Βουλή - Ερωτήσεις

Α.Κ.Ε.: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην κατάταξη σε οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 187 εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

14/10/2011
Προς: 
τους κ.κ. Υπουργούς • Πολιτισμού και Τουρισμού • Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ερώτηση

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 
 
Θέμα: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην κατάταξη σε οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 187 εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
       Μετά την απάντηση (με αρ.ΤΚΕ/Φ2/19548/06.10.2011) που λάβαμε στη με αρ. 20878/28.7.2011 ερώτησή μας, επανερχόμαστε στο θέμα της αδικαιολόγητης  καθυστέρησης, στην κατάταξη σε οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 187 εργαζομένων του ΥΠΠΟΤ, που σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. υπάγονται στις διατάξεις του ΠΔ 164/2004, από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
        Δεδομένου ότι στην ανωτέρω απάντηση σας, μας πληροφορείτε ότι έχει υποβληθεί ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ,  σχετικά με το αν η κατάταξη των 187 εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 101 του Ν. 3833/2010  παρακαλείστε να μας καταθέσετε τα κατωτέρω:
 
  • Το έγγραφο του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το οποίο υποβλήθηκε το σχετικό ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
  • Το έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης   στο οποίο αναφέρεται η αναγκαιότητα κατάταξης των 187 εργαζομένων σε οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΥΠΠΟΤ, καθώς εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
       
 
       
                                                                           Ο ερωτών βουλευτής
 
 
                                                                                Τάσος Κουράκης
 

 

Απάντηση: