Βουλή - Ερωτήσεις

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην κατάταξη σε οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 187 εργαζομένων του Υ. Πολιτισμού και Τουρισμού, από το Υ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

03/10/2011
Προς: 
τους κ. κ. Υπουργούς • Πολιτισμού και Τουρισμού • Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Επίκαιρη Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:6/3.10.2011
 
«Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην κατάταξη σε οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 187 εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
       Δεδομένου ότι δεν λάβαμε απάντηση στην με αρ. 20878/28.7.2011 ερώτησή μας, επανερχόμαστε στο θέμα της αδικαιολόγητης  καθυστέρησης, στην κατάταξη σε οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 187 εργαζομένων του ΥΠΠΟΤ, που σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. υπάγονται στις διατάξεις του ΠΔ 164/2004, από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
        Σύμφωνα με τις θετικές γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβούλιων και τις αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π, τον Δεκέμβριο του 2010 δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύο αποφάσεις για τη σύσταση των 187 οργανικών θέσεων στο ΥΠΠΟΤ. Από τον Φεβρουάριο του 2011 η υπόθεση της κατάταξης των εργαζόμενων εκκρεμεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο υπέβαλε ερώτημα στο Υ.Δ.ΜΕ.Η.Δ., για το αν οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις εμπίπτουν στην αναλογία 1/5 περί προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, που εξελίχθηκε σε 1/10. Έκτοτε το Υ.Δ.ΜΕ.Η.Δ. δεν έχει δώσει καμία απάντηση.
       
Επειδή οι συγκεκριμένες κατατάξεις προσωπικού αποτελούν μετατροπές συμβάσεων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να θεωρούνται προσλήψεις,
 
ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
 
-Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ούτως ώστε να ξεπεραστούν οι κωλυσιεργίες και να καταταγούν άμεσα στις  συσταθείσες  οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι 187 εργαζόμενοι του ΥΠΠΟΤ;
 
-Τι θα κάνετε ώστε να μην συμπεριληφθούν άδικα στην αναλογία 1/10 του νόμου 3833/2010 σχετικά με τις προσλήψεις/αποχωρήσεις στο δημόσιο τομέα;
 
                                                                           
                                                                           Ο ερωτών βουλευτής
 
                                                                                Τάσος Κουράκης