Βουλή - Ερωτήσεις

Κάλυψη οργανικών θέσεων και λειτουργικών κενών δασκάλων και νηπιαγωγών και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Ειδικά Σχολεία της Πάτρας

07/02/2008
Προς: 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

Κάλυψη οργανικών θέσεων και λειτουργικών κενών δασκάλων και νηπιαγωγών και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Ειδικά Σχολεία της Πάτρας

Η κατάσταση που επικρατεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ειδικής Αγωγής στο Δήμο Πατρέων και ευρύτερα στο νομό Αχαΐας, όπου λειτουργούν δεκάδες τμήματα ένταξης, Δημοτικά Σχολεία Ειδικής Αγωγής, Δημοτικό  Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων και Δημοτικό Σχολείο Τυφλών, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, λόγω σημαντικών ελλείψεων σε Εκπαιδευτικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό.  
Παρότι οι  αρμόδιοι φορείς  διαβεβαίωναν γονείς και κηδεμόνες, ότι η κάλυψη των κενών θέσεων θα πραγματοποιηθεί άμεσα, ήδη διανύεται  το δεύτερο σχολικό τρίμηνο και τα σχολεία λειτουργούν απλά και μόνον σαν χώροι φύλαξης, με αποτέλεσμα να έχει χαθεί  πολύτιμος εκπαιδευτικός  χρόνος. Η πρακτική κάλυψης των κενών με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς δεν αποτελεί  την ενδεδειγμένη λύση,  λόγω της ιδιαιτερότητας  αυτών των σχολικών μονάδων, όπου η σύγχρονη παιδαγωγική επιτάσσει σταθερή παρουσία εκπαιδευτικών, προκειμένου να θεμελιώνεται η επιδιωκόμενη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων. Η μη κάλυψη των θέσεων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού,(λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κ.λ.π.) δημιουργεί επίσης σημαντικά προβλήματα στην παρεχόμενη εκπαίδευση των παιδιών και παράλληλα οδηγεί  σε ένα νέο είδος « παραπαιδείας», το κόστος της οποίας πολλοί λίγοι γονείς δύνανται να ανταποκριθούν.
Επειδή όλα τα παιδιά που μεγαλώνουν σε αυτή τη χώρα έχουν ίσα δικαιώματα και αυτό πρέπει να καθίσταται έμπρακτα αντιληπτό ώστε οι εξαγγελίες για την ειδική αγωγή να μην αποτελούν μόνο ε υ χ ο λ ό γ ι α
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1.    Πότε προτίθεται να καλύψει τα εκπαιδευτικά κενά με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής του Νομού Αχαΐας ;
2.    Προτίθεται και πότε, να αυξήσει τις οργανικές θέσεις του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού;
3.    Πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής στα Ειδικά Σχολεία, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση όλα τα παιδιά σε σχολικά κτίρια που θα ανταποκρίνονται στις επιστημονικά προσδιορισμένες ανάγκες της Ειδικής Αγωγής;
 
Ο ερωτώντες βουλευτής
Τάσος Κουράκης
Νίκος Τσούκαλης