Βουλή - Ερωτήσεις

Διακοπή πρόσβασης σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά για όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της χώρας.

27/01/2010
Προς: 
τους κκ. Υπουργούς: • Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων • Οικονομικών
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:5226/ 27.01.2010
 
Διακοπή πρόσβασης σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά για όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της χώρας.
 
 
Με ερωτήσεις που καταθέσαμε στις 30/05/2008 (προς τους Υπουργούς Παιδείας,Οικονομίας και Οικονομικών) και στις  30/06/2009 (προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) είχαμε θέσει το ζήτημα της ελλιπούς χρηματοδότησης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και είχαμε ειδικότερα επισημάνει τον κίνδυνο της διακοπής πρόσβασης σε περισσότερους από 13.5000 τίτλους διεθνών επιστημονικών περιοδικών λόγω μη κάλυψης των απαραίτητων συνδρομών. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Παιδείας (αριθμ. πρωτ. 77964/ΙΗ της 13-7-2009), το πρόβλημα δεν λύθηκε. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β./HEAL-Link) ενημερώνει πλέον όλες τις βιβλιοθήκες των Ελληνικών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας ότι διακόπτεται σταδιακά η πρόσβαση σε όλο και περισσότερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Εντελώς ενδεικτικά σημειώνεται ότι από 13-1-2010 έχει διακοπεί η πρόσβαση στο Thesaurus Linguae Graecae
Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και δια Βίου Μάθησης για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθηγητή κ. Β. Παπάζογλου, έχουν προβλεφθεί κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την πληρωμή των συνδρομών των ηλεκτρονικών περιοδικών για τα έτη 2009-2012. Παρόλα αυτά, η επανέναρξη της πρόσβασης τοποθετείται «με τις καλύτερες προϋποθέσεις, μετά το Μάρτιο του 2010».
 
Επειδή :
·        οι συνέπειες της διακοπής της πρόσβασης των ελληνικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων στα ηλεκτρονικά περιοδικά, ύστερα από 11 χρόνια αδιάλειπτης παροχής της υπηρεσίας αυτής, είναι ήδη ολέθριες για την υποστήριξη της έρευνας και της εκπαίδευσης στη χώρα μας, ιδιαίτερα σε μια εποχή κατά την οποία η καινοτομία και η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελούν βασική προϋπόθεση για την πρόοδο μιας χώρας.
·        οι συνδρομές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά που διαχειρίζεται ο Σ.Ε.Α.Β./HEAL-Link υπολείπονται των συνδρομών που είναι διαθέσιμες στα εθνικά ερευνητικά κέντρα άλλων χωρών της ΕΕ.
·        οι συνδρομές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, που διαχειρίζεται ο Σ.Ε.Α.Β./HEAL-Link, δεν καλύπτουν την πρόσβαση σε «βιβλιοθήκες» (συλλογές) ηλεκτρονικών βιβλίων.
·        το έργο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών δυσχεραίνεται από την ελλιπή ενίσχυση των φορέων που ασχολούνται με την βιβλιογραφική τεκμηρίωση(ΕΚΤ, ΕΙΕ).
·        οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν εθνικό πλούτο και οργανικό στοιχείο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας.
·        η δημόσια εκπαίδευση και  έρευνα στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα υποτιμημένες εδώ και χρόνια.
 
Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:
 
  1. Ποια συγκεκριμένα μέτρα έχουν ληφθεί και πότε συγκεκριμένα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επαναφοράς της πρόσβασης στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά μέσω του Σ.Ε.Α.Β./HEAL-Linkκαθώς και η αναβάθμιση της πρόσβασης σε επίπεδο αντίστοιχο με αυτό των εθνικών ερευνητικών κέντρων άλλων χωρών της ΕΕ;
  2. Με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί η συνέχιση του σημαντικού έργου των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών αλλά και η περαιτέρω ενίσχυσή τους;
  3. Ποια μέτρα θα εφαρμόσουν για την ενίσχυση των φορέων που καλύπτουν τις ανάγκες βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης (ΕΚΤ, ΕΙΕ) καθώς και την παροχή πρόσβασης σε συλλογές ηλεκτρονικών βιβλίων διεθνών εκδοτικών οίκων;
 
 
Ο ερωτών βουλευτής
Τάσος Κουράκης

 

Απάντηση: