Βουλή - Ερωτήσεις

Άμεση καταβολή δεδουλευμένων και εργασιακή αποκατάσταση των συμβασιούχων έργου της Νομαρχιακής Επιχείρησης Θεσσαλονίκης (ΝΕΘ Α.Ε)

23/07/2010
Προς: 
τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:333/23.7.2010
 
 
Άμεση καταβολή δεδουλευμένων και εργασιακή αποκατάσταση των συμβασιούχων έργου της Νομαρχιακής Επιχείρησης Θεσσαλονίκης (ΝΕΘ Α.Ε)
 
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης τα τελευταία 5 χρόνια απασχολεί, μέσω της ΝΕΘ Α.Ε με συμβάσεις απευθείας ανάθεσης έργου περίπου 50 μηχανικούς διάφορων ειδικοτήτων στις Διευθύνσεις Τεχνικών υπηρεσιών και Πολεοδομίας. Οι παραπάνω συμβάσεις στην πραγματικότητα υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία, αφού οι μηχανικοί απασχολούνταν σε πλήρες ωράριο των υπηρεσιών, υπογράφοντας σε παρουσιολόγιο, και κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες τους.
Μετά την έγκριση των συμβάσεων από το νομαρχιακό συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι αμοιβές των ως άνω συμβασιούχων μέχρι τις 31/12/2009 πραγματοποιούνταν κανονικά με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Από την καινούργια χρονιά η Υπηρεσία Εντελλομένων του Υπουργείου Οικονομικών αρνήθηκε να εγκρίνει την πληρωμή των εργαζομένων με την αιτίαση ότι απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά σχετικά με τον τρόπο ανάθεσης των συμβάσεων, τα οποία μέχρι τότε δεν τα θεωρούσε απαραίτητα. Οι συμβάσεις έληξαν την 31η Μαΐου 2010 και τα παραστατικά έγγραφα έχουν σταλεί στη Δ26 προκειμένου να αποφανθεί για τη νομιμότητα των συμβάσεων.
 
Επειδή οι παραπάνω συμβασιούχοι έχουν εκτελέσει κανονικά την εργασία που τους είχε ανατεθεί, χωρίς όμως να λάβουν τις οφειλόμενες δεδουλευμένες αποδοχές τους.
Επειδή είναι παράνομο (βάσει της Κοινοτικής οδηγίας 1999/70 ΕΚ του Συμβουλίου) και ηθικά απαράδεκτο να χρησιμοποιούνται εργαζόμενοι επαναλαμβανόμενα και μακροχρόνια, τρία ή και πέντε χρόνια, με συνεχείς συμβάσεις έργου για να καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Επειδή η επιλογή απομάκρυνσης των ως άνω εργαζομένων από τις υπηρεσίες της νομαρχίας, οι οποίοι καλύπτουν επί σειρά ετών πάγιες και διαρκείς ανάγκες και έχουν αποκτήσει πολύτιμη εξειδίκευση έχει ήδη οδηγήσει σε καθυστερήσεις στη λειτουργία των ως άνω υπηρεσιών και υποβάθμιση του έργου τους 
 
 
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1.      Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει για την καταβολή των δεδουλευμένων;
2.      Προτίθεται να προχωρήσει, και με ποιο χρονοδιάγραμμα, στην μετατροπή των εν λόγω συμβάσεων έργου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου με βάση την κοινοτική οδηγία 1999/70, σύμφωνα με την οποία οι συμβάσεις έργου όταν είναι επαναλαμβανόμενες και μακρόχρονες, υποκρύπτουν εργασία αορίστου χρόνου και πρέπει να μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, καθώς αποδεικνύεται ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες;
3.      Θα λάβει υπόψη του την απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που δίνει την δυνατότητα στους συμβασιούχους έργου του Ελληνικού Δημοσίου, να ζητήσουν από τα ελληνικά δικαστήρια τη μετατροπή της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου, εφόσον, μεταξύ άλλων, έχουν υπογράψει πέραν της μίας σύμβασης έργου;
4.      Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προχωρήσει ώστε να παραμείνουν στις θέσεις τους όλοι οι εργαζόμενοι με συμβάσεις έργου, που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών;
5.      Θα προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ (Ν.2190/1994) για την κάλυψη των πάγιων αναγκών των υπηρεσιών, με κριτήρια την προϋπηρεσία, τα αντικειμενικά προσόντα και τα κοινωνικά κριτήρια;
 
 
 
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
 
 
 
 
Τάσος Κουράκης

 

Απάντηση: