Βουλή - Ερωτήσεις

Ο ΟΑΕΔ εξαιρεί τους καταδικασμένους για ναρκωτικά από τα επιδοτούμενα προγράμματα νέων θέσεων εργασίας

13/02/2009
Προς: 
Υπουργούς Δικαιοσύνης, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Ερώτηση
αριθμός πρωτοκόλου κατάθεσης: 14334/13.2.2009

Στην υπ’ αριθμ. 200064/15-03-2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 430/28-03-2007) η οποία αφορά Προγράμματα Eπιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας για την απασχόληση ατόμων με αναπηρίες, Απεξαρτημένων, Αποφυλακισμένων και Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Παραβατικών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, στα δικαιολογητικά υπαγωγής στο πρόγραμμα, για τα αποφυλακισμένα άτομα ζητείται : Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, το οποίο θα ζητά η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ από την αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης ποινικών μητρώων. Εάν σε αυτό αναφέρεται καταδίκη σε βάρος τους για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών τα άτομα δεν θα υπάγονται στο πρόγραμμα. Με δεδομένο ότι οι μισοί περίπου κρατούμενοι είναι για υποθέσεις ναρκωτικών και γνωρίζοντας ότι αυτοί κατεξοχήν χρειάζονται και δικαιούνται τη μετασωφρονιστική μέριμνα καθώς αντιμετωπίζουν μεγάλο κοινωνικοοικονομικό κίνδυνο

Ερωτώνται οι κκ. υπουργοί:

1. Γιατί εξαιρούνται οι κρατούμενοι καταδικασμένοι για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών από τα επιδοτούμενα προγράμματα νέων θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ;

2. Θα προβείτε με υπουργική απόφαση σε απάλειψη του όρου συμμετοχής στα προγράμματα του ΟΑΕΔ την μη ύπαρξη καταδικαστικής απόφασης για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ;

Απάντηση: