Βουλή - Ερωτήσεις

Μονιμοποίηση Συμβασιούχων στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ)

11/10/2007
Προς: 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

Μονιμοποίηση Συμβασιούχων στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ)

Με την απόφαση του ΑΣΕΠ (υπ΄ αριθμόν 329/21-4-05  Ε΄ Τμήματος) δεκαέξι εργαζόμενοι (16) στο  ΚΕΕ κρίθηκε ότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004  για τη μονιμοποίησή τους.
 Το ΔΣ του  ΚΕΕ προέβη αρχικά (πράξη 66η /2005) στην κατάταξη πέντε μόνον εργαζομένων, ισχυριζόμενο ότι για τις υπόλοιπες απαιτείται σύσταση θέσεων. Πρόσφατα μετά από απόφαση του το ΔΣ προέβη στην κατάταξη τριών ακόμη εργαζομένων. Μάλιστα, ενώ στη σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ υπήρχαν 3 λογιστές, μόνο μια από αυτούς υπέγραψε σύμβαση αορίστου χρόνου και αμέσως τοποθετήθηκε στη θέση της προϊσταμένης των οικονομικών υπηρεσιών.
  Για τους υπόλοιπους οκτώ (8) εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων οι δύο (μοναδικοί) ερευνητές του Κέντρου δεν έχει υπάρξει καμία ρύθμιση για τη μονιμοποίησή τους.
   Επειδή θεωρούμε ότι η παράταση αυτής της εκκρεμότητας γι΄αυτούς τους εργαζόμενους, που ικανοποιούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Κέντρου, συνιστά ομηρία, είναι άδικη και αποτελεί αυθαιρεσία, μια από τις πολλές που, όπως πληροφορούμεθα, συμβαίνουν στο ΚΕΕ με ευθύνη της σημερινής Διοίκησής του.
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
Σκοπεύει να μεριμνήσει τάχιστα για τη μετατροπή των συμβάσεων των οκτώ (8) εργαζόμενων στο ΚΕΕ σε αορίστου χρόνου, όπως επιβάλλει η νομιμότητα;  
 
Οι ερωτώντες  βουλευτές
Α. Κουράκης
Π. Λαφαζάνης