Έρευνα

«Δαπάνες για Έρευνα και Τεχνολογία κατά την περίοδο 2008-2013

13/11/2013
Προς: 
τον κ. Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:3754/13.11.2013

«Δαπάνες για Έρευνα και Τεχνολογία κατά την περίοδο 2008-2013

 

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1lzYh1J

Προϋπολογισμοί ερευνητικών κέντρων για το 2004 / Διαθεσιμότητα.

08/11/2013
Προς: 
τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:3636/8.11.2013

Προϋπολογισμοί ερευνητικών κέντρων για το 2004 / Διαθεσιμότητα.

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 124001/ΙΒ/6-9-2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με θέμα: «Υποβολή συνοπτικών προϋπολογισμών φορέων γενικής κυβέρνησης στο πλαίσιο της κατάρτισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014» οι προβλεπόμενες επιχορηγήσεις για το οικονομικό έτος 2014 των εποπτευόμενων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) εμφανίζουν μείωση σε ποσοστό 22.4% σε σύγκριση με το τρέχον έτος.

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1arMuNU 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να μην προχωρήσει στη συγχώνευση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

27/07/2012
Προς: 
τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  να μην προχωρήσει στη συγχώνευση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

 

Ως γνωστόν πραγματοποιήθηκε η μεταφορά της ΓΓΕΤ & των εποπτευόμενων ερευνητικών φορέων,  χωρίς καμιά αιτιολόγηση, από την αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με το ΠΔ85/21.6.2012 άρθρα 1 και 3, (ΦΕΚ 141/τ.Α/21.6.2012).

Υπονομεύεται η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων

05/04/2011
Προς: 
τους Υπουργούς -Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων -Οικονομικών

 

Απάντηση: 

 

 

Τάσος Κουράκης: Σε ξένη ιδιωτική εταιρεία η αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος έρευνας. Η παραίτηση του κράτους από την υποχρέωση να στηρίζει τον δημόσιο χαρακτήρα της Έρευνας είναι το επόμενο στάδιο;

Ημερομηνία: 
31/03/2011

Τάσος Κουράκης: Ενώ τα δημόσια ερευνητικά κέντρα υποχρηματοδοτούνται το Υπουργείο Παιδείας αναθέτει σε ξένη ιδιωτική εταιρεία την αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος έρευνας. Η παραίτηση του κράτους από την υποχρέωση να στηρίζει τον δημόσιο χαρακτήρα της Έρευνας είναι το επόμενο στάδιο;
 
Κατά τη συζήτηση στη Βουλή επίκαιρης ερώτησης του Τάσου Κουράκη, Ζ΄ Αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής μεταξύ άλλων επεσήμανε τα εξής:  

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Σχετικά με την ανάθεση της έρευνας από το Υπουργείο Παιδείας σε ξένη ιδιωτική εταιρεία

28/03/2011
Προς: 
την κυρία Υπουργό Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:748/28.3.2011

Απάντηση: 

Στην ερώτηση του κ. Κουράκη θα απαντήσει η Υπουργός κυρία Διαμαντοπούλου, αφού πρώτα ο κ. Κουράκης μας παρουσιάσει την ερώτησή του.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, βλέπω ότι έχετε πολλή δουλειά σήμερα –σας είδα το πρωί στην τηλεόραση και τώρα εδώ- για να μας αναπτύξετε τις προτάσεις του Υπουργείου. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό μέσα σε όλα αυτά, το οποίο έχει σχέση με την έρευνα.
Η ουσία της ερώτησής μας αφορά στο εξής: Ενώ τα δημόσια ερευνητικά κέντρα υποχρηματοδοτούνται, το Υπουργείο αναθέτει σε ξένη ιδιωτική εταιρία την αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος έρευνας. Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι, το Υπουργείο Παιδείας ανέθεσε με διαγωνισμό την υλοποίηση αυτού του έργου, σε μια μάλλον σοβαρή εταιρία, θα έλεγα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα τη Βρετανία, με τον τίτλο «Αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος έρευνας ενόψει του νέου θεσμικού πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογία στην Ελλάδα», έναντι 90.000 ευρώ.
Κυρία Υπουργέ, γνωρίζετε ότι τα ερευνητικά κέντρα έχουν αξιολογηθεί επανειλημμένα –από το 1995 από τις ελληνικές επιτροπές και από το 2000 και το 2005 από διεθνείς επιτροπές- και τα πορίσματα αυτών των αξιολογήσεων ποτέ δεν λήφθηκαν υπ' όψιν στη διαμόρφωση της ερευνητικής πολιτικής.
Για παράδειγμα, όταν τα πορίσματα εισηγούνται στην πολιτεία να αναβαθμίσει τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές, να ανανεώσει το ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό, να δοθεί χρηματοδότηση, εν τούτοις μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση στα πορίσματα αυτών των ερευνών. Επομένως, το θέμα δεν είναι αυτή ταύτη η διαδικασία αξιολόγησης, αλλά τελικός στόχος της όλης διαδικασίας είναι το πώς θα αξιοποιηθούν τα πορίσματα και οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν.
Εμείς φοβούμεθα ότι στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μια fast track αξιολόγηση με αντικείμενο τις επερχόμενες σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις-καταργήσεις των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων και επίσης πολύ φοβούμεθα ότι θα βασίζεται κυρίως στα ποσοτικά στοιχεία της επίδοσης των ερευνητικών κέντρων και λιγότερα στα ακαδημαϊκά κριτήρια.
Τα ερωτήματα –και κλείνω, κυρία Πρόεδρε- είναι πρώτον, τι ακριβώς θα περιλαμβάνει «η αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος έρευνας» που έχει ανατεθεί στην εν λόγω εταιρία και πώς κυρίως τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής θα συσχετιστούν με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα το οποίο έχετε εξαγγείλει από τον Ιούνιο του 2010. Σκοπεύει, δηλαδή, το Υπουργείο να φέρει νέο σχέδιο νόμου για την έρευνα και πότε;
Δεύτερον, υπάρχει κάποιο σχέδιο από την ηγεσία του Υπουργείου για συγχωνεύσεις και αναδιατάξεις στον ερευνητικό ιστό και πότε η ηγεσία του Υπουργείου σκοπεύει να ανοίξει τα χαρτιά της στην ερευνητική κοινότητα; Η εταιρία αυτή στο πλαίσιο του έργου που της έχει ανατεθεί θα προβεί και σε προτάσεις ανασυγκρότησης-αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εμείς σας ευχαριστούμε.
Το λόγο έχει η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κυρία Διαμαντοπούλου.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Καταρχήν, να ευχαριστήσω τον κύριο Αντιπρόεδρο για τη διευκόλυνση στην ώρα. Κύριε Αντιπρόεδρε, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, η αξιολόγηση δεν είναι αυτοσκοπός ούτε είναι από μόνης της πολιτική. Είναι ένα εργαλείο πολιτικής.
Οι αξιολογήσεις των ερευνητικών κέντρων έχουν μια ιστορία, αλλά η τελευταία έγινε το 2005 και από τότε έχουν περάσει έξι χρόνια.
Αυτό, λοιπόν, το αναθέσαμε τώρα σε έναν –όπως πολύ σωστά είπατε- μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που θεωρείται από τους πιο σοβαρούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο θέμα της αξιολόγησης των ερευνητικών προγραμμάτων.
Ο στόχος είναι να έχουμε μία συγκροτημένη προσέγγιση όλων των αξιολογήσεων που έχουν γίνει. Όπως ξέρετε υπάρχουν φάκελοι, οι οποίοι είναι συγκεντρωμένοι στα γραφεία. Μόλις ανέλαβα είχα ζητήσει και να τους δω, αλλά και να παρουσιαστούν στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας οι αξιολογήσεις των ινστιτούτων.
Ζητήσαμε από το συγκεκριμένο οργανισμό να προβεί σε μια μελέτη η οποία θα λάβει υπόψη της και θα έχει έμφαση στις ερευνητικές επιδόσεις και των Ελλήνων ερευνητών με βάση τα στοιχεία που οι ίδιοι έχουν δώσει, δηλαδή να έχουμε μία πλήρη αποτύπωση του τοπίου, να έχουμε την αξιολόγηση κάθε κέντρου μόνου του, αλλά και της συνεργασίας των κέντρων μεταξύ τους, ώστε να δούμε τις ενέργειες και τα αποτελέσματα.
Βεβαίως, το δια ταύτα είναι να εντοπίσουμε μετά από αυτή την αξιολόγηση τα ισχυρά σημεία του ελληνικού συστήματος έρευνας, αλλά και τα αδύναμα στοιχεία, τα προβλήματα και τους επαπειλούμενους κινδύνους.
Όλη αυτή η αξιολόγηση γίνεται σαφώς σε μία πολύ δύσκολη περίοδο. Δηλαδή, όταν η αξιολόγηση καταλήγει στο «κάντε και άλλες υποδομές, πάρτε και άλλους ερευνητές, χρηματοδοτήστε τα ερευνητικά κέντρα», είναι μία πολύ εύκολη προσέγγιση. Αυτά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν επιπλέον πόροι. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία σε πρόσληψη προσωπικού.
Θα πρέπει, λοιπόν, να δούμε τις συγκεκριμένες δομές που έχουμε, το πολύ σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε και το πώς θα το οργανώσουμε και θα το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να υπηρετήσουμε αυτό στο οποίο είμαστε ενταγμένοι. Ούτε τους ερευνητές ούτε τα ερευνητικά κέντρα. Πρέπει να υπηρετήσουμε την πολιτική της έρευνας, ώστε να έχει αποτελέσματα για τη χώρα και την επιστήμη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου):  Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής και Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Κουράκης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ζ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Υπουργέ, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να ξέρουμε ότι οι σημαντικές περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό έχουν φέρει τα ερευνητικά κέντρα σε οριακό σημείο. Αδυνατούν να πληρωθούν οι ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες, ΔΕΗ, φυσικό αέριο κλπ, ενώ σε κέντρα, όπως είναι το ΕΛΚΕΘΕ, έχουμε δει να καθυστερεί ακόμη και η καταβολή του μισθού των εργαζομένων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Επιπλέον θα έλεγα ότι πέρα από το ΕΛΚΕΘΕ, που έχει απλήρωτο προσωπικό, το ερευνητικό κέντρο ΑΘΗΝΑ, το ερευνητικό προσωπικό του ΙΠΕΤ δεν έχει πληρωθεί καθόλου το 2011, ενώ το προσωπικό του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου έχει απλήρωτους μισθούς από το 2010. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μία απάντηση για αυτό και μία υπόσχεση για την ταχύτερη πληρωμή των ερευνητών που εργάζονται στα κέντρα αυτά.
Όσον αφορά τη διαβούλευση και όλο αυτό που πάει να γίνει, θέλω να πω ότι τα κέντρα ενημερώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία μόλις την Παρασκευή, που ήταν αργία, ενώ ήδη από σήμερα και όλη αυτή την εβδομάδα βρίσκονται εμπειρογνώμονες της εταιρείας στα δεκατρία ερευνητικά κέντρα για τους σκοπούς της αξιολόγησης.
Επομένως, αυτή η διαδικασία του κατεπείγοντος, που ακολουθείται από τη Γενική Γραμματεία, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη.
Τα ερευνητικά κέντρα είναι πρακτικά ανενημέρωτα. Κανείς δεν τα έχει ενημερώσει για τα πλέον σημαντικά θέματα, όπως είναι τα κριτήρια για την εκτίμηση του επιστημονικού αποτελέσματος, καθώς η εταιρεία αυτή στο πλαίσιο του έργου που της έχει ανατεθεί, θα προβεί και σε προτάσεις ανασυγκρότησης και –φαντάζομαι- αναδιάρθρωσης. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να μας ενημερώσετε.
Επίσης, να μας πείτε κυρίως τι σχέση ακριβώς θα έχουν τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα, το οποίο είπαμε προηγουμένως.
Πολύ φοβόμαστε –και αυτό δεν είναι αδικαιολόγητο- ότι την ηγεσία του Υπουργείου την ενδιαφέρει περισσότερο να βρει πατήματα για εξοικονόμηση κονδυλίων και για κατάργηση ινστιτούτων, ίσως και ενός νέου Καλλικράτη και εδώ.
Το μόνο που έχουμε δει αυτή τη στιγμή, είναι να ανατίθενται έρευνες σε εταιρείες, όπως αυτή η πρόσφατη σε δανέζικη εταιρεία που μάλλον χάραξε τους πέντε τομείς-στόχους της ερευνητικής πολιτικής ή όπως αυτή που ο παραιτηθείς Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, κ. Μητσός, ανέθεσε σε εταιρεία συμβούλων βελγικού δικαίου τη χαρτογράφηση ερευνητικών φορέων της χώρας και πάλι έναντι 27 χιλιάδων ευρώ για εργασία τεσσάρων μηνών, παρ’ όλο που η Γενική Γραμματεία διέθετε αυτά τα στοιχεία.
Σ’ αυτές τις συγχωνεύσεις –και θα μου επιτρέψετε την κατάχρηση, απλώς δράττομαι της ευκαιρίας που είστε εδώ, αν και, βεβαίως, θα τα πούμε μετά και στην Επιτροπή- υπάρχει μία έντονη ανησυχία για τη συγχώνευση-κατάργηση των ειδικών σχολείων, των σχολείων δηλαδή ειδικής αγωγής. Καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι συγχωνεύσεις δεν μπορούν να περιλαμβάνουν τα πάντα.
Ξέρω την ευαισθησία σας γι’ αυτό το ζήτημα. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν όπως όλοι οι άλλοι μαθητές. Επειδή υπάρχουν σοβαρές πληροφορίες ότι ορισμένα Κ.Δ.Α.Υ. θα καταργηθούν και αυτό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στα παιδιά με τις ειδικές μαθησιακές ανάγκες, θα ήθελα και αυτό το ζήτημα να το λάβετε υπ’ όψιν.
Βεβαίως, δεν είναι στα πλαίσια της σημερινής ερώτησης, αλλά ενδεχομένως είναι στα πλαίσια της γενικότερης έγνοιας που έχετε για το όλο ζήτημα και θα ήθελα και σ’ αυτό –αν μπορείτε- να μας δώσετε μία απάντηση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εμείς σας ευχαριστούμε.
Η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κυρία Διαμαντοπούλου, έχει το λόγο.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε ένα παράδειγμα από ειδικό σχολείο, το οποίο συνενώνεται ή αλλάζει;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ζ' Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ξέρω ότι στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα το Σχολείο Κωφών είναι σε μία ιδιαίτερη αναστάτωση. Θα επανέλθω με ερώτηση κανονικά με όλα τα στοιχεία. Απλώς, είναι ένας προϊδεασμός ότι οι συγχωνεύσεις δεν μπορούν να περιλαμβάνουν και ειδικά σχολεία. Φαντάζομαι ότι είναι και η δική σας θέση. Απλώς το λέω.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Σας ευχαριστώ για την επισήμανση, γιατί συμφωνώ απολύτως. Δεν υπάρχει σχεδιασμός σε κανένα επίπεδο. Ίσα-ίσα, προχωράμε σε ίδρυση ειδικών σχολείων και στο σχέδιο νόμο που θα φέρουμε, έχουμε πολλές και ευνοϊκές διατάξεις που βοηθούν τη λειτουργία των ειδικών σχολείων.
Όσον αφορά το θέμα των ερευνητικών ινστιτούτων και τα επόμενα βήματα πολιτικής, οι πέντε τομείς στους οποίους αναφέρθηκα, είναι οι τομείς, οι οποίοι συνδέουν την έρευνα με την ανάπτυξη. Έχουν παρουσιαστεί από πέρυσι το καλοκαίρι και οφείλονται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε έρευνες οι οποίες έγιναν από δημόσιο ινστιτούτο και μάλιστα της Θεσσαλονίκης.
Οι τομείς αυτοί συνδέουν την έρευνα με την ανάπτυξη, γιατί είναι η «πράσινη» ανάπτυξη, δηλαδή η ενέργεια, η αγροβιοτεχνολογία, ο κεντρικός –θα έλεγα- άξονας πάνω στον οποίο πρέπει να «χτίσει» ο αγροτικός τομέας, είναι ο χώρος της ιατρικής και των επιστημών υγείας, τα χημικά υλικά και η πληροφορική και η τεχνολογία. Είναι οι χώροι όπου θέλουμε να φέρουμε σε επαφή την ερευνητική κοινότητα και τα πανεπιστήμια με το σύλλογο των επιχειρήσεων στη χώρα.
Αυτός, όμως, είναι ο τομέας «έρευνα και ανάπτυξη». Βεβαίως, η έρευνα είναι η βασική έρευνα, όπου εδώ δεν μπορείς να ορίσεις τομείς. Αλλά, η κάθε χώρα πρέπει να αναδείξει τους άριστους των ερευνητών της, οι οποίοι και θα πρέπει να βοηθηθούν για να προωθήσουν την έρευνά τους.
Ποιοι είναι οι στόχοι; Προετοιμάζεται θεσμικό πλαίσιο. Έχουν γίνει τέσσερις μεγάλες διαδικασίες σε όλη τη χώρα το φθινόπωρο, όπου ακούσαμε, μετά από ερωτήματα, τα οποία είχαν δημοσιοποιηθεί, τις θέσεις της ερευνητικής κοινότητας. Υπάρχει το πρώτο υλικό, που έχει δοθεί σε επεξεργασία και στο Ε.Σ.Ε.Τ., στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας. Έχουν τεθεί και στο Ε.Σ.Ε.Τ. τα ερωτήματα για να μας κατατεθούν. Και η δουλειά που κάνει ο συγκεκριμένος Οργανισμός, δεν είναι να μπαίνει να κάνει μία σε βάθος αξιολόγηση του κάθε Ινστιτούτου. Δεν μπορεί να γίνει αυτό μέσα σε τρεις μήνες, ούτε με αυτόν τον τρόπο η αξιολόγηση. Γίνεται μία -όπως είπα- επισκόπηση, μία συγκριτική διαδικασία όλων των αξιολογήσεων και των δεδομένων, που έχουν τεθεί υπ’ όψιν του Υπουργείου, ώστε να έχουμε την απεικόνιση του χάρτη των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του συστήματος για να προχωρήσουμε και σε νέο θεσμικό πλαίσιο και σε νέο ερευνητικό χάρτη.
Αυτό το έχουμε πει από την αρχή. Το πώς θα γίνει αυτός ο νέος χάρτης των ερευνητικών ινστιτούτων και κέντρων, θα λάβει υπ’ όψιν του –όπως είπα- πάνω απ’ όλα τους στόχους που πρέπει να εξυπηρετήσουν σε σχέση με την επιστήμη και την παραγωγή και, βέβαια, μετά από ευρύτατη συζήτηση, που θα αφορά και την Ερευνητική και την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, αλλά και τον παραγωγικό ιστό της χώρας.
Ευχαριστώ.
 

Στον “αέρα” βρίσκονται πολλοί υποψήφιοι διδάκτορες με την πρωτοφανή αναδρομική ισχύ του νόμου περί κολεγίων.

18/02/2009
Προς: 
Υπουργό Παιδείας

Σύμφωνα με τον νόμο 3696/25.08.2008 (΄΄ Ίδρυση και λειτουργία κολλεγίων και άλλες διατάξεις΄΄), μεγάλη μερίδα υποψηφίων διδακτόρων σε αρκετές Πανεπιστημιακές σχολές βρίσκεται στον “αέρα”, καθώς κινδυνεύει να χάσει δουλειά χρόνων, εξαιτίας της αναδρομικής ισχύος του νόμου. Μένουν μετέωροι όσοι υποψήφιοι διδάκτορες δεν κατέχουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και δεν είχε οριστεί γι΄ αυτούς μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του νόμου (25/8/2008) επταμελής εξεταστική επιτροπή.

Απάντηση: 

Ομιλία Τάσου Κουράκη στη συζήτηση για το νομοσχέδιο για την έρευνα

Ημερομηνία: 
26/02/2008

Στα τρωτά σημεία του νομοσχεδίου που σχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας των ερευνητικών κέντρων, εστίασε την ομιλία του ο βουλευτής του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Τάσος Κουράκης, ειδικός αγορητής του κόμματος, στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο «έρευνα και τεχνολογία».

Ο Τάσος Κουράκης τόνισε:

Ενσωμάτωση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος

12/03/2008
Προς: 
Υπουργό Ανάπτυξης

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα της χώρας με σημαντικό έργο και διεθνή αναγνώριση, διαμαρτύρεται για τη μείωση της χρηματοδότησής του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΤΕ, η πρόσθετη επιχορήγηση που δόθηκε το 2006 σε πολλά ερευνητικά κέντρα για την κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας που προέκυψαν από το Π.Δ. 160/2004, ενσωματώθηκε στον τακτικό προϋπολογισμό τους. Για το ΙΤΕ, όμως, δεν ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία.

Αυταρχικές συμπεριφορές στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας.

29/11/2007
Προς: 
Υπουργό Παιδείας

Σύμφωνα με δημοσιεύματα το εργασιακό κλίμα στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας είναι αρκετά κακό, με τους περισσότερους από τους εργαζόμενους να είναι πολύ ανήσυχοι, επειδή μέλη της διοίκησης συμπεριφέρονται με αυταρχικό τρόπο στους εργαζόμενους. Με απειλές για καταγγελίες συμβάσεων προσπαθούν από την μια να χειραγωγήσουν το προσωπικό και από την άλλη να ωθήσουν σε παραιτήσεις. Στην προσπάθεια τους αυτή τα συγκεκριμένα άτομα δεν διστάζουν να καταφύγουν σε ύβρεις εναντίον των εργαζομένων.

Syndicate content