Βουλή - Ερωτήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ Α.Κ.Ε.: O νέος οργανισμός του ΥΠ.ΠΟ.Α προωθεί τη συρρίκνωση και αποδυνάμωση των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. Η πολιτιστική κληρονομιά και η πολιτιστική δημιουργία μετατρέπονται σε πεδίο άσκησης ακραία νεοφιλελεύθερων πολιτικών.

15/09/2014
Προς: 
τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ερώτηση

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:296/2549/15.9.2014

 

O νέος οργανισμός του ΥΠ.ΠΟ.Α προωθεί τη συρρίκνωση και αποδυνάμωση των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. Η πολιτιστική κληρονομιά και η πολιτιστική δημιουργία μετατρέπονται σε πεδίο άσκησης ακραία νεοφιλελεύθερων πολιτικών.


Για άλλη μια φορά η πολιτιστική κληρονομιά και η πολιτιστική δημιουργία βρίσκονται στο  στόχαστρο της μνημονιακής συγκυβέρνησης της διάλυσης και εξάρθρωσης των ελάχιστων διατάξεων που απομένουν ακόμα ανέγγιχτες και προστατεύουν κατ’ ελάχιστο τον Πολιτισμό.

Πιο συγκεκριμένα δημοσιεύθηκε, χωρίς να προηγηθεί κανενός είδους διάλογος με εργαζομένους και φορείς, σε ΦΕΚ (171/Α/28-8-2014) το υπ’ αρ. 104 Προεδρικό Διάταγμα «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».  Ο εν λόγω Οργανισμός, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από την 28η Οκτωβρίου 2014, δεν αποτελεί μια απλή βελτίωση του υπάρχοντος Οργανισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α., που ισχύει από το 2003. Στα 72 του άρθρα αποκρυσταλλώνεται η πολιτική, που σύμφωνα με τους εμπνευστές της  «δημιουργικής καταστροφής», οφείλει να ακολουθήσει η χώρα τα επόμενα χρόνια στον τομέα του Πολιτισμού.Πρόκειται για κείμενο, που υπακούει στις βασικές μνημονιακές δεσμεύσεις για την λεγόμενη «αναδιάρθρωση» του Δημόσιου, το οποίο ορίζει αποκλειστικά και μόνο ποσοτικά κριτήρια, τόσο όσο αφορά τη διοικητική δομή του ΥΠ.ΠΟ.Α. όσο και σε αυτό καθ’ αυτό το αντικείμενο.  Κυριαρχεί η λογική του μικρού Δημοσίου, με παραχώρηση νευραλγικών τομέων στον ιδιωτικό τομέα μέσω της κατάργησης δομών  –υπάρχει δέσμευση για μείωση των δομών έως 40% - που αναπόφευκτα θα επιφέρει καινούριο κύμα απολύσεων – διαθεσιμοτήτων στο ήδη υποστελεχωμένο ΥΠ.ΠΟ.Α. Οι μέθοδοι του downsizing (συρρίκνωση) και τουoutsourcing (εκχώρηση δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό τομέα) αποκτούν με τον νέο Οργανισμό θεσμική υπόσταση.  Επιπλέον η δημιουργία νέων Διευθύνσεων και αυτοτελών τμημάτων –πέντε τον αριθμό- που θα υπάγονται κατευθείαν στον εκάστοτε Υπουργό ανοίγει ένα καινούριο πεδίο πολιτικών παρεμβάσεων υπονομεύοντας την ανεξαρτησία της Διοίκησης.Η απλή ποσοτικοποίηση των δεδομένων χωρίς να ληφθούν υπόψιν οι ιδιαιτερότητες του τομέα που διαχειρίζεται το ΥΠ.ΠΟ.Α., για παράδειγμα στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπου οι Εφορείες Αρχαιοτήτων συγχωνεύονται χωρίς κανένα επιστημονικό κριτήριο αλλά με μόνη την ανάγκη να περιοριστεί το μέγεθος τους, υποβαθμίζει υπηρεσίες του Δημοσίου, που διαχρονικά αποτελούσαν πηγές έρευνας, διαχείρισης και ανάδειξης του αρχαιολογικού αποθέματος της χώρας σε απλές δομές γραφειοκρατικής διαχείρισης, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις ίδιες τις αρχαιότητες και το επιστημονικό και άλλο προσωπικό που απασχολείται σ’ αυτό τον κρίσιμο τομέα.Ο παραλογισμός και οι εσωτερικές αντιφάσεις του νέου Οργανισμού τονίζονται από πολλά στοιχεία.  Για παράδειγμα, ενώ καταργούνται και συγχωνεύονται οι Εφορείες Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων με τις Βυζαντινές, σε επίπεδο κεντρικής Διοίκησης παραμένει η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων αλλά και η Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων. Καταργούνται τα Αρχαιολογικά Ινστιτούτα, χωρίς να αναφέρεται που θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητές τους, συγχωνεύονται Μουσεία με εντελώς διαφορετικό επιστημονικό αντικείμενο (π.χ. Νομισματικό – Επιγραφικό), δημιουργούνται Υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, των οποίων το εύρος των αρμοδιοτήτων τους υπονομεύει εξαρχής την ίδια τη δυνατότητα στοιχειωδώς να λειτουργήσουν επωφελώς για τα μνημεία και τον πολίτη.Οι πραγματικές προθέσεις όμως των συντακτών του νέου Οργανισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. με σαφήνεια διατυπώνονται στα οικονομικά ζητήματα, όπου δεν έχουν τηρηθεί ούτε τα προσχήματα. Η Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας μετατρέπεται σε Τμήμα Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης Ακινήτων και Αποζημιώσεων το οποίο ανάμεσα στ’ άλλα θα είναι υπεύθυνο για «την εποπτεία και τον έλεγχο εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων» του Υπουργείου!!! (άρθρο 46 παρ. γ υποπαρ.ββ). Παράλληλα, δημιουργείται καινούρια δομή σε επίπεδο Διεύθυνσης με τίτλο Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), η οποία ουσιαστικά αποτελεί το μακρύ χέρι των μνημονιακών πολιτικών στον Οργανισμό του Υπουργείου, για να μην υπάρξουν παρεκκλίσεις από την καταστροφική πολιτική που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα.Μια άλλη σημαντική παράμετρος που αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην λειτουργία των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. αλλά και στην εξυπηρέτηση των πολιτών, είναι η αναστάτωση που θα προέλθει από την αναδιάταξη των Υπηρεσιών σε σχέση με την εκτέλεση έργων ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με υπάρχοντα δεδομένα σήμερα εκτελούνται περί τα 600 έργα ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 744 εκ. €. Η αναπόφευκτη αλλαγή με τις μετακομίσεις υπηρεσιών, αρχείων και προσωπικού κλπ. είναι παραπάνω από βέβαιο, ότι θα προκαλέσει σοβαρότατες δυσχέρειες στην εκτέλεση των έργων που βαρύνουν εξολοκλήρου τη συγκυβέρνηση, υποσκάπτοντας την ολοκλήρωση των έργων με ότι αυτό συνεπάγεται για την ορθολογική διαχείριση του υλικού και άυλου κεφαλαίου που διαχειρίζεται το ΥΠ.ΠΟ.Α.Στον τομέα του προσωπικού είναι προφανής η υλοποίηση της πολιτικής της συρρίκνωσης,  καθώς καταργούνται όλες οι κενές οργανικές θέσεις, που έχουν διατηρηθεί μέχρι σήμερα, αποστερώντας τη δυνατότητα για μελλοντικές προσλήψεις και κατανομή του προσωπικού σε Υπηρεσίες που στενάζουν από την υποστελέχωση, οδηγώντας, μαζί με την κατάργηση των θέσεων όσων συνταξιοδοτούνται, σε συνεχώς μειούμενες οργανικές θέσεις μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού.              Η πρόβλεψη για κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ως απαραίτητου προσόντος διορισμού στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, όχι μόνο υποβαθμίζει το πτυχίο Αρχαιολογίας που χορηγείται από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά επιπλέον στερεί από τους συμβασιούχους αρχαιολόγους τη δυνατότητα να εργαστούν, αν δεν έχουν μεταπτυχιακό τίτλο, ανοίγοντας  ταυτόχρονα  μια κερκόπορτα, καθώς θα θεωρείται τυπικό προσόν για να τοποθετηθούν εκ νέου, υπάλληλοι που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα, αφού η επανατοποθέτηση θα λογίζεται ως «νέα» πρόσληψη, για την οποία θα ισχύουν τα κριτήρια του νέου Οργανισμού οδηγώντας στην ανεργία εκατοντάδες εργαζόμενους του ΥΠ.ΠΟ.Α. Επίσης η πρόβλεψη αυτή παραβλέπει το γεγονός ότι η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, απαιτεί χρόνο και χρήμα, γεγονός που  καθιστά περισσότερο ταξικό το δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία για τους αποφοίτους των αρχαιολογικών σχολών.Επειδή τέτοιου είδους επιλογές, όπως αυτές του νέου Οργανισμού του ΥΠΠΟΑ ανταποκρίνονται με ακρίβεια στις εντολές των δανειστών και του σκληρού νεοφιλελεύθερου μοντέλου.Επειδή ο νέος Οργανισμός του ΥΠ.ΠΟ.Α ανακοινώθηκε χωρίς κανενός είδους διάλογο και χωρίς να έχει δημοσιευτεί η αξιολόγηση του προηγούμενου Οργανισμού, κάτι που αποτελούσε προϋπόθεση του Νόμου 4024/2011.Επειδή  η δικομματική συγκυβέρνηση αγνοεί ηθελημένα και όχι από άγνοια, ότι βασικοί σκοποί ενός σύγχρονου υπουργείου Πολιτισμού στην Ελλάδα του 21ου αιώνα θα έπρεπε να είναι, η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του πολιτιστικού αγαθού, η αναβάθμιση του ρόλου του Υπουργείου και των Υπηρεσιών του, η εξασφάλιση σταθερού εργασιακού περιβάλλοντος, η εξισορρόπηση των δράσεων στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής δημιουργίας, η προστασία του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, η προαγωγή της έρευνας και της επιστήμης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η ανάπτυξη της ιστορικής μνήμης όχι ως εθνικής αποκλειστικότητας αλλά ως τμήματος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, η λειτουργία τελικά του ΥΠ.ΠΟ.Α. επ’ ωφελεία των μνημείων και των αναγκών της κοινωνίας.            Ερωτάται ο κύριος Υπουργός 1.    Ποιο σκοπό εξυπηρετεί το γεγονός, ότι ενώ καταργούνται και συγχωνεύονται οι Εφορείες Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων με τις Βυζαντινές, σε επίπεδο κεντρικής Διοίκησης παραμένει η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων αλλά και η Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων;2.    Που θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητες των Αρχαιολογικών Ινστιτούτων, τα οποία συγχωνεύονται; Γιατί στο νέο οργανισμό δεν υπάρχει καμία σχετική αναφορά;3.    Πως θα λειτουργήσουν  Υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, των οποίων το εύρος των αρμοδιοτήτων τους υπονομεύει εξαρχής την ίδια τη δυνατότητα στοιχειωδώς να λειτουργήσουν επωφελώς για τα μνημεία και τον πολίτη;4.     Για ποιο λόγο συγχωνεύονται Μουσεία με εντελώς διαφορετικό επιστημονικό αντικείμενο όπως το  Νομισματικό και το Επιγραφικό;5.      Με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσετε την προφανή δυσχέρεια που θα προέλθει από την εφαρμογή του νέου Οργανισμού στα έργα ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΠΟ.Α.; Ποιο είναι το προσδοκώμενο δημοσιονομικό κόστος που θα προκύψει από τις καθυστερήσεις στα έργα των προγραμμάτων ΕΣΠΑ εξαιτίας της αλλαγής φορέων και υπολόγων διαχείρισης των προγραμμάτων;6.    Ποιο είναι το σκεπτικό με το οποίο επιλέχθηκε η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ως απαραίτητου προσόντος διορισμού για την Αρχαιολογική Υπηρεσία, που εκτός των άλλων στερεί από συμβασιούχους αρχαιολόγους, που εργάζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια τη δυνατότητα να εργαστούν αν δεν έχουν μεταπτυχιακό τίτλο; Υπάρχει σκέψη να μην ισχύσει αυτή η ρύθμιση για τις προσλήψεις των συμβασιούχων αρχαιολόγων;7.    Ενώ το ΥΠ.ΠΟ.Α. παραδοσιακά είναι από τα πιο υποστελεχωμένα υπουργεία, ο νέος οργανισμός με την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων αποστερεί τη δυνατότητα για μελλοντικές προσλήψεις. Πως θα αντιμετωπίσετε το τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στην Αρχαιολογική Υπηρεσία;8.      Έχει προηγηθεί οικονομική ανάλυση των δεδομένων και από ποιους; Ποιο είναι το προσδοκώμενο δημοσιονομικό όφελος, που θα προκύψει από την εφαρμογή του νέου Οργανισμού; Ποιο είναι το προσδοκώμενο δημοσιονομικό κόστος που θα προκύψει από την μετακόμιση αρχείων και υπηρεσιών;9.      Με ποιο τρόπο θα στελεχωθεί η Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης και γιατί καταργούνται τα Τμήματα Προβολής και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των Μουσείων - Τμήματα νευραλγικής σημασίας για τη σύγχρονη λειτουργία των Μουσείων;10.  Τι προτίθεστε να κάνετε με το θέμα των 187 υπαλλήλων του ΥΠ.ΠΟ.Α., οι οποίοι παρότι έχουν ΦΕΚ διορισμού από το Δεκέμβριο του 2010, δεν έχουν απορροφηθεί;11.  Με ποιες διαδικασίες θα κατανεμηθεί το προσωπικό στις νέες υπηρεσίες και με ποιο τρόπο θα ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες μετακίνησης  των υπαλλήλων του Υπουργείου, ιδιαίτερα αν αυτό συνεπάγεται αλλαγή τόπου κατοικίας ή τη μετακίνηση καθημερινά σε μεγάλες αποστάσεις;ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Παρακαλείστε, τέλος, για την πληρέστερη ενημέρωση του Σώματος, όπως καταθέσετε την αξιολόγηση του προηγούμενου οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  Οι ερωτώντες βουλευτέςΜαρία ΚανελλοπούλουΜαρία ΔιακάκηΤζένη ΒαμβακάΈφη Γεωργοπούλου – ΣαλτάρηΤάσος ΚουράκηςΠαναγιώτης ΚουρουμπλήςΓιώργος ΠάντζαςΜάνια ΠαπαδημητρίουΆννα Xατζησοφιά

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1td0hPg