Βουλή - Ερωτήσεις

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση πορίσματος

12/12/2008
Προς: 
Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Μεταφορών
Ερώτηση

Μικρές επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων υπέβαλαν στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2006 γραπτές καταγγελίες για τις μη νόμιμες αναθέσεις συμβάσεων μεταφοράς μαθητών στους νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών και Δράμας. Βάσει των καταγγελιών αυτών διενεργήθηκε από επιθεωρητές-ελεγκτές του Περιφερειακού Γραφείου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) Θεσσαλονίκης επιθεώρηση-έλεγχος για τη νομιμότητα των συμβάσεων ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου της μεταφοράς μαθητών στους παραπάνω νομούς. Με τη με αριθμό 6728/29-9-08 ερώτησή μας απευθυνθήκαμε στους κκ. Υπουργούς για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση έκδοσης του πορίσματος των επιθεωρητών – ελεγκτών. Απαντώντας στην ερώτησή μας Το Υπουργείο Εσωτερικών μας πληροφόρησε σύμφωνα με το 65161/22-10-2008 έγγραφο του ΣΕΕΔΔ πως για τη διενέργεια της επιθεώρησης απαιτήθηκε η μελέτη μεγάλου αριθμού στοιχείων και αρκετές επισκέψεις στις αρμόδιες υπηρεσίες των ως άνω νομών. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο η διαδικασία έγκρισης της έκθεσης επιθεώρησης-ελέγχου από την επιτροπή του άρθρου 4 παράγραφος 4 του νόμου 3613/2007 αναμένονταν να ολοκληρωθεί μέχρι τέλους Οκτωβρίου 2008. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δήλωσε αναρμοδιότητα Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών διαβεβαιώνει πως για τη μεταφορά των μαθητών πραγματοποιούνται δημόσιοι μειοδοτικοί διαγωνισμοί με βάση την ΚΥΑ /ΙΒ/607126-8-1998. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών δεν έλαβε γνώση του εν λόγω πορίσματος. Επειδή Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η έκθεση-πόρισμα των επιθεωρητών-ελεγκτών. παρά τη διαβεβαίωση ότι η όλη διαδικασία θα ολοκληρωνόταν στο τέλος Οκτωβρίου. Τα αρμόδια Υπουργεία και ειδικότερα το Υπουργείο Μεταφορών δεσμεύτηκαν, κατά τη συνάντηση της 19 ης και 20 ης Ιουνίου 2008 απέναντι στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να αποστείλουν ειδικά για το θέμα της ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών στους προαναφερθέντες Νομούς γραπτή απάντηση συνοδευόμενη από τα σχετικά έγγραφα που τη θεμελιώνουν. Η πολιτική του ΥΠΕΠΘ για τη μεταφορά μαθητών δημιουργεί κάθε χρόνο προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων και ταλαιπωρεί μαθητές και γονείς Ερωτάται το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης για ποιο λόγο εμποδίζεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης και κοινοποίησης του προαναφερθέντος πορίσματος από το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης; το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων πως σχεδιάζει να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα του πορίσματος προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο γενικότερο πρόβλημα της μεταφοράς μαθητών και να αποτραπεί η κατασπατάληση δημόσιου χρήματος; το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Με βάση ποια στοιχεία συμπεραίνει το Υπουργείο ότι στους παραπάνω νομούς εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ/ΙΒ/6071/26.08.1998 και πραγματοποιούνται δημόσιοι μειοδοτικοί διαγωνισμοί; Πως θα κατοχυρώσει την ασφαλή μεταφορά των μαθητών αξιοποιώντας και τα συμπεράσματα του πορίσματος; Την ερώτηση συνυπογράφει η βουλευτής του Συ.Ριζ.Α. Ευαγγελία Αμμανατίδου - Πασχαλίδου

Απάντηση: