακών απορροών του ποταμού Τιταρήσιου, η πτώση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής αλλά και η υποβάθμιση της ποιότητας των νερών του εξαιτίας της ρύπανσης από φυτοφάρμακα και υγρά και στερεά απόβλητα των παρόχθιων οικισμών, έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία .
 
Το πρόβλημα δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει την κεντρική εξουσία αλλά ούτε και τους τοπικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν  προχώρησαν στη σύνταξη μελετών εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα, αξιοποίησης των επιφανειακών υδάτων και ορθολογικής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού ως όφειλαν μετά και την ενσωμάτωση με το ν.3199/2003 της οδηγίας πλαίσιο 60/2000/ΕΚ που αφορά την «προστασία και διαχείριση των υδάτων», ενώ άφησαν να λειτουργεί ανεξέλεγκτα μεγάλος αριθμός ιδιωτικών γεωτρήσεων.
 
Η Νομαρχία Λάρισας μόλις το 2008 εξασφάλισε το ποσόν των 280.000 € για  σύνταξη υδρογεωλογικής μελέτης για τον τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων του Τιταρήσιου το οποίο όμως δεν απορροφήθηκε και το έργο δημοπρατείται εκ νέου.
 
Επειδή ο Τιταρήσιος (Ξηριάς) ποταμός είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή  αφού αρδεύει μια έκταση 120.000 στρ. και υδροδοτεί τους κατοίκους των Δήμων Τυρνάβου, Αμπελώνα και Λάρισας
Επειδή η διαχείριση του υδάτινου δυναμικού αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας
 
 Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:
 

  1. Ποιά μέτρα έχετε πάρει και σε ποιες δράσεις έχετε προβεί μετά την ενσωμάτωση με το νόμο 3199/2003 και το Π.Δ 51/2007 της οδηγίας  πλαίσιο 60/2000/ΕΚ για «θέσπιση κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» ;

 

  1. Ποια μέτρα σκοπεύετε ή έχετε πάρει για την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των υδάτων του Τιταρήσιου ποταμού, που αποτελεί πηγή ζωής για την περιοχή;

 

  1. Σε ποιους ελέγχους έχουν προβεί οι υπηρεσίες σας προκειμένου να σταματήσουν την ραγδαία αύξηση των ιδιωτικών γεωτρήσεων τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα την ταπείνωση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα;

 

  1. Σε ποιους ελέγχους έχουν προβεί οι υπηρεσίες σας προκειμένου να ελέγξουν την ποιότητα των υδάτων του Τιταρήσιου ποταμού;

 

  1. Για ποιους λόγους δεν απορροφήθηκε το ποσόν των 280.000 € που είχε εξασφαλίσει η Νομαρχία το 2008 με αποτέλεσμα την  καθυστέρηση για  ένα ακόμη χρόνο της σύνταξης υδρογεωλογικής μελέτης για τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων του ποταμού;

 
 
 
 
 
                                                                                    Ο  ερωτών  βουλευτής 
 
 
                                                                                         Τάσος    Κουράκης