Βουλή - Ερωτήσεις

Ελλείψεις προσωπικού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

24/11/2008
Προς: 
Υπουργό Πολιτισμού
Ερώτηση

Απογοητευτική παρουσιάζεται σήμερα η κατάσταση στις διάφορες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ λόγω της ανεπαρκούς στελέχωσης. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλύψουν τα κενά που παρουσιάζονται στις υπηρεσίες του υπουργείου. Το μεγάλο αυτό πρόβλημα διαπιστώνεται και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης όπου υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε ειδικό επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό καθώς και σε προσωπικό φύλαξης- πληροφόρησης. Συγκεκριμένα: Σύμφωνα με υπηρεσιακούς παράγοντες για τη λειτουργία του Μουσείου απαιτούνται 30 ημερήσιοι και 6 νυκτερινοί μόνιμοι φύλακες, ενώ σήμερα υπηρετούν μόνο 15 συνολικά ( 14 ημερήσιοι και μόνο ένας νυκτοφύλακας). Ένα μέρος των αναγκών του Μουσείου, καλύπτεται από ανασφάλιστες και αδιαφανείς προσλήψεις μέσω προγραμμάτων εργασιακής εμπειρίας (stage), για ορισμένο διάστημα ενώ ουσιαστικά καλύπτουν πάγιες ανάγκες- ήδη οι προσληφθέντες με stage στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης με ετήσια σύμβαση έχουν πάρει παράταση εργασίας άλλους 10 μήνες, απόδειξη πως οι ανάγκες που καλύπτουν είναι διαρκείς. Για το έκτακτο εποχικό προσωπικό φύλαξης (από 1/4 μέχρι και 31/10) ακολουθείται, είτε η διαδικασία ρουσφετολογικών προσλήψεων ωρομισθίων, μιας και γίνονται κατευθείαν από τη Γενική Διεύθυνση του ΥΠΠΟ ( άρθρο 16 του Ν.3525/07, τροπολογία που ψηφίστηκε επί υπουργίας κ. Βουλγαράκη στο Νόμο περί πολιτιστικών χορηγιών), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, είτε η διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ η οποία και αυτή παρουσιάζει προβλήματα, ως προς τα κριτήρια, γιατί η μοριοδότηση εστιάζει στα κοινωνικά κριτήρια και αγνοεί επιστημονικά ή άλλα μαθησιακά προσόντα που αφορούν την επάρκεια των προσλαμβανομένων. Το γεγονός δε, ότι δε λαμβάνονται υπόψη οι εισηγήσεις των προϊσταμένων έχει σαν αποτέλεσμα να προσλαμβάνονται εργαζόμενοι ακατάλληλοι για τη φύλαξη των αρχαιολογικών συλλογών. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές στις 31/10 του 2008 οι προσληφθέντες μέσω του ΑΣΕΠ απολύθηκαν λόγω λήξης της σύμβασής τους και παρατάθηκαν μόνο οι ωρομίσθιες συμβάσεις μέχρι το τέλος του 2008 . Επίσης το 2008 στο ΑΜΘ δεν εγκρίθηκε καμία πρόσληψη ειδικού επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, παρ’ όλες τις διαπιστωμένες ελλείψεις του Μουσείου σε προσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων. Το ΑΜΘ αποτελεί χώρο πολιτισμού, μάθησης και σημείο πολιτιστικής αναφοράς για την πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Είναι επίσης πόλος έλξης για τους τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη. Επιπλέον οι αρχαιολογικοί θησαυροί που κρύβει πρέπει να είναι προστατευμένοι από δολιοφθορές και κλοπές αλλά και οι επισκέπτες να έχουν κοντά τους καταρτισμένους φύλακες. Για όλους αυτούς τους λόγους απαιτείται άμεση πλήρωση των κενών θέσεων με εργαζόμενους με μόνιμη σχέση εργασίας και με τα κατάλληλα προσόντα. Ερωτάται ο κ. Υπουργός Με δεδομένο το οξύτατο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών του Μουσείου με μόνιμο προσωπικό ; Γιατί το 2008 δεν έγινε καμία πρόσληψη σε επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό; Η αιτιολογία ότι δεν υπάρχουν χρήματα, δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής μετά την προκήρυξη διαγωνισμού της τάξεως των 6.000.000 ευρώ για τα εγκαίνια του Μουσείου Ακροπόλεως. Σκοπεύετε να καταργήσετε την τροπολογία Βουλγαράκη για τον τρόπο πρόσληψης του ωρομίσθιου προσωπικού; Γιατί το ΥΠΠΟ δεν προχωρά σε ρύθμιση εξαίρεσης του από τους περιορισμούς του ΠΔ 164/2004, όσον αφορά τη στελέχωση των αρχαιολογικών υπηρεσιών, δεδομένου ότι υπάρχει νομική δυνατότητα, να επικαλεστεί το ίδιο το ιδιαίτερο αντικείμενο της εργασίας των αρχαιολόγων και των εργαζόμενων στα ανασκαφικά έργα και τα έργα συντήρησης υπό την αιγίδα των Εφορειών του Υπουργείου; Την ερώτηση συνυπογράφει ο βουλευτής του Συ.Ριζ.Α. Περικλής Κοροβέσης

Απάντηση: