Βουλή - Ερωτήσεις

Κινδυνεύει να κλείσει η Σχολή Τυφλών στη Θεσσαλονίκη!

26/10/2009
Προς: 
τους κκ. Υπουργούς •Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης •Οικονομικών •Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ερώτηση

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης: 258/26.10.2009

 
Κινδυνεύει να κλείσει η Σχολή Τυφλών στη Θεσσαλονίκη!
 
Το ιστορικό Ίδρυμα της Σχολής Τυφλών στη Θεσσαλονίκη από το 1948 μέχρι σήμερα παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, κοινωνικής προστασίας και ένταξης σε  άτομα με προβλήματα όρασης. Το ίδρυμα με τις δράσεις του καλύπτει τον ευαίσθητο αυτό τομέα τον οποίο όφειλε να είχε αναπτύξει η Πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα λειτουργεί με τη νομική μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου και εξυπηρετεί 360 άτομα. Στον παραπάνω αριθμό περιλαμβάνονται εκτός από τους εξωτερικούς και άτομα που διαμένουν ως οικότροφοι στη Σχολή και προέρχονται από γεωγραφικές περιοχές της μισής και πάνω χώρας. Με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων 30 χρόνων και εξαιτίας της αδιαφορίας του Δήμου της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργικής αποδιοργάνωσης και οικονομικής ένδειας. λόγω της ανεπαρκούς χρηματοδότησης και της μη ένταξής του στο δημόσιο.
Η συνεχής υποχρηματοδότηση του ιδρύματος, κύρια μετά το 2003, έχει σαν αποτέλεσμα την εκτόξευση του συνολικού ελλείμματος, σύμφωνα με το αρ. 1214/9.10.2009 έγγραφο του Ιδρύματος προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο ποσό των 700.000 € περίπου. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται ασφαλιστικές εισφορές, προμηθευτές καθώς επίσης και οι μισθοί των εργαζόμενων. Οι εργαζόμενοι βιώνουν, με ιδιαίτερη ένταση το πρόβλημα ,για το λόγο αυτό βρίσκονται μέχρι και σήμερα για εικοστή δεύτερη μέρα σε επίσχεση εργασίας λόγω της μη καταβολής δεδουλευμένων τριών μηνών.
 
Επειδή είναι επιτακτική ανάγκη να επαναλειτουργήσει η Σχολή
Επειδή πρέπει κάποτε να σταματήσει ο εμπαιγμός του χώρου των Τυφλών
Επειδή είναι απαραίτητο η Σχολή να διευρύνει τις λειτουργίες της ώστε να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα
Επειδή οι τυφλοί της χώρας πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ισότιμοι πολίτες.
 
Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί
  • Πότε θα καταβληθούν τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους της σχολής;
  • Ποια μέτρα θα λάβουν ώστε η εκπαίδευση και τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και εκπαίδευσης που παρέχει η Σχολή να εξασφαλιστούν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Κράτους;
  • Με ποιο τρόπο θα καλυφθεί το συνολικό έλλειμμα, για την εύρυθμη επαναλειτουργία της Σχολής;
  • Σκοπεύουν να προβούν στην εκπόνηση ειδικής μελέτης με σκοπό την εξασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα, της βιωσιμότητας και της διεύρυνσης της Σχολής, με δεδομένο ότι δεν καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων με προβλήματα όρασης;
  • Πώς θα εξασφαλιστεί η  αύξηση της χρηματοδότησης προκειμένου να καταρτιστούν νέα εκπαιδευτικά προγράμματα και να διευρυνθούν οι δραστηριότητές του ιδρύματος με στόχο την καλύτερη δυνατή κοινωνική ένταξη των ανθρώπων με προβλήματα όρασης ;
 
Ο ερωτών βουλευτής
 
 
 
Τάσος Κουράκης

 

Απάντηση: