Βουλή - Ερωτήσεις

Ενσωμάτωση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος

12/03/2008
Προς: 
Υπουργό Ανάπτυξης
Ερώτηση

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα της χώρας με σημαντικό έργο και διεθνή αναγνώριση, διαμαρτύρεται για τη μείωση της χρηματοδότησής του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΤΕ, η πρόσθετη επιχορήγηση που δόθηκε το 2006 σε πολλά ερευνητικά κέντρα για την κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας που προέκυψαν από το Π.Δ. 160/2004, ενσωματώθηκε στον τακτικό προϋπολογισμό τους. Για το ΙΤΕ, όμως, δεν ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία. Μάλιστα, σύμφωνα με απάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης σε ερωτήσεις βουλευτών, και παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις της ΓΓΕΤ, τα χρήματα που δόθηκαν το 2006 και το 2007 αποτελούν «έκτακτη επιχορήγηση που δόθηκε άπαξ». Επειδή αν δεν λυθεί οριστικά το ζήτημα της οικονομικής ενίσχυσης του ΙΤΕ, το Ινστιτούτο θα είναι αναγκασμένο να αναλίσκεται διαρκώς σε μια άχαρη και αντιπαραγωγική προσπάθεια διεκδίκησης κονδυλίων από την πολιτεία για κάλυψη λειτουργικών εξόδων Επειδή οι ανάγκες που καλύπτουν τα ποσά αυτά δεν είναι έκτακτες, αλλά πάγιες Ερωτάται ο κ. υπουργός Γιατί τα εν λόγω κονδύλια δεν ενσωματώθηκαν στη χρηματοδότηση του τακτικού προϋπολογισμού του ΙΤΕ; Πώς προτίθεται η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ελλιπούς χρηματοδότησης του ΙΤΕ με μόνιμο τρόπο; την ερώτηση συνυπογράφει ο βουλευτής του Συ.Ριζ.Α. Αλέξανδρος Αλαβάνος