Μισθοδοσία

Μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων στους εκπαιδευτικούς

13/09/2010
Προς: 
την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

 

Απάντηση: 

Απλήρωτο επί ένα χρόνο το διδακτικό προσωπικό του Ωδείου Αθηνών.

26/07/2010
Προς: 
τον κ. Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Απάντηση: 

Μισθοδοσία εκπαιδευτικών.

17/02/2010
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:6232/17.2.2010

Απάντηση: 

Syndicate content