Βουλή - Ερωτήσεις

Μεγάλα προβλήματα στην εισαγωγή της Ισπανικής και της Ιταλικής γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

13/11/2009
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:1070/13.11.2009
 
Μεγάλα  προβλήματα στην εισαγωγή της Ισπανικής και της Ιταλικής γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 
Μόλις στις 3 Σεπτεμβρίου του 2009, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας απέστειλαν ενημερωτική εγκύκλιο στους Διευθυντές των Δευτεροβάθμιων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, και αυτοί με την σειρά τους στους Διευθυντές των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων, για να ενημερωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες σχετικά με την δυνατότητα εκπαιδευτικής προσφοράς και της Ισπανικής  γλώσσας, μεταξύ των άλλων παρεχόμενων ξένων γλωσσών επιλογής (Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική).
Έτσι η  πλειοψηφία των Διευθυντών των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων είχε να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα, ενώ κάποιοι δεν ενημέρωσαν όπως όφειλαν τους μαθητές τους. Σε κάποια σχολεία δεν έλαβαν εγκαίρως την ενημερωτική εγκύκλιο, σε κάποιες σχολικές μονάδες δεν υπήρχαν ελεύθερες αίθουσες για να εφαρμοστεί η παράλληλη διδασκαλία και για τις τέσσερις ξένες γλώσσες επιλογής (Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική  Ισπανική), ενώ κάποιοι Διευθυντές   πληροφόρησαν τους μαθητές τους ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι καθηγητές της Ιταλικής και της Ισπανικής γλώσσας για να διδάξουν.
Υπήρξαν και Διευθυντές που ενημέρωσαν υπεύθυνα τους μαθητές τους , ωστόσο όμως πολλοί από αυτούς ορθώς  προέβαλλαν  το επιχείρημα ότι ο ωρομίσθιος καθηγητής της Ιταλικής και της Ισπανικής γλώσσας θα φτάσει ετεροχρονισμένα στην σχολική μονάδα, ενώ σχεδόν σε κάθε σχολική μονάδα υπάρχει μόνιμος διαθέσιμος καθηγητής της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας. Προέτρεψαν λοιπόν τους μαθητές τους για να μην έχουν κενές ώρες, να διδαχτούν την Γαλλική ή την Γερμανική γλώσσα με την έναρξή της σχολικής χρονιάς.
Δεδομένου ότι για να διδαχθεί κάποια γλώσσα απαιτείται να συμπληρωθεί  ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός των 8 μαθητών για να κληθεί ο ωρομίσθιος καθηγητής ή καθηγήτρια της Ισπανικής ή της Ιταλικής γλώσσας, σε μικρές σχολικές μονάδες των 20 και 30 μαθητών δύσκολα οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να διδαχτούν τις νέες γλώσσες επιλογής (Ιταλική, Ισπανική).
  Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω, η ένταξή της Ιταλικής και της Ισπανικής γλώσσας στην Δημόσια Εκπαίδευση συναντά πολλά εμπόδια, γιατί η πλειοψηφία των σχολικών μονάδων της χώρας (κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα) στερείται κτιριακών υποδομών για να εφαρμοστεί η παράλληλη διδασκαλία για όλες τις ξένες γλώσσες επιλογής (Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική), καθώς επίσης γιατί οι Διευθυντές των Σχολείων εντοπίζουν δυσλειτουργία με την δυνατότητα εκπαιδευτικής προσφοράς πολλών γλωσσών επιλογής (Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική) στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής τους μονάδας. Αυτό οφείλεται στην συνεχή αλλαγή του ωρολογίου προγράμματος λόγω της καθυστερημένης έλευσής των ωρομισθίων καθηγητών των μαθημάτων επιλογής (π.χ. ωρομίσθιοι καθηγητές της Ιταλικής και της Ισπανικής γλώσσας).
Κατόπιν τούτων ερωτάται η κ. Υπουργός:
1. Πως θα εξασφαλισθεί ότι όλοι το μαθητές και οι μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ενημερώνονται έγκαιρα σχετικά με τη δυνατότητά τους να  διδάσκονται όποια γλώσσα επιλογής επιθυμούν από τις 4 που προσφέρει το εκπαιδευτικό μας σύστημα;
2. Με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί  η δυνατότητα επιλογής της γλώσσας που αυτοί επιθυμούν;
3. Προτίθεστε να θεσπίσετε θέση Συμβούλου Ιταλικής γλώσσας και θέση Συμβούλου Ισπανικής γλώσσας στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ώστε  επιστήμονες του ιδίου γνωστικού αντικειμένου να εποπτεύουν την πορεία των 2 συγκεκριμένων γλωσσών στην Δημόσια Εκπαίδευση, από την στιγμή που ήδη προβλέπονται και υφίστανται θέσεις για τους Συμβούλους και τους Παρέδρους επί θητεία της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας;
 

 

Απάντηση: