Βουλή - Ερωτήσεις

Διορισμός θεατρολόγων στα σχολεία

15/05/2008
Προς: 
Υπουργό Παιδείας
Ερώτηση

Στις 10/4/2008 κατέθεσα ερώτηση με θέμα την πλήρωση οργανικών θέσεων θεατρολόγων στην εκπαίδευση και τον ρόλο τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (10191/10.4.08). Mου απαντήσατε για τον προγραμματισμό του υπουργείου σε σχέση με τους διορισμούς, δεν δώσατε όμως καμιά απάντηση στα υπόλοιπα ερωτήματα. Επειδή από τον μικρό αριθμό των οργανικών θέσεων θεατρολόγων που έχουν συσταθεί (μόλις είκοσι) δημιουργούνται ερωτήματα για τις προθέσεις του υπουργείου σε σχέση με την εισαγωγή της θεατρικής παιδείας στα σχολεία, Επειδή είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να απαντά στις ερωτήσεις των βουλευτών επί της ουσίας και όχι προσχηματικά, Επανακαταθέτω τα μη απαντηθέντα ερωτήματα με την ελπίδα αυτή τη φορά να τύχουν μεγαλύτερης προσοχής. Ερωτάται ο κ. υπουργός: Πώς και πού θα αξιοποιηθούν οι είκοσι θεατρολόγοι που θα διοριστούν στα σχολεία; Τι καθήκοντα θα αναλάβουν; Υπάρχει κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και αναλυτικά προγράμματα ώστε οι εκπαιδευτικοί αυτοί να διδάσκουν μαθήματα συναφή με το αντικείμενό τους; Ποια είναι κατά την εκτίμηση του ΥΠΕΠΘ η συνολική ανάγκη για θεατρολόγους στα ελληνικά σχολεία; Θα υπάρξει σύσταση επιπλέον θέσεων για να καλυφθούν, και με ποιο χρονοδιάγραμμα;