Βουλή - Ερωτήσεις

Διοικητικός αποκλεισμός εκπαιδευτικού που διεκδίκησε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα του σχολείου του.

01/04/2010
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:8413/1.4.2010
 
Διοικητικός αποκλεισμός εκπαιδευτικού που διεκδίκησε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα του σχολείου του.
 
 Σε αναιτιολόγητο αποκλεισμό του καθηγητή Χαράλαμπου Παπακυριακού από την υποψηφιότητά του για την θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή στο Γενικό Λύκειο Λιμεναρίων Θάσου, προχώρησε ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Καβάλας.
 Παρά την πρόταση της Διευθύντριας και των υπολοίπων εκπαιδευτικών του Λυκείου για την τοποθέτηση του Χ.Παπακυριακού στη συγκεκριμένη θέση λόγω αρχαιότητας, ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αξιοποίησε τον απαράδεκτο νόμο περί αναπλήρωσης διευθυντών σχολικών μονάδων και απέκλεισε τον εκπαιδευτικό. Με βάση το συγκεκριμένο νόμο ο Διευθυντής εισηγείται στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του οποίου είναι πρόεδρος. 
 
Επειδή ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός του Λυκείου Λιμεναρίων είχε πρόσφατα μεταβεί μαζί με μαθητές του και τους γονείς τους στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Καβάλα για να διεκδικήσουν λύσεις στο πολύ σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα και στην έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού που αντιμετωπίζει το σχολείο
Επειδή το ΠΥΣΔΕΚαβάλας που αποφάσισε την απόρριψη της υποψηφιότητας του εκπαιδευτικού στη συνέχεια απέρριψε την ένστασή του αλλά και το αίτημα του να του κοινοποιηθούν τα κριτήρια των αποφάσεών του
 
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
 
1) Με ποια κριτήρια απορρίφθηκε η υποψηφιότητα του εκπαιδευτικού για τη θέση του αναπληρωτή διευθυντή τη στιγμή μάλιστα που κανένας άλλος εκπαιδευτικός δεν απεδέχθη την θέση αυτή;
      2) Θα αποτραπεί έστω και τώρα ο απαράδεκτος αποκλεισμός του
      Εκπαιδευτικού;
Ο ερωτών Βουλευτής
 
Τάσος Κουράκης

 

Απάντηση: