Βουλή - Ερωτήσεις

Η διπλοβάρδια δεν αντιμετωπίζεται με συστέγαση σχολείων με αντιπαιδαγωγικά κριτήρια και με αναμενόμενες δυσλειτουργίες

04/02/2009
Προς: 
Υπουργό Παιδείας
Ερώτηση

Η διπλοβάρδια δεν αντιμετωπίζεται με συστέγαση σχολείων με αντιπαιδαγωγικά κριτήρια και με αναμενόμενες δυσλειτουργίες

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Αθηνά» καταγγέλλει το απαράδεκτο καθεστώς της διπλοβάρδιας, που συνεχίζεται ακόμη σε σχολεία και νηπιαγωγεία, με αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση των παιδιών και την δημιουργία σοβαρών εργασιακών και οικογενειακών  προβλημάτων στους γονείς.
Η   απόφαση του Νομάρχη Αθηνών στις 31-10-2007, η οποία ήταν σύμφωνη  με τις αποφάσεις των περισσότερων εμπλεκομένων φορέων (ΔΕΠ 5ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων, Ένωση γονέων 5ου Διαμερίσματος, ΔΕΠ Γαλατσίου, Ένωση γονέων Γαλατσίου, Σύλλογος Δασκάλων «Αθηνά»,  Γ ΕΛΜΕ, Σχολικό Συμβούλιο 132ου Δημοτικού Σχολείου, Σύλλογος διδασκόντων και Σύλλογος γονέων 132ου Δημοτικού, 118η Σχολική Επιτροπή Δήμου Αθηναίων), προέβλεπε μεταστέγαση των 132ου  και 112ου  Δημοτικών Σχολείων και των 38ου  και 113ου  Νηπιαγωγείων στο χώρο στον οποίο τώρα στεγάζεται το 22ο Γυμνάσιο και Λύκειο.  Το καλοκαίρι η απόφαση αυτή ανατράπηκε χωρίς αιτιολογία. Η νέα απόφαση προβλέπει τη συστέγαση του 132ου Δημοτικού Σχολείου και του αντίστοιχου νηπιαγωγείου με το 22ο Γυμνάσιο αγνοώντας τόσο τις αποφάσεις των φορέων όσο και τους κινδύνους που εν δυνάμει υπάρχουν.
Επειδή η λύση της συστέγασης, με την αναδιαμόρφωση του χώρου που προϋποθέτει, θεωρείται πολύ δύσκολη από τον ΟΣΚ  λόγω μεγάλου οικονομικού κόστους και επειδή παραμένουν κενοί οι χώροι του 22ου Λυκείου και του 2ου  Γυμνασίου Γαλατσίου
Ερωτάται ο κ. υπουργός
1. Θα επιτρέψει να συστεγαστούν στο ίδιο κτίριο πεντάχρονα νήπια με δεκαπεντάχρονα παιδιά Γυμνασίου, όταν εκτός από σοβαρά παιδαγωγικά ζητήματα  προκύπτουν και πολλά πρακτικά προβλήματα  που θα δημιουργήσουν δυσλειτουργία των συστεγαζόμενων σχολείων;
2. Γνωρίζοντας ότι ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων  θεωρεί αδύνατη την αναδιαμόρφωση του χώρου για την συστέγαση των σχολείων λόγω μεγάλου οικονομικού κόστους και με δεδομένο ότι παραμένουν κενοί οι χώροι του 22ου  Λυκείου και του 2ου  Γυμνασίου Γαλατσίου, γιατί δεν ακολουθείται η λύση της μετακίνησης των σχολείων αντί της προβληματικής από κάθε άποψη συστέγασης;
 
Ο ερωτών βουλευτής
Τάσος  Κουράκης