Βουλή - Ερωτήσεις

Απαράδεκτη η σύνθεση της επιτροπής που θα οργανώσει το πρόγραμμα διδασκαλίας Γλώσσας στην Α΄ Λυκείου.

03/08/2011
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:21209/3.8.2011
 
 
Απαράδεκτη η σύνθεση της επιτροπής που θα οργανώσει το πρόγραμμα διδασκαλίας Γλώσσας στην Α΄ Λυκείου.
                Στην 16μελή επιτροπή του Υπουργείου για την κατάρτιση προγράμματος προγράμματος διδασκαλίας Γλώσσας στην Α΄ Λυκείου (Νέα Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία και Αρχαία Ελληνική Γραμματεία) συμμετέχουν 7 καθηγητές της Β/ βάθμιας εκπαίδευσης προερχόμενοι από το Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών. Οι υπόλοιποι 5 καθηγητές προέρχονται από το ΑΠΘ και ένας από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ενώ μέλη είναι και δύο καθηγητές της δευτεροβάθμιας, καθώς και ένας σχολικός σύμβουλος.  
                Επειδή από τους 9 εκπαιδευτικούς Β/ βάθμιας εκπαίδευσης που μετέχουν στην εν λόγω επιτροπή οι 7 διδάσκουν στο Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών,
                Επειδή από τους 6 πανεπιστημιακούς οι 5 διδάσκουν στο ΑΠΘ και ένας στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, σαν να μην υφίστανται άλλα αρμόδια ανώτατα ιδρύματα στη χώρα,
                Επειδή δεν είναι γνωστό αν οι άλλοι δύο εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε Γυμνάσιο, ιδιότητα απαραίτητη για να επιτευχθεί η σύνδεση του προγράμματος από τη μία βαθμίδα στην άλλη,
                Επειδή δεν είναι γνωστό σε ποια περιφέρεια υπηρετεί η σχολική σύμβουλος της επιτροπής,
                Ερωτάται η κ. Υπουργός,
1)      Με ποια συγκεκριμένα κριτήρια και με ποια ακριβώς διαδικασία επιλέχθηκαν τα μέλη της επιτροπής;
2)      Κατά πόσο είναι αντιπροσωπευτική και αρμόδια η σύνθεσή της, τη στιγμή που καλείται να οργανώσει το πρόγραμμα για τα σχολεία σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια;
Ο ερωτών βουλευτής
Τάσος  Κουράκης

 

Απάντηση: