Βουλή - Ερωτήσεις

Αντισυνταγματικός και σκανδαλώδης ο αποκλεισμός των παιδιών του Αυτιστικού φάσματος από τις παροχές σε παιδιά με σοβαρές παθήσεις του νέου νόμου 3794/2009

14/12/2009
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου καταθεσης: 2577/14.12.2009
 
Αντισυνταγματικός και σκανδαλώδης ο αποκλεισμός των παιδιών του Αυτιστικού φάσματος από τις παροχές σε παιδιά με σοβαρές παθήσεις του νέου νόμου 3794/2009 .
 
Με το νέο νόμο 3794/4.9.2009 οι απόφοιτοι Λυκείου (ή αντίστοιχου σχολείου) που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, εισάγονται χωρίς εξετάσεις σε καθορισμένα ΑΕΙ, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%.
Αν και με τον νόμο αυτό προστέθηκαν πολλές νέες παθήσεις, από τις περίπου 60 αναφερόμενες αποκλείστηκαν και πάλι τα άτομα του Αυτιστικού φάσματος (Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας /σύνδρομο Asperger) - παρ’ όλο που σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, είναι από τις κυριότερες κατηγορίες ατόμων που δικαιούνται τέτοιες παροχές, για δύο λόγους:
1) Επειδή πάσχουν από μία σοβαρή διεθνώς αναγνωρισμένη αναπηρία – ενώ στο συγκεκριμένο νόμο, η παροχή αυτή αναγνωρίζεται όχι μόνο σε άλλες αναπηρίες, αλλά και σε απλώς «σοβαρές παθήσεις» (δηλ. δυσκολίες που δεν είναι καν αναπηρίες)
2) Είναι η κατ’ εξοχήν κατηγορία που δυσκολεύεται να συμμετάσχει και να αποδώσει αυτά που ξέρει στις εξετάσεις. 
Για τους λόγους ακριβώς αυτούς, σε έγκυρα και διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια όπως το Cambridge, υπάρχει ειδικά για τα παιδιά αυτά, ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο εξετάσεων – το οποίο σας έχουν καταθέσει οι γονείς με το Κ495/19-10-2009 υπόμνημα των 18 ανά την Ελλάδα Συλλόγων τους προς τον πρωθυπουργό, το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί.
Όπως επισημαίνουν οι γονείς στο ανωτέρω υπόμνημά τους, η άρση αυτού του αποκλεισμού έχει διπλή σημασία επειδή:
α) Δεδομένου ότι από τη συγκεκριμένη παροχή, κανένα οικονομικό κόστος δεν προκύπτει, ο αποκλεισμός αυτός δεν εξυπηρετεί ούτε καν την κακώς νοούμενη οικονομία στις παροχές – και επομένως, ο μόνος που ωφελείται από αυτόν είναι τα κυκλώματα διαφθοράς που εμπορεύονται την αναπηρία.
β) Ο συγκεκριμένος αποκλεισμός εισάγει την διά νόμου καταπάτηση της Συνταγματικής νομιμότητας, και Συνταγματικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως αυτό της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης, η επιβολή των αδικιών, των αποκλεισμών και των διακρίσεων.
 
Κατόπιν τούτων ερωτάται η κ. Υπουργός:
 
 Συμφωνεί με τον αποκλεισμό των ατόμων του Αυτιστικού Φάσματος από την παροχή του νέου νόμου, όταν είναι από τις κατ’ εξοχήν κατηγορίες που τη δικαιούται;
Αν ναι, για ποιους λόγους πρέπει να υπάρχει αυτός ο αποκλεισμός; Αν όχι με ποιο τρόπο θα άρει αυτή την αδικία; 
 
 
Ο ερωτών  βουλευτής
 
Κουράκης Αναστάσιος

 

Απάντηση: