Βουλή - Ερωτήσεις

Λειτουργία τάξεων υποδοχής αλλοδαπών μαθητών στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Α’ Αθήνας

04/11/2010
Προς: 
την υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Ερώτηση

 

Λειτουργία τάξεων υποδοχής αλλοδαπών μαθητών στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Α’ Αθήνας
 
Στο κέντρο των Αθηνών, στην περιοχή της πλατείας Βάθη, λειτουργεί το ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ με πολυπολιτισμική μαθητική σύνθεση. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων μαθητών της σχολικής μονάδας, το 90% είναι αλλοδαποί μαθητές από 20 διαφορετικές χώρες (σχ. έτη 2009-10, 2010-2011).
Στο Γυμνάσιο, σύμφωνα με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Ν. 2413/96, αρ. ΦΕΚ 124/17-6-96, Υ.Α. Φ10/20/Γ1/708/7-9-1999, αρ. ΦΕΚ 1789/28-9-99), προβλέπεται να λειτουργούν τάξεις υποδοχής αλλοδαπών μαθητών, στις οποίες εκτιμάται ότι θα φοιτήσουν οι μισοί σχεδόν αλλοδαποί μαθητές του σχολείου, οι οποίοι έχουν λιγότερο από 2 χρόνια φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, πολλοί δε εξ αυτών έχουν έρθει στην Ελλάδα πρόσφατα και δεν γνωρίζουν καθόλου την ελληνική γλώσσα.
 
Από την λειτουργία των τάξεων υποδοχής διαπιστώνονται νέες ανάγκες στη συνολική αντιμετώπιση των μαθητών στο ελληνικό περιβάλλον φοίτησης και διαβίωσης. Οι καταγεγραμμένες αυτές ανάγκες απαιτούν εκτός από θεσμικές και οργανωτικές παρεμβάσεις και την εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων με εξειδικευμένες διδασκαλίες μαθημάτων, άμεσες ενέργειες στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, για να στηριχθούν οι αλλοδαποί μαθητές σε ένα απαιτητικό αναλυτικό πρόγραμμα.  Άλλωστε αυτό προβλέπει και η προαναφερθείσα υπ. αριθμ. Φ10/20/Γ1/708/7-9-1999 απόφαση του Υπ. Παιδείας για την έγκαιρη έναρξη λειτουργίας των τάξεων υποδοχής (το αργότερο μέχρι 01.10) στην βάση της τεκμηριωμένης πρότασης της σχολικής μονάδας.
Μέχρι σήμερα, στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ δεν έχουν λειτουργήσει οι τάξεις υποδοχής, το δε πρόγραμμα του σχολείου είναι μειωμένο κατά τουλάχιστον 2 ώρες ημερησίως.
 
Γι’ αυτούς τους λόγους ερωτάται η κ. υπουργός
 
  1. Πού οφείλεται η μη λειτουργία των τάξεων υποδοχής;
  2. Τι προτίθεται να πράξει σχετικά με την μη λειτουργία των τάξεων υποδοχής στο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, από 01.10.10, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία;
  3. Προτίθεται να μεριμνήσει ώστε να λειτουργήσουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα φροντιστηριακά τμήματα στο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, που είναι ο μοναδικός τρόπος ενίσχυσης αλλοδαπών μαθητών οι όποιοι έτσι και αλλιώς δεν μπορούν να φοιτήσουν σε ιδιωτικά φροντιστήρια, αφενός λόγω οικονομικών δυσχερειών και αφ’ έτερου λόγω της γλωσσικής ανεπάρκειας.
 
 
                                                                                                               Ο ερωτών βουλευτής
                                                                                         
 
                                                                                              Τάσος Κουράκης
                                                                                         Ζ΄ Αντιπρόεδρος τηςΒουλής
 
 
                                                                                                Μιχάλης Κριτσωτάκης
                                                                                                 Βουλευτής Ρεθύμνου
                                                                                   

 

Απάντηση: