Βουλή - Ερωτήσεις

Κατάφωρη αδικία σε βάρος 2.500 έκτακτων ωρομισθίων του Υπουργείου Πολιτισμού.

30/04/2010
Προς: 
τον κ. Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:9515/30.4.2010
 
 
Κατάφωρη αδικία σε βάρος 2.500 έκτακτων ωρομισθίων του Υπουργείου Πολιτισμού.
 Στα τέλη του Δεκεμβρίου 2009 προκηρύχθηκαν θέσεις ωρομίσθιου εκτάκτου προσωπικού στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού διαφόρων ειδικοτήτων (φύλακες, ηλεκτρολόγοι, καθαριστές, κ.α.) και για χρονικό διάστημα 495 ωρών Στη συνέχεια ακυρώθηκε η διαδικασία, διότι ορθά το ΥΠΠΟ έκρινε πως δεν υπήρχε η πρέπουσα διαφάνεια και αξιοκρατία σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης-ΦΕΚ Α/28.3.1994)- ΑΣΕΠ..
Μετά από ένα μήνα επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός και κατατέθηκαν εκ νέου τα δικαιολογητικά από τους υποψήφιους.  Η αξιολόγηση ανακοινώθηκε αρχές Μαρτίου με αποτέλεσμα η αρχική προκήρυξη που αφορούσε περίπου τετράμηνη απασχόληση να καταλήξει κυριολεκτικά στις 50 ημέρες περίπου πραγματικής απασχόλησης. Οι συμβάσεις υπογράφηκαν τελικά χωρίς όμως να δοθεί και η ανάλογη παράταση στη λήξη τους, η οποία εξακολουθεί να είναι η 30η Απριλίου 2010, και προκύπτει περαιτέρω μείωση με αποτέλεσμα να συρρικνωθεί περίπου στον 1 μήνα!
 Επειδή
  • Το Υπουργείο προχώρησε μέσα στον Απρίλιο σε νέες προκηρύξεις των θέσεων και μάλιστα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (6μηνο και 8μηνο), γεγονός που αποδεικνύει ότι οι ήδη απασχολούμενοι καλύπτουν πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας.
  • Οι 2.500 ωρομίσθιοι που προσλήφθηκαν το Μάρτιο δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης διότι θεωρείται ότι αφενός μεν δεν έχουν μόρια ανεργίας στον ΟΑΕΔ, ενώ έχουν απασχοληθεί μόνο ένα μήνα, και αφετέρου δεν έχουν δικαίωμα να απασχοληθούν στον ίδιο φορέα, εφόσον απαιτείται τουλάχιστον ένα τρίμηνο διακοπής από την προηγούμενη σύμβαση.
  • Οι ήδη εκτάκτως απασχολούμενοι ωρομίσθιοι δεν έχουν το δικαίωμα να θεωρήσουν τα βιβλιάρια υγείας για αυτούς και τις οικογένειές τους αφού με πραγματική απασχόληση ενός, ή ενάμισι μήνα δε συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες από το νόμο μέρες εργασίας.
ερωτάται ο κ.Υπουργός
1.      Με ποια μέτρα θα αποκαταστήσει την κατάφωρη αδικία που προκαλείται από την επικείμενη απόλυση;
2.      Προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης των Συμβάσεων  για την κάλυψη του αριθμού των 495 ωρών απασχόλησης ;
3.      Πότε επιτέλους θα καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες του Υπουργείου με μόνιμες θέσεις εργασίας; 
Οι ερωτώντες βουλευτές
Τάσος Κουράκης
Ευαγγελία Αμμανατίδου- Πασχαλίδου
Γρηγόρης Ψαριανός 

 

Απάντηση: