Βουλή - Ερωτήσεις

Η δραματική μείωση των αποσπάσεων θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

27/09/2010
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:3502/27.9.2010
 
 
Η δραματική μείωση των αποσπάσεων θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 
 
Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης του Πανεπιστημίου Κρήτης οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών μειώθηκαν δραματικά. Συγκεκριμένα, οι ήδη μειωμένες αποσπάσεις του περασμένου έτους 2009-2010, 9 από την Α/βαθμια και 2 από την Β/βαθμια εκπαίδευση, μειώθηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 σε 3 και 1, δηλαδή κατά 66% και 50%, αντίστοιχα. Αυτό συνιστά ένα σοβαρό πλήγμα στις σπουδές των φοιτητών και μελλοντικών εκπαιδευτικών.  
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Κρήτης, η μη εξασφάλιση του απαραίτητου αριθμού αποσπασμένων εκπαιδευτικών σημαίνει την πλημμελή υλοποίηση, ή ακόμα και κατάργηση, της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης 370 και πλέον φοιτητών (ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο), με αποτέλεσμα οι πτυχιούχοι νεοδιόριστοι δάσκαλοι να μην μπορούν να εκτελούν άρτια τα καθήκοντά τους. Παράλληλα δυσχεραίνει δραματικά την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος σπουδών των δύο Διδασκαλείων, που επιμορφώνουν 150 εκπαιδευτικούς, ενώ αφήνει ακάλυπτες τις ανάγκες λειτουργίας των 4 θεσμοθετημένων εργαστηρίων του Τμήματος.
Από την πλευρά του Τμήματος, έχει επανειλημμένα  τονιστεί ότι για την ομαλή Πρακτική Άσκηση, τη συνολική εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος και των Διδασκαλείων, χρειάζονται 15 απασχολούμενοι εκπαιδευτικοί της Α/βάθμιας και 6 της Β/βάθμιας. Η συμβολή τους στην υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών υπήρξε εξαρχής σημαντική. Ιδιαίτερα όμως τα τελευταία χρόνια, λόγω της μεγάλης αύξησης των εισαγομένων φοιτητών στο Τμήμα και λόγω της γενικότερης υποστελέχωσής του σε προσωπικό όλων των κατηγοριών, το προσφερόμενο εκπαιδευτικό και διδακτικό έργο όλων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών είναι απολύτως απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του Τμήματος.
 
                Επειδή  η επιβάρυνση των σχολείων του Ρεθύμνου από την άσκηση των φοιτητών χωρίς την αρωγή και καθημερινή καθοδήγηση που προσφέρουν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προκαλούσε τεράστια αναστάτωση, τόσο οργανωτικά όσο και διδακτικά, στον μεγάλο αριθμό των σχολείων, όπου ασκούνται οι φοιτητές,
 
                Επειδή είναι σαφές πως με τον μειωμένο αριθμό αποσπάσεων που έχουν γίνει φέτος, ούτε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών μπορεί να υλοποιηθεί, ούτε τα Διδασκαλεία του Τμήματος μπορούν να λειτουργήσουν,
 
                Επειδή η Γενική Συνέλευση του Τμήματος και η Γενική Συνέλευση των Διδασκαλείων αποφάσισαν ότι αν μέχρι τις 24-9-10 δεν έχει αποσπασθεί ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευτικών, που θα εξασφαλίζει στοιχειωδώς την ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών τους, αναστέλλεται η έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2010-11 στις 27-9-10 και μέχρι τις 4-10-10,
 
Επειδή ανάλογα προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, που ομοίως έχει αποφασίσει αναστολή της λειτουργίας του από 28 -9 -10 έως και 4 -10 -10,
 
Επειδή τη λειτουργία του αναστέλλει επίσης και το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών από τις 4 -10 -2010 μέχρι τις 8 -10 -2010, ενώ ανάλογα προβλήματα αναφέρονται και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών,
 
Επειδή το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο μίας πολιτικής ακραίας λιτότητας, μειώνοντας δραματικά τις προσλήψεις και επιχειρώντας να καλύψει τα τεράστια κενά του εκπαιδευτικού συστήματος με ανάκληση  αποσπασμένων υπαλλήλων, που εξυπηρετούσαν πραγματικές ανάγκες στο χώρο εργασίας τους, δημιούργησε σημαντικότατα προβλήματα λειτουργίας σε άλλα ιδρύματα και υπηρεσίες,
 
Ερωτάται η κ. Υπουργός,
 
1)      Προτίθεται το Υπουργείο να παραχωρήσει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης όσους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς είναι απαραίτητοι για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος σπουδών του και την επαρκή στελέχωση των Διδασκαλείων και των εργαστηρίων του; Προτίθεται να πράξει αναλόγως και για όλα τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα;
 
2)      Προτίθεται να αναθεωρήσει την πολιτική δραματικής μείωσης των αποσπάσεων που δημιουργεί ιδιαίτερα οξύ πρόβλημα σε μεγάλο αριθμό των παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης της χώρας ή θα επιλέξει να οδηγήσει τα τμήματα αυτά στην υπολειτουργία και την υποβάθμιση;
 
 
Ο ερωτών βουλευτής
Τ. Κουράκης

 

Απάντηση: