Βουλή - Ερωτήσεις

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση ελέγχου των καταγγελιών για τη μεταφορά μαθητών από αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης στο Νομό Θεσσαλονίκης.

13/11/2008
Προς: 
Υπουργούς Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τουριστικής Ανάπτυξης
Ερώτηση

Οι αδιαφανείς διαδικασίες και οι παραβιάσεις των όρων που διαπιστώνονται κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων για την μεταφορά μαθητών στο Νομό Θεσσαλονίκης απασχόλησαν έντονα κατά καιρούς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους φορείς αλλά και πολίτες της Θεσσαλονίκης. Η αγωνία των πολιτών-γονέων για τη μη τήρηση της νομιμότητας κατά τη μεταφορά των μαθητών προκάλεσε παρεμβάσεις-ερωτήσεις βουλευτών στο ελληνικό και ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Επίσης το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης διέταξε επιθεωρήσεις και ελέγχους για τη νομιμότητα των αναθέσεων των συμβάσεων και αναμένεται η έκδοση πορίσματος. Τέλος για το ίδιο θέμα δικηγόρος της πόλης κατέθεσε στις 08-03-2005 και στις 14-02-2007 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης δύο μηνυτήριες αναφορές. Στις αναφορές αυτές καταγγέλλεται μεγάλο τουριστικό γραφείο της πόλης διότι, παραβιάζοντας τις συμβάσεις και τις συναφείς προκηρύξεις της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά ευπαθών ομάδων επιβατών, όπως οι μαθητές αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και όχι τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης. Η πρώτη από τις παραπάνω μηνύσεις τέθηκε στο αρχείο ενώ αποφασίστηκε να αναβληθεί η προκαταρκτική εξέταση στο πλαίσιο της δεύτερης. Λαμβάνοντας υπόψη: Α) ότι το θέμα που καταγγέλθηκε αφορά στη δημόσια ασφάλεια μαθητών Β) σύμφωνα με τις καταγγελίες παραβιάζονται οι όροι των σχετικών προκηρύξεων και συμβάσεων. Γ) δεν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατάθεση των Υπεύθυνων Δηλώσεων του Ν.1599/1986 εκ μέρους των αναδόχων, όπως η δέσμευσή τους για μεταφορά μαθητών με Δημόσιας Χρήσης τουριστικά λεωφορεία, τα οποία απαραίτητα πρέπει να έχουν ζώνες ασφάλειας. Δ) τις βαρύτατες διοικητικές συνέπειες που προβλέπει ο Νόμος. 2446/1996 σε περίπτωση παραβίασης των συμβατικών όρων . Ε) το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκαν για τα καταγγελλόμενα οι αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες του ΕΟΤ και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ΣΤ) το ότι η Εισαγγελία με σύμφωνη γνώμη της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης δεν προχώρησε σε εξέταση των καταγγελλομένων αλλά σε αρχειοθέτηση και αναβολή εξέτασης αυτών. Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί Προτίθεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης με βάση το άρθρο 30παρ.1 ΚΠΔ να παραγγείλει προκαταρκτική εξέταση σχετικά με τα ανωτέρω, δεδομένου ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αδρανεί για πάνω από 2 χρόνια στη διερεύνηση των καταγγελλομένων. Προτίθενται τα Υπουργεία Μεταφορών και Τουριστικής Ανάπτυξης να προβούν σε ελέγχους σχετικά με την μεταφορά μαθητών με ΙΧ αυτοκίνητα και δίχως ζώνες ασφαλείας κατά τα προγενέστερα σχολικά έτη και να επιβάλλουν ενδεχομένως τις αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος. Την ερώτηση συνυπογράφει η βουλευτής Συ.Ριζ.Α. Αμμανατίδου Πασχαλίδου Ευαγγελία