Βουλή - Ερωτήσεις

Γιατί το Υπουργείο Παιδείας προέτρεψε τους δημόσιους εκπαιδευτικούς να ενεργήσουν ως προωθητές ιδιωτικών υπηρεσιών μέσω του goneis.gr ;

08/03/2010
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ερώτηση
αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:7161/8.3.2010
 
Γιατί το Υπουργείο Παιδείας προέτρεψε τους δημόσιους εκπαιδευτικούς να ενεργήσουν ως προωθητές ιδιωτικών υπηρεσιών μέσω του goneis.gr ;
 
Με το πρόγραμμα goneis.gr που αφορά την επιμόρφωση των γονέων των μαθητών του γυμνασίου στις νέες τεχνολογίες, το Υπουργείο Παιδείας έβαλε το δημόσιο σχολείο και τους καθηγητές του στην υπηρεσία και εξυπηρέτηση των συμφερόντων ιδιωτικών και επιχειρηματικών ομίλων. Η συγκεκριμένη δράση έδινε το δικαίωμα στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του γυμνασίου να έχουν βραχυχρόνια κατ΄οίκον εκπαίδευση  από ιδιωτικούς φορείς που πληρώθηκαν κατά 80% από κοινοτικά κονδύλια και κατά 20% από εθνικούς πόρους. Το Υπουργείο ανάγκασε  τους εκπαιδευτικούς των γυμνασίων να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους γονείς για τη συγκεκριμένη δράση, χωρίς να ελέγχει αν κάποιοι εκπαιδευτικοί εξέφραζαν δημόσια προτίμηση σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
Για το τι θα μπορούσε να επακολουθήσει από τις ΄΄προσφορές΄΄ των ιδιωτών σε όσους προωθούσαν επιμορφούμενους γονείς προς τις επιχειρήσεις τους, προειδοποίησε πολύ νωρίς η ΟΛΜΕ με ανακοίνωσή της στις 2/10/2008 την οποία κατέθεσε στο Υπουργείο Παιδείας και στην ελληνική κοινωνία.
Παρά το ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ενήργησε με γνώμονα το κοινό συμφέρον των μαθητών τους και των γονέων τους υπήρξαν και λίγοι εκπαιδευτικοί που επιχείρησαν με κάθε τρόπο να κατευθύνουν τους γονείς σε συγκεκριμένες εταιρείες ΄΄επιμόρφωσης΄΄. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η καταγγελία γονέων του 4ου Γυμνασίου Αμαρουσίου για τον γυμνασιάρχη του σχολείου ο οποίος έστησε τραπεζάκια με ενημερωτικό υλικό συγκεκριμένης επιχείρησης μέσα στο σχολείο, με την αιτιολογία ότι η επιχείρηση αυτή θα παρείχε στο σχολείο 90 ευρώ για κάθε επιμορφούμενο γονέα. Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος γονέως μαθητή του 4ου Γυμνασίου Αμαρουσίου, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας που είχε την ευθύνη υλοποίησης της δράσης goneis.gr απάντησε στις 24/6/2009 ότι τα στελέχη κάθε σχολείου δεν είχαν δικαίωμα να εκφράζουν δημόσια προτίμηση σε συγκεκριμένους φορείς εκπαίδευσης.
Κατόπιν τούτων ερωτάται η κ. Υπουργός:
1)     Υπάρχει αποτίμηση της δράσης goneis.gr ;
2)     Έχουν εξεταστεί οι περιπτώσεις κακής διαχείρισης της δράσης, όπως στην περίπτωση του 4ου Γυμνασίου Αμαρουσίου και πως το Υπουργείο θα τις αντιμετωπίσει; 
 
Οι ερωτώντες  βουλευτές
Τάσος Κουράκης
Μιχάλης Κριτσωτάκης