Βουλή - Ερωτήσεις

Η απαξίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στα δημόσια ΙΕΚ και η υποβάθμιση της εργασίας των λειτουργών τους.

12/09/2012
Προς: 
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ερώτηση
Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:1590/12.9.2012

 

Η απαξίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στα δημόσια ΙΕΚ και η υποβάθμιση της εργασίας των λειτουργών τους.

 

Τα δημόσια ΙΕΚ αποτελούν τον βασικό φορέα της μεταλυκειακής επαγγελματικής κατάρτισης στην χώρα και προσφέρουν μία σημαντική διέξοδο για χιλιάδες παιδιά. Τις μέρες αυτές διενεργούνται οι προσλήψεις των ωρομισθίων καθηγητών και οι εγγραφές σπουδαστών. Εντούτοις, η οικονομική υποβάθμιση των ινστιτούτων και ο εργασιακός μεσαίωνας, στον οποίο υποβάλλονται οι φορείς του έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη απαξίωση τους.

Η κατάργηση του ΟΕΕΚ  πριν από δύο περίπου χρόνια οδήγησε σε έναν διοικητικό κατακερματισμό, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της λειτουργίας των δημοσίων ΙΕΚ και της ποιότητας των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.  Συγκεκριμένα, μετά από αλλεπάλληλες αλλαγές φορέων λειτουργίας τους, σήμερα το ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι αρμόδιο για μια σειρά από λειτουργικά και διοικητικά ζητήματα, με την οικονομική διαχείριση να έχει ανατεθεί σε εξωτερικό λογιστήριο με επιπλέον δαπάνη για το δημόσιο (την ώρα που μια πληθώρα δημοσίων υπαλλήλων απαξιώνονται χωρίς αντικείμενο εργασίας). Ταυτόχρονα πολίτες που απευθύνονται στο εν λόγω  ΝΠΙΔ καταγελούν την χαοτική λειτουργία του τελευταίου. Επίσης η περιβόητη μετάβαση των αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και παρά το σκάνδαλο δύο διαφορετικών συμβάσεων για την μελέτη μετάβασης, από διαφορετικά προγράμματα ΕΣΠΑ (ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού») δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Επιπρόσθετα, η πανσπερμία φορέων λειτουργίας δημοσίων ΙΕΚ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΕΚΑΒ, ΟΑΕΔ) έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη διαφορετικών κριτηρίων πρόσληψης εκπαιδευτών, σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιλογής εκπαιδευόμενων. Σε όλο το χαοτικό πλαίσιο λειτουργίας προστίθενται και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις πάσης φύσεως.

Όλες αυτές οι αλλαγές πραγματοποιούνται χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό τόσο για το σύνολο της χώρας όσο και για τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών. Συγκεκριμένα παρατηρείται συστηματική μείωση ειδικοτήτων και ανυπαρξία πρόβλεψης για συγκεκριμένες ειδικότητες στα ΙΕΚ της επαρχίας. Η μείωση των προγραμμάτων σπουδών οφείλεται και στο γεγονός ότι απαιτείται η εγγραφή ενός μεγάλου αριθμού σπουδαστών για την λειτουργία του κάθε τμήματος. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει ιδιαίτερα την λειτουργία των δημοσίων ΙΕΚ στην επαρχία. Το σύστημα των «κουπονιών κατάρτισης» που εισήχθη από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου είναι αφενός απαράδεκτο και αφετέρου δυσλειτουργικό, καθώς από την μία χρηματοδοτεί ευθέως τα ιδιωτικά ΙΕΚ, από την άλλη καθυστερεί την καταβολή των διδάκτρων στους δικαιούχους, οι οποίοι και έχουν προκαταβάλει το σύνολο του ποσού. Όλη αυτή η δυσλειτουργία επιτείνεται και από την ανυπαρξία διδακτικών συγγραμμάτων και εποπτικού υλικού, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να υπάρξει μια σύγχρονη και καινοτόμα επαγγελματική κατάρτιση.

Παρατηρείται, επίσης, μια σοβαρή δυσλειτουργία και διαφορετική αντιμετώπιση στο εμπλεκόμενο προσωπικό. Αφενός, οι αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών στα ΙΕΚ στερούνται κριτηρίων και διαφάνειας και η ΓΓΔΒΜ, αρμόδια για την εποπτεία των ΙΕΚ έχει αποψιλωθεί από έμπειρο στελεχιακό προσωπικό. Αφετέρου, οι εκπαιδευτές προσλαμβάνονται υπό το καθεστώς του ωρομισθίου συμβασιούχου ορισμένου χρόνου, οι απολαβές τους είναι εξευτελιστικές και η καταβολή των δεδουλευμένων παρουσιάζει αδικαιολόγητές καθυστερήσεις, που μπορεί να ξεπεράσει και τον ένα χρόνο. Για φέτος, πιθανολογείται επίσης η αλλαγή του καθεστώτος των συμβάσεων από εξαρτημένης εργασίας σε συμβάσεις έργου στις οποίες απαιτείται αυτασφάλιση του εργαζομένου, όπως συμβαίνει και στα υπόλοιπα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ. 

Επειδή η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί εργαλείο κατά της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης και τα δημόσια ΙΕΚ αποτελούν διέξοδο για χιλιάδες παιδιά

 

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός :

  • Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία και την διαφάνεια στην διοίκηση και την διαχείριση των δημοσίων ΙΕΚ;
  • Πώς προτίθεται να στηρίξει οικονομικά και οργανωτικά την λειτουργία των δημοσίων ΙΕΚ, διασφαλίζοντας τα προγράμματα σπουδών τους με γνώμονα τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες της κάθε περιφέρειας;
  • Με ποιόν τρόπο θα διασφαλίζεται η εργασιακή αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών και σε επίπεδο απολαβών, αλλά και σε επίπεδο κοινωνικής ασφάλισης;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τάσος Κουράκης

Δριτσέλη Παναγιώτα

Συρμαλένιος Νίκος

Αϊχάν Καρά Γιουσούφ

Βαμβακά Τζένη

Πάντζας Γιώργος

Κανελοπούλου Μαρία