Βουλή - Ερωτήσεις

Με ποια επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια μεθοδεύεται η περικοπή της ύλης των θετικών μαθημάτων στα σχολικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;

25/06/2010
Προς: 
κ. Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:12181/25.6.2010
 
 
Με ποια επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια μεθοδεύεται η περικοπή της ύλης των θετικών μαθημάτων στα σχολικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;
Το πρόβλημα του μεγάλου όγκου και των δυσανάλογα υψηλών απαιτήσεων της διδακτέας ύλης στα περισσότερα σχολικά μαθήματα είχε εδώ και καιρό επισημανθεί από τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες. Παρότι θα μπορούσε να θεωρηθεί πως οι σχετικές εξαγγελίες του Υπουργείου κινούνται γενικά προς τη σωστή κατεύθυνση, παραμένουν ανοικτά πολλά ερωτήματα αναφορικά με τον τρόπο δρομολόγησης των σχετικών αλλαγών. 
Για παράδειγμα, όπως καταγγέλλει με σχετική ανακοίνωσή της η Ένωση Ελλήνων Χημικών, η περικοπή της ύλης για τα μαθήματα, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, αναγγέλλεται χωρίς ποτέ η ίδια να κληθεί να συμμετάσχει στις σχετικές διαδικασίες, ενώ στο ίδιο κείμενο σημειώνεται πως οι επιτροπές που επιφορτίστηκαν το έργο της περικοπής της ύλης απαρτίζονται από μέλη χωρίς να είναι σαφή τα προσόντα τους και ο τρόπος της επιλογής τους. 
Γενικότερα, παρότι επιθυμητή η μείωση της διδακτέας ύλης, η εφαρμογή της στην πράξη δημιουργεί πολλά ερωτήματα, εφόσον δεν είναι απολύτως ευκρινή ούτε τα κριτήρια τα οποία υπαγορεύουν τις αλλαγές, ούτε υπάρχει ολοκληρωμένη πρόβλεψη για το πώς η νέα μειωμένη ύλη θα διδαχτεί, χωρίς να υπονομευθεί η παιδαγωγικά κρίσιμη ενότητα της διδασκαλίας.
 
Επειδή κάθε αλλαγή στην εκπαιδευτική διαδικασία, οφείλει να διέπεται από εσωτερική λογική αλληλουχία, πληρότητα και λειτουργικότητα σε βάθος χρόνου, ώστε να μη προοιωνίζεται διαρκείς παλινωδίες, οι οποίες δυσχεραίνουν μαθητές και εκπαιδευτικούς,
Επειδή δεν είναι δυνατόν αλλαγές που φιλοδοξούν να αντιμετωπίσουν υπαρκτά εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά προβλήματα τελικά να δημιουργούν νέα,
Επειδή η διαφάνεια των προβλεπόμενων διαδικασιών πρέπει να είναι απολύτως διασφαλισμένη,
Επειδή για ζητήματα μεταβολής της διδακτέας ύλης, το Υπουργείο έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του τις ολοκληρωμένες προτάσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων και όλων των εμπλεκόμενων επιστημονικών φορέων,
 
Ερωτάται η κ. Υπουργός,
 
1)      Με ποια επακριβώς παιδαγωγικά και επιστημονικά κριτήρια δρομολογείται η μείωση της ύλης των θετικών μαθημάτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση;
2)      Ποια πρόσωπα ή φορείς εισηγούνται τις συγκεκριμένες αλλαγές, με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή τους, καθώς και ποια ακριβώς διαδικασία ακολουθήθηκε για να αποφασιστεί η μείωση της ύλης;
3)      Τι μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο προκειμένου να ενημερωθούν επαρκώς οι εκπαιδευτικοί, που θα υποχρεωθούν από το Σεπτέμβριο να αυτοσχεδιάσουν για να καλύψουν τις απαιτήσεις της νέας ύλης;
4)      Με ποιον συγκεκριμένο τρόπο θα διασφαλιστεί η ενότητα της διδασκαλίας της περικομμένης ύλης των θετικών μαθημάτων;
5)      Προτίθεται το Υπουργείο να αντιμετωπίσει το παιδαγωγικό πρόβλημα της διασποράς ενός γνωστικού αντικειμένου σε διάφορες διδακτικές ενότητες; Δηλαδή, να προχωρήσει με σαφή βήματα και πλήρη επιστημονική και παιδαγωγική τεκμηρίωση στη συνολικότερη αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των θετικών μαθημάτων που διδάσκονται στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση;
6)      Σχεδιάζει το Υπουργείο να αντιμετωπίσει ανάλογα προβλήματα, που έχουν ήδη επισημανθεί στο χώρο των φιλολογικών και γενικότερα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών μαθημάτων;
 
Ο ερωτών βουλευτής
 
Τάσος Κουράκης

 

Απάντηση: