Βουλή - Ερωτήσεις

Παράνομη παύση της διευθύντριας του 2ου ΓΕΛ Θερμαϊκού λόγω της υποψηφιότητάς της στις βουλευτικές εκλογές με το ψηφοδέλτιο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

28/04/2010
Προς: 
τους κκ. Υπουργούς • Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων • Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ερώτηση
αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:9414/28.4.2010
 
Παράνομη παύση της διευθύντριας του 2ου ΓΕΛ Θερμαϊκού λόγω της υποψηφιότητάς της στις βουλευτικές εκλογές με το ψηφοδέλτιο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου 3231/2004 (ΦΕΚ 45/α/11.2.2004) «οι δημόσιοι υπάλληλοι που παραιτούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία, για να ανακηρυχθούν υποψήφιοι σε οποιεσδήποτε εκλογές, εάν δεν εκλεγούν, επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία μετά την περάτωση της διαδικασίας ανακήρυξης των εκλεγομένων, ή εάν εκλεγούν από τη λήξη της θητείας τους για οποιοδήποτε λόγο. Η επάνοδος συντελείται αυτοδικαίως με μόνη την υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στην υπηρεσία και στη θέση από την οποία είχε παραιτηθεί.»
Σε αντίθεση με τις παραπάνω διατάξεις του Νόμου, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης με το με αριθμό πρωτοκόλλου 1964/6-4-2010 έγγραφο του και ο προϊστάμενος του 3ου Γραφείου της ως άνω Διεύθυνσης με το με αριθμό πρωτοκόλλου 1841/14.4.2010 παύουν από τα καθήκοντά της τη διευθύντρια του 2ου ΓΕΛ Θερμαϊκού, η οποία είχε παραιτηθεί λόγω της υποψηφιότητάς της με το ψηφοδέλτιο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α Β΄ Θεσσαλονίκης στις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2010.
 
Επειδή
  • Η διευθύντρια είχε επανέλθει στη θέση τηςκαι εκτελούσε χωρίς κανένα κώλυμα τα καθήκοντά της δύο εβδομάδες μετά τις εκλογές, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.   
  • Έως σήμερα δεν υπάρχει καμία άλλη απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (ΠΥΣΔΕ) που να αναιρεί την προηγούμενη πράξη με αριθμό 1/11.1.2010 σύμφωνα με την οποία τοποθετήθηκε στη θέση της διευθύντριας.
  • Τρεις μήνες μετά τις εκλογές και με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 180/12.1.2010 Απόφαση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με τίτλο «Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ Ανατολικής Θεσσαλονίκης», η ως άνω αναφερόμενη εκπαιδευτικός περιλαμβάνεται τον πίνακα των Διευθυντών.
  • Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 1964/6-4-2010 έγγραφο του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης εκκρεμεί η απάντηση σε σχετικό ερώτημα που είχε υποβληθεί προς τη νομική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
·        Δεν είναι δυνατό να αναστατώνεται η λειτουργία ενός Λυκείου, να μπλοκάρεται ξαφνικά η οικονομική διαχείριση και η δυνατότητα αντιμετώπισης επειγουσών αναγκών και μάλιστα μερικές ημέρες πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις.
  • Οι παραπάνω ενέργειες προκαλούν αναστάτωση στη λειτουργία του 2ου ΓΕΛ Θερμαϊκού και μάλιστα λίγες μέρες πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις.
  • Οι συγκεκριμένες πρακτικές, εκτός από παραβίαση του σχετικού νόμου, συνιστούν πολιτική δίωξη.
 
Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί
 
Προτίθενται να διερευνήσουν τη νομιμότητα των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν από τις Υπηρεσίες για την απομάκρυνση της εκπαιδευτικού από τη θέση της διευθύντριας στις 14/4/2010;
 
Με ποιόν τρόπο αντιμετωπίζονται ανάλογες περιπτώσεις που αφορούν δημοσίους υπαλλήλους και συγκεκριμένα εκπαιδευτικούς ανά την επικράτεια ;
 
 
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
 
Κουράκης Τάσος
 
 
 
Αμμανατίδου – Πασχαλίδου Ευαγγελία
 

 

Απάντηση: