Βουλή - Ερωτήσεις

Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για να καταστεί αυτοδύναμο το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

01/11/2013
Προς: 
τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:3262/30.10.2013, 3370/1.11.2013

Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για να καταστεί αυτοδύναμο το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τον ν.2454/1997, άρθρο 15, παρ. 1., τα ΑΕΙ τα οποία διοικούνται από Διοικούσα Επιτροπή αποκτούν αυτοδυναμία μόλις λειτουργήσουν αυτοδύναμα τέσσερα Τμήματά τους ή το σύνολο των Τμημάτων τους, αν ο αριθμός τους είναι μικρότερος από τέσσερα. Επίσης, στην  τρίτη παράγραφο του ίδιου άρθρου  προβλέπεται πως τα τμήματα των ΑΕΙ αποκτούν αυτοδύναμη λειτουργία μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διορισμού εννέα μελών ΔΕΠ, εκ των οποίων τουλάχιστον τα τέσσερα στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή και οπωσδήποτε δύο εξ αυτών στη βαθμίδα του Καθηγητή.

Ωστόσο, μετά το σχέδιο «Αθηνά» έχει απομείνει μόνο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με Διοικούσα Επιτροπή, καθώς το Διεθνές Πανεπιστήμιο έχει Δ.Ε. με ειδικό καθεστώς. Επίσης, με τον νόμο 4286/2013 (Α193) για το «Νέο Λύκειο», στο άρθρο 37, που αφορά στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, παρ. 6β. καταργούνται οι αντίστοιχοι περιορισμοί και καθίσταται το Ίδρυμα αυτοδύναμο.

Επομένως, η διατήρηση της σχετικής διάταξης του ν.2454/1997 για την αυτοδυναμία των Πανεπιστημίων σήμερα ουσιαστικά αφορά μόνο το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας που δεν μπορεί να καταστεί αυτοδύναμο και παραμένει με Διοικούσα Επιτροπή. Με βάση τον ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 3. δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ, μέχρι τη λήξη της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι δηλαδή το μόνο που δεν εφαρμόζει το διοικητικό μοντέλο που ο νόμος προβλέπει για όλα τα υπόλοιπα Ιδρύματα της χώρας.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός,

Προτίθεται να καταργήσει το άρθρο 15 του ν. 2452/1997 που τελικά ισχύει μόνο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου το Ίδρυμα να προχωρήσει στην αυτοδιοίκησή του και να μην λειτουργεί σε ιδιαίτερο θεσμικό καθεστώς, διαφορετικό όλων των άλλων πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τάσος Κουράκης

Μαρία Κανελλοπούλου

Γιώργος Πάντζας

Γιάννης Αμανατίδης

Τζένη Βαμβακά

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1i7UK9c